Daily Archives: 1, 12, 2017

Hội bia này nhớ Gã Đầu Bạc

Trần Minh Hải đã thêm 19 ảnh mới. 6 giờ ·  HỘI BIA NÀY NHỚ GÃ ĐẦU BẠCTrần Minh Hải K6i, K10ia  

Đăng tải tại k10 | 5 phản hồi

Thông báo về ngày truyền thống Cơ Điện 6/12

Đăng tải tại k10 | 4 phản hồi

Kỷ niệm ĐH Cơ Điện xưa – P9

KỶ NIỆM XƯA ĐH CƠ ĐIỆN – P9 -TRẦN MINH HẢI K6i-K10Ia

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi