Daily Archives: 30, 12, 2017

Nhớ lại ngày nhập ngũ của bạn tôi

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chiếc quần ống loe thần thánh

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Ngày này năm ấy

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi