Daily Archives: 19, 2, 2018

35 năm – Từ ấy

Đăng tải tại k10 | 20 phản hồi

Chúc mừng Bình tàu

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bò đi đón tết trời Âu

Hôm nay mới trở về blog thấy vắng quá . Có sóng rồi gửi lời chúc tết đến anh em nhé . Chút muộn nhưng vẫn vui mà . Mấy hôm nữa về gặp sau vui hơn tết

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi