Daily Archives: 28, 7, 2018

Giải cứu ở Định Công

Trưa nay từ Định Công có một cuộc gọi đi giải cứu một chiếc điện thoại và một cái máy tính để bàn can tội : Không vào được blog k10 và k6. Đội giải cứu đã nhanh chóng lên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 7 phản hồi