Daily Archives: 23, 1, 2018

Dự đoán đội vô địch

Xét về khả năng VN vô dịch là ok vì những lý do và gần như 100% là : 1 : lúc nào cũng cùng bảng là vào trung kết . Do 2 đôi kia thuộc 2 bảng khác nhau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi