Daily Archives: 7, 12, 2017

K10 Cơ Điện về trường xưa

Đăng tải tại k10 | 4 phản hồi

Bia Chum ở london

Rời hội bia hơi Hà nội . Kỷ niệm ngày thành lập trường ở quán bia cổ tại london với bia chum . Thật tuyệt vời cái cảm giác của nghìn năm với nhà bia cổ này . Thơm ngon … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi