Daily Archives: 13, 4, 2018

Tôi xin mời ông điếu thuốc, ly rượu

Hùng Đầu Bạc đã thêm 18 ảnh và một video.

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Cô giáo phạt học sinh lớp 3 uống nước giặt giẻ lau bảng

Nữ học sinh bị cô giáo phạt tái hiện lại vụ việc.

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi