Daily Archives: 8, 1, 2018

Vientiane _ Lào

Nhìn Ngôi Chùa này và đọc tên, chợt nhớ khoảng hồi 1976 – 1978 gì đấy, có được bao thuốc là Thạt Luông của Lào hút là thấy phê phê rồi

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Cơ Điện trong ngày hội Hoàng Thành

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Làm thầy đồ

Công Vũ Thành cùng với Nga Nguyễn và 2 người khác.4 Tháng 1 lúc 21:55 · Hà Nội ·   Sang năm mới Trung Tâm UNESCO mời Ông Hùng Đầu Bạc sang giao lưu & Mở hàng khai bút . Cầu mong cho mưa thuận gió hoà , … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi