Daily Archives: 12, 9, 2018

Với nhau – lại về đi

Bằng lăng tím già quay về chuyển ổ Tráng sĩ già bỏ lược vuốt đầu xuông Anh Cổn già loay hoay gà sửa chuồng Mai sĩ Sơn về thay nơi đổi gió Bác Hưng buồn mượn thêm người sửa gối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận