Daily Archives: 4, 1, 2018

Tặng lại GĐ những kỷ niệm hào hùng về bia hơi Hà Nội.

Congpeugeot Vu Thanh Cong đã thêm 3 ảnh mới — với Lê Hưng và Công Vũ Thành. 3 Tháng 1 2016 ·  Những phút giây hào hùng … Những bản tình ca ( Hoàng Việt )

Đăng tải tại k10 | 6 phản hồi

Bia hơi Hà Nội thuở ấy

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Bia hơi Hà Nội thuở ấy 2015

Đăng tải tại k10 | 8 phản hồi