Daily Archives: 9, 7, 2018

Tin buồn

BLL hội k10 cơ điện kính báo: Cụ ông Nguyễn Duy Sơn, nhạc phụ của bạn Nguyễn Văn Hùng ( Hùng bò), CSV k10A, do tuổi cao sức yếu đã tạ thế ngày 8/7/2018 tại BV Hữu Nghị HN, hưởng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 10 phản hồi