Thư mời và Danh sách

Họ tên Đơn vị Số tiền Ghi chú

1 Nguyễn Văn Hùng K10 20,000,000 TK
2 Cù Ngọc Ổn K12 20,000,000 TK
3 Phạm Đình Đán K10 12,000,000 TK
4 Phan Quang Thế K10 10,000,000 TK
5 Trần Thanh Tuân K9 10,000,000 TK
6 Nguyễn Văn Tiền K13 10,000,000 TK
7 Phạm hồng Hải K26 10,000,000 TK
8 Hà Quang Trọng K34 10,000,000 TK
9 Nguyễn Xuân Dương K12 10,000,000 TK
10 Hồ Lê Thanh K10 5,000,000 TK
11 Nhóm Habeco Trading K10 5,000,000 TK
12 Bạn học Cấp 3 của Hùng bò K10 5,000,000 TK
13 Hội Cơ Điện Hà Nội HN 5,000,000 TK
14 Chi hội K11M Hà Nội K11M HN 5,000,000 TK
15 Hội Cơ Điện Nam Định 5,000,000 TK
16 Nguyễn Ánh Mai Vợ Nguyễn Văn Hùng K10 5,000,000 TK
17 Huỳnh Lê Ngọc vợ Mr Tuân K9Mb 5,000,000 TK
18 Lê Hồng Yến vợ Phạm Hồng Hải K26 5,000,000 TK
19 Nguyễn Đăng Thịnh K15 5,000,000 TK
20 Trần Nam Thái K10 5,000,000 TK
21 Cty XL CPDT XL Điện HP 5,000,000 TK
22 NHóm CSV K19HN K19 HN 3,000,000 TK
23 Vũ Anh Tuấn K29 3,000,000 TK
24 Nguyễn Cao Long K14 3,000,000 TK
25 Đỗ Doãn Cổn K10 2,000,000 TK
26 Nguyễn Thanh Bình K10 2,000,000 TK
27 Lê Ngọc Bảo K10 2,000,000 TK
28 La Quý Hưng K19 2,000,000 TK
29 Đoàn Đức Chính K10 2,000,000 TK
30 Phùng Văn Quang K8 2,000,000 TK
31 Nguyễn Văn Khôi K10 2,000,000 TK
32 Trần Tiểu Bình K10 2,000,000 TK
33 Nguyễn Huệ Phi Giáo viên Nga văn 2,000,000 TK
34 Phạm Quang Trung K13 2,000,000 TK
35 Lê Đình Lượng K23 2,000,000 TK
36 Nguyễn Tùng Chi K10 2,000,000 TK
37 Nguyễn Đình Mãn K10 2,000,000 TK
38 Nguyễn Đắc Thủy K10 2,000,000 TK
39 Đỗ Tiến Hùng K6 2,000,000 TK
40 Lê Chi Lập K25i 2,000,000 TK
41 Nguyễn Xuân Thịnh K30 2,000,000 TK
42 Phùng Hoàng Bắc K10 2,000,000 TK
43 Dương Thanh Lương Giáo viên CN chế tạo máy 2,000,000 TK
44 Nguyễn Đăng Bộ K4 2,000,000 TK
45 Hoàng Ngọc Sửu K14 2,000,000 TK
46 Phan Trọng Lập K12 1,500,000 TK
47 Lê Văn Phiên K10 1,000,000 TK
48 Lâm văn Điểu K10 1,000,000 TK
49 Lê Xuân Tuyến K10 1,000,000 TK
50 Nguyễn Thế Hiệp K10 1,000,000 TK
51 Vũ Quang Thiện K10 1,000,000 TK
52 Lê Khánh Vinh K10 1,000,000 TK
53 Nguyễn Tiến Cường K7 1,000,000 TK
54 Nguyễn Văn Thái Giáo viên Dung sai 1,000,000 TK
55 Ngô Văn Sự K10 1,000,000 TK
56 Đỗ Trọng Hiền K10 1,000,000 TK
57 Đỗ Khắc Hồng K8 1,000,000 TK
58 Hoàng Văn Cương K8 1,000,000 TK
59 Hoàng Kim Hải K8 1,000,000 TK
60 Vũ Văn Hường K8 1,000,000 TK
61 Trần Ngọc Hà K8 1,000,000 TK
62 Nguyễn Hữu Nhĩ K8 1,000,000 TK
63 Phạm Quốc Hùng K10 1,000,000 TK
64 Cù Đức Anh K13 1,000,000 TK
65 Nguyễn Chí Thông K13 1,000,000 TK
66 Trần Khánh Vinh K7 1,000,000 TK
67 Lê xuân Thắng K13
68 Đặng Trần Hưng
69 Nguyễn Đình Dũng K9 1,000,000 TK
70 Lại Duy Quỳ K4 1,000,000 TK
71 Quách Như Vân K10 1,000,000 TK
72 Hoàng Ngọc Châu K10 1,000,000 TK
73 Lương Thị Loan K11 1,000,000 TK
74 Lê Kim Thắng K1 1,000,000 TK
75 Nguyễn Bảo Ngọc K29 1,000,000 TK
76 Ngô Xuân Hòa K10 1,000,000 TK
77 Lại Khắc Lãi K10 1,000,000 TK
78 Ngô Hoàng Hà K9 1,000,000 TK
79 Nguyễn Công Hòa K14 1,000,000 TK
80 Giang Văn Xuyên K13 1,000,000 TK
81 Trần Văn Doãn K13 1,000,000 TK
82 Nguyễn Đình Thiệu K6 1,000,000 TK
83 Tạ Đình Thám K13i 1,000,000 TK
84 Lê Xuân Thắng K13i 1,000,000 TK
85 Đặng Trần Hưng K13i 1,000,000 TK
86 Nguyễn Mạnh Dũng K13i 1,000,000 TK
87 Vương Anh Dũng K8m 1,000,000 TK
88 Trần Minh Oánh K8 1,000,000 TK
89 Phan Văn Miện K15 1,000,000 TK
90 Nguyễn Đức Long K10 1,000,000 TK
91 Nguyễn Đăng Đức K4 1,000,000 TK
92 Lê Văn Bình K7 1,000,000 TK
93 Nguyễn Đăng Vinh K11 1,000,000 TK
94 Vũ Văn Giang K13 1,000,000 TK
95 Nguyễn Thanh Hà K21 1,000,000 TK
96 Bùi Khắc Quảng K16 1,000,000 TK
97 Nguyễn Minh Sơn K23 1,000,000 TK
98 Hoàng Quốc Hân K 1,000,000 TK
99 Trần Đại Dương K28 1,000,000 TK
100 Hà Trọng Bình CT81 1,000,000 TK
101 Phạm Ngọc Sơn K14 1,000,000 TK
102 Hoàng Tiến Dũng K9M 1,000,000 TK
103 Nguyễn Kim Quang K9M 1,000,000 TK
104 Nguyễn Cát Tường K9M 1,000,000 TK
105 Lê Danh Bưởi K9M 1,000,000 TK
106 Võ Xuân Hòe K11M 1,000,000 TK
107 Tạ Minh Tuấn K26M 1,000,000 TK
108 Ngô Y Lan K19i 1,000,000 TK
109 Hồ Quỳnh Thoa K23M 1,000,000 TK
110 Nguyễn Văn Chính K10 700,000 TK
111 Khoát K12 500,000 TK
112 Dung K10 500,000 TK
113 Trần Vũ Liệu K10 500,000 TK
114 Phạm Hiền Quân K10 500,000 TK
115 Nguyễn Tất Nhân K10 500,000 TK
116 Đặng thị Thanh Nga Vợ Mr Đức Long K10Mc 500,000 TK
117 Nguyễn Tuyết Nga K10 500,000 TK
118 Trịnh Hữu Dũng K10 500,000 TK
119 Nguyễn Khắc Dũng K10 500,000 TK
120 Lê Đình Dũng K10 500,000 TK
121 Nguyễn Trọng Bằng K10 500,000 TK
122 Hồ Nam K6 500,000 TK
123 Phạm Anh Dũng K6 500,000 TK
124 Nguyễn Quang Lãng K10 500,000 TK
125 Đàm Hữu Thiết K3I 500,000 TK
126 Trần Thị Phiến K3I 500,000 TK
127 Đặng Minh Đoàn K6 500,000 TK
128 Nguyễn Thị Tân K6 500,000 TK
129 Nguyễn Đức Thu K8 500,000 TK
130 Nguyễn Đức Thắng K10 500,000 TK
131 Vũ Đình Trung K10 500,000 TK
132 Dương Thị Sinh K11 500,000 TK
133 Giang Sơn Thắng K10 500,000 TK
134 Trần Minh Hải K6 500,000 TK
135 Nghiêm Xuân Cường K4 500,000 TK
136 Hoàng Xuân Bưởi K13 500,000 TK
137 Lê Đình Hòa K6 500,000 TK
138 Nguyễn Văn Cường K7-K11 500,000 TK
139 Nguyễn Thanh Bình K11 500,000 TK
140 Đoàn Khắc Quang CT85 500,000 TK
141 Phạm Văn Đồng K14 500,000 TK
142 Nguyễn Văn Đảm K11 500,000 TK
143 Phạm Quang Thái K27 500,000 TK
144 Vũ Trí Quang K28 500,000 TK
145 Lê Huy K27 500,000 TK
146 Phạm Minh Đạo K8 500,000 TK
147 Mai Văn Lý K11 500,000 TK
148 Vũ Ngọc Toàn K16 500,000 TK
149 Trần Hiếu Minh K15 500,000 TK
150 Trần Minh Quy K15 500,000 TK
151 Trần Duy Minh K19 500,000 TK
152 Vũ Văn Công K13 500,000 TK
153 Trần Ngọc Thế K16 500,000 TK
154 Phạm Văn Hiền K10 500,000 TK
155 Phạm Văn Võ K8 500,000 TK
156 Vũ Thế Dũng K13 500,000 TK
157 Trịnh Văn Năm K13 500,000 TK
158 Trần Ngọc Hùng K15 500,000 TK
159 Trần Quý Phong K10 500,000 TK
160 Vũ Thị Thọ K8 500,000 TK
161 Nguyễn Khắc Dũng K40 500,000 TK
162 Nguyễn Hoàng Long K40 500,000 TK
163 Dđinh Chí Lợi K9M 500,000 TK
164 Tạ Quang Trung K9M 500,000 TK
165 Bùi Xuân Sơn K9M 500,000 TK
166 Nguyễn Doãn Thọ K6 500,000 TK
167 Phạm Văn Thập GV Hình học Họa hình 500,000 TK
168 Nguyễn Gia Tín K11 400,000 TK
169 Đinh Xuân Dư K38 400,000 TK
170 Đỗ Văn Hồ K6 300,000 TK
171 Nguyễn Đình Hợp CT79 300,000 TK
172 Trịnh Kim Tiến CT79 300,000 TK
173 Phan Văn Dứa K17 300,000 TK
174 Lê Trung Sơn K17 300,000 TK
175 Vũ Thị Hoa K27 300,000 TK
176 Nguyễn Thái Sinh K25 300,000 TK
177 Lê Thị Minh Lý K27 300,000 TK
178 Trần Long Hải K28 300,000 TK
179 Hà Thế Hùng K25 300,000 TK
180 Nguyễn Hữu Hải K28 300,000 TK
181 Chu Hữu Đạt K13 300,000 TK
182 Phạm Văn Phong K31 300,000 TK
183 Nguyễn Thanh Sơn K39 300,000 TK
184 Đinh Quang Hiệp K14 300,000 TK
185 Nguyễn Hữu Tú K6 200,000 TK
186 Nguyễn Thị Dần K6 200,000 TK
187 Nguyễn Hữu Tiến K8 200,000 TK
188 Đỗ Cao Cấp K6 200,000 TK
189 Phạm Tiến Dũng K10 200,000 TK
190 Hoàng Mỹ Lộc K27 200,000 TK
191 Lê Thị Thu Hiền K30 200,000 TK
192 Nguyễn Đăng Dũng K28 200,000 TK
193 Nguyễn Quốc Huy K28 200,000 TK
194 Nguyễn Thành Trung A K28 200,000 TK
195 Nguyễn Hà Phong K28 200,000 TK
196 Nguyễn Văn Bộ K17 200,000 TK
197 Lê Công Hiện K30 200,000 TK
198 Lê Thành Long K17 200,000 TK
199 Phạm Văn Chính K10 200,000 TK
200 Đoàn Văn Cương K10 200,000 TK
201 Nguyễn Văn Hải K10 200,000 TK
202 Nguyễn Đình Hòe K10 200,000 TK
203 Đặng Văn Dương K10 200,000 TK
204 Nguyễn Mạnh Chất K15 200,000 TK
205 Phạm Ngọc Khánh K12 200,000 TK
206 Đỗ Thị Mơ K41 200,000 TK
207 Nguyễn Văn Định K10 200,000 TK
208 Phạm Văn Lâu K6 200,000 TK
209 Phạm Thái Hòa K6 200,000 TK
210 Phạm Huy Phán K10 200,000 TK
211 Nguyễn Văn Nam K10 200,000 TK
 212

 

 

 

 

 

 

Bùi Khánh Long

Lê Xuân Tuyến

Phạm Thế Khoát

Nguyễn mạnh Hiền

Doãn Thu Thủy

Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Tiến Hùng

K10

K1o góp bổ sung

K12 góp bố sung

K6

Vợ ông Phùng văn Quang K8

Xây dựng Tháp bút

 500,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

5,000,000

TK

 

 

 

 

 

Tổng đến ngày 05/08/2016 336,400,000
 1. hungdaubac
  Nov 13, 2015 @ 09:57:14 Sửa

  Thư mời được in thành 6 trang trên giấy cute xê cứng theo nội dung như trên.
  Chủ nhật này sẽ được Ban vận động chính thức phát hành cho các thành viên tham gia.
  Ban vận động kính mong các Thế hệ Cơ Điện quan tâm đến Tháp bút Cơ Điện sẽ tiếp tục truyền tay các Thư mời này đến tay các Thành viên Cơ Điện các lớp, các khóa, các vùng miền địa phương.
  Tháp bút Cơ Điện được BGH nhà trường đánh giá :
  “Tháp bút Cơ Điện nơi gửi gắm tấm lòng của cựu sinh viên với mái trường một thời không thể nào quên”.
  Vì vậy Tháp bút Cơ Điện với sự quan tâm đóng góp của các Thế hệ Cơ Điện càng đông càng có thêm nhiều ý nghĩa.
  Tin tưởng sau khi Tháp bút Cơ Điện được dựng lên, khái niệm về một thời Cơ Điện “vượt khó vươn lên” luôn được trường tồn với thời gian trong lòng các thế hệ của nhà trường và sẽ là nơi tập kết của các Thế hệ Cơ Điện khi về với nhà trường xưa, là nơi chúng ta sẽ cùng nhau ghi lại hình ảnh của những ngày về với trường cùng bạn bè xưa.

  Hùng bò còn hy vọng, sau khi hoàn thành Tháp bút Cơ Điện, nhà trường sẽ cho sản xuất thật nhiều mô hình Tháp bút Cơ Điện các kích cỡ khác nhau, để làm quà cho mỗi thành viên Cơ Điện khi về thăm mái trường xưa, và là kỷ vật cho mọi quan khách tới thăm nhà trường . (một chút ước mơ giống như khi sang thăm Tượng đài Tự do, hay Tháp Epphen cũng phải cố mua lấy một cái mang về làm kỷ niệm). Càng giá trị hơn nữa, khi nó do chính chúng ta chung tay, chung sức, chung lòng dựng lên Tháp bút Cơ Điện này.

  TRẢ LỜI

 2. hungdaubac
  Nov 13, 2015 @ 13:08:26 Sửa

  Pac Hồ Lê Thanh K6 – K10, chủ tịch hội K6 đã chuyển cho Ban vận động số tiền là 5.000.000 vnd (năm triệu) góp quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Ban vận động xin cám ơn pac Hồ Lê Thanh, người lính xung kích, luôn đi tiên phong.

  TRẢ LỜI

 3. Doãn Cổn ;
  Nov 13, 2015 @ 13:11:35 Sửa

  Thời gian vận động quyên góp mình thấy hơi ngắn quá đấy , sợ thư chưa chuyển kịp tới tay nhiều người ,Nên kéo dài thời gian quyên góp thêm một tháng nữa đi ;
  Chỉ sợ thư này chẳng đến tay chứ nhận bức thư này mấy ai lại không tham gia góp sức ;
  ít cũng quý ,nhiều không chê , Của ít lòng nhiều tùy điều kiện hoàn cảnh mỗi người . Chắc chắn chẳng ai không tham gia , Công trình sẽ thành công đầy tình nghĩa ;

  TRẢ LỜI

 4. hungdaubac
  Nov 13, 2015 @ 19:32:41 Sửa

  Thời gian gấp, nhưng chúng ta phải cố gắng nhau vận động, truyền thông, lan tỏa nhanh đến các vùng miền các pac ah. Mỗi người tìm cách vận đôngh lan truyền theo quan hệ của mình. Dự kiến tháng 1/2016 khởi công mà. Khi khởi công là ta phải có được số tiền đóng góp kha khá rồi mới được. Còn thời gian lập sổ vàng làm Thẻ tri ân cho những người tham gia để còn trao Thẻ tri ân trong Lễ khánh thành Tháp bút Cơ Điện nữa chứ.
  Do thời gian in gấp nên trình bầy chưa đẹp và còn một số lỗi, mong Pakon bỏ qua nhé.

  TRẢ LỜI

 5. hungdaubac
  Nov 14, 2015 @ 09:11:03 Sửa

  Sáng nay, Hùng bò đã chuyển 5.000.000 vnd của anh Hồ Lê Thanh vào tài khoản Xây dựng Tháp bút Cơ Điện ở nhà trường.
  Như vậy cho đến nay, số tiền được chuyển vào tài khoản Xây dựng Tháp bút Cơ Điện như sau:

  NGUYỄN VĂN HÙNG K10Ma – 10.000.000 vnd
  HỒ LÊ THANH K6 – K10Ma – 5.000.000 vnd
  ĐOÀN ĐỨC CHÍNH – K10Mc – 1.000.000 vnd
  LÊ VĂN PHIÊN – K10Ma – 1.000.000 vnd

  Tổng cộng 17.000.000 vnd (mười bẩy triệu đồng chẵn).

  TRẢ LỜI

 6. P Đ Đán K10
  Nov 15, 2015 @ 09:54:35 Sửa

  Qua đẹp, xin ung hộ hết mình

  TRẢ LỜI

 7. hungdaubac
  Nov 16, 2015 @ 14:28:55 Sửa

  Ngay trong buổi Phát động chiến dịch quyên góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện ngày 15/11/2016.
  Một số anh em đã thống nhất sẽ chuyển tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện sau, tùy theo sức của mình và có thể đăng ký đóng góp theo khóa, lớp.
  Một số anh em tham gia cuộc họp đã đăng ký đóng góp ngay tại chỗ. Cụ thể:
  Lâm Văn Điểu K10MC 1,000,000
  Lê Xuân Tuyến K10MB 1,000,000
  Nguyễn Thế Hiệp K10MB 1,000,000
  Vũ Quang Thiện K10MA 1,000,000
  Lê Khánh Vinh K10MA 1,000,000
  Nguyễn Tiến Cường K7-K11 1,000,000
  Thầy Thái Dung sai 1,000,000
  Nguyễn Văn Chính K10MC 700,000
  Lê Đình Dũng K10IA 500,000
  Nguyễn Khắc Dũng K10MC 500,000
  Trinh Hữu Dũng K10MC 500,000
  Nguyễn Tuyết Nga K10MC 500,000
  Nguyễn Đức Long K10MC 500,000
  Nguyễn Tất Nhân K10MA 500,000
  Phạm hiền Quân K10MB 500,000
  Trần Vũ Liệu K10MB 500,000
  Dung K10MA 500,000
  Khoát K12M 500,000
  12,700,000

  Ngay ngày hôm nay, 16/11/2015, Thủ quỹ Nguyễn Thế Hiệp đã làm thủ tục chuyển ngay số tiền trên vào tài khoản nhà trường (18 người/12.700.000 vnd).
  Như vậy tổng số tiền chúng ta đã chuyển vào TK nhà trường là 29.700.000 vnd (22 người).

  Ban vận động nhiệt liệt hoan nghênh và cám ơn các thành viên Cơ Điện đã đóng góp số tiền nói trên. Tất cả số tiền trên sẽ được chúng ta sử dụng đúng mục đích đặt ra, và các thành viên trên sẽ có tên trong sổ vàng đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện cùng Thẻ tri ân mang tên mình.
  Kính mong pakon các vùng miền, các khóa lớp tiếp tục ủng hộ, đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.

  TRẢ LỜI

 8. hungdaubac
  Nov 16, 2015 @ 16:53:19 Sửa

  Pac Đỗ Doãn Cổn K10 Mc thông báo, do hôm qua mải vui, nên quên chưa đưa tiền đóng góp. Pac Cổn đăng ký đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện là 2.000.000 vnd (hai triệu đồng chẵn).
  Ban vận động xin trân trọng cám ơn pac Cổn và sẽ chuyển số tiền của pac Cổn lên trường sớm.

  TRẢ LỜI

 9. Doãn Cổn ;
  Nov 16, 2015 @ 17:29:09 Sửa

  Không phải là quên mà chưa xin đươc tiền vợ ;

  TRẢ LỜI

 10. Doãn Cổn ;
  Nov 16, 2015 @ 18:13:08 Sửa

  Ban vận động quyên góp nên nghiên cứu cách gửi tiền sao cho dễ dàng và thuận lợi nhất chứ chuyển khoản đôi khi nhiều người không biết đươc đâu ;

  TRẢ LỜI

 11. hungdaubac
  Nov 17, 2015 @ 08:39:17 Sửa

  Sáng nay Hùng bò đã chuyển 2 triệu của pac Cổn đóng góp vào TK xây dựng Tháp bút trên trường.
  .
  Như vậy cho đến nay, chúng ta đã chuyển vào TK xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 31.700.000 vnd từ 23 Thần dân Cơ Điện.
  Xin cảm ơn.

  TRẢ LỜI

 12. d Thọ D54
  Nov 24, 2015 @ 07:43:11 Sửa

  Hôm qua trước khi đi Sơn tây viếng Trần ngọc Khánh K6-K10. Tôi đã chuyến nhiều thư mời cho anh em K9 Hà nội và sẽ có kết quả vài ngày tới

  TRẢ LỜI

 13. hungdaubac
  Nov 24, 2015 @ 09:24:27 Sửa

  Okie, cám ơn pac Mom, hiện tại chúng ta đã chuyển đi khá nhiều. Hôm vừa rồi Hùng bò phải cho in thêm 1500 tờbrochure (lần 1 in có 500). Sẽ gửi tới các hội Cơ Điện các tỉnh.
  Thời kỳ này chúng ta đang vận động và chờ đợi hồi âm.

  TRẢ LỜI

 14. Doãn Cổn ;
  Nov 25, 2015 @ 15:22:39 Sửa

  Tình hình quyên góp xây dựng THÁP BÚT đến đâu rồi nhỉ ? Sao ban vận động không kịp thời thông tin cho mọi thần dân CĐ phấn khích . Im ắng quá . Khí huyết lại tụt xuống mất ;

  TRẢ LỜI

 15. hungdaubac
  Nov 25, 2015 @ 20:59:00 Sửa

  Tình hình là vẫn tình hình pac Cổn ơi.
  Xin thông báo là không có gì để thông báo.
  Chưa có ai góp thêm ngoài số 23 người đã thông báo.
  Theo thống nhất với đại diện nhà trường, Hùng bò mới in thêm để gửi lên trường 1000 tờ brochure giấy mời tham gia đóng góp xây dựng Tháp bút. Nhà trường sẽ tham gia cùng chúng ta thông báo, vận động đến mọi người.
  Và bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn tuyên truyền, vận động…., hy vọng pakon mọi nơi sẽ tiếp tục hưởng ứng.

  TRẢ LỜI

 16. hungdaubac
  Nov 27, 2015 @ 08:49:22 Sửa

  Hôm qua, mr Bình tầu và mr Bảo rụt đã yêu cầu Hùng bò chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện, sáng nay Hùng bò đã hoàn thành nhiệm vụ này. Cụ thể:
  Mr Nguyễn Thanh Bình K10Ma góp 2.000.000 vnd
  Mr Lê Ngọc Bảo K10Mb góp 2.000.000 vnd.
  Như vậy cho đến ngày hôm nay, tổng số tiền chúng ta chuyển vào quỹ Xây dựng Tháp bút Cơ Điện trong tài khoản nhà trường là: 35.700.000 vnd từ 25 Thần dân Cơ Điện.
  Ban vận động xin cảm ơn và mong Pakon ta tiếp tục hưởng ứng

  TRẢ LỜI

 17. hungdaubac
  Nov 27, 2015 @ 09:39:56 Sửa

  A lô, a lô, a lô
  Xin lưu ý
  Trong số các pac đã chuyển tiền có 2 pac chỉ ghi là:
  Dung K10MA 500,000
  Khoát K12M 500,000
  Đề nghị pakon cho biết đầy đủ họ tên và lớp, để Ban vận động còn ghi danh vào sổ vàng và làm Thẻ tri ân

  TRẢ LỜI

 18. hungdaubac
  Nov 27, 2015 @ 13:56:11 Sửa

  Mr Bằng chui vừa đưa tiền cho Hùng bò nhờ chuyển vào tài khoản Xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Hùng bò đã chuyển Ngay và Luôn.
  Nguyễn Trọng Bằng K10Mc 500.000 vnd
  Như vậy cho đến nay, chúng ta đã đóng góp được tổng số tiền là 36.200.000 vnd từ 26 Thần dân Cơ Điện.
  Ban vận động xin cám ơn.

  TRẢ LỜI

 19. Lê Thanh Bình – HABECO Trading
  Nov 28, 2015 @ 10:33:54 Sửa

  Với mong muốn thổi hồn cho Quảng trường cơ điện, làm cho Quảng trường thêm sinh động thì việc xây dựng Tháp bút Cơ điện của Hội Cựu sinh viên Cơ điện chính là món quà tặng có ý nghĩa sâu sắc của các Thế hệ Cơ điện dành cho nhà trường và các sinh viên sau này, chúng cháu – 10 thành viên của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, mỗi thành viên xin đóng góp 500.000 đồng để ủng hộ việc xây dựng Tháp bút Cơ điện.Chúng cháu kính chúc các chú sức khỏe và thành công!!!
  Tên các thành viên:
  – Lê Thị Thanh Bình
  – Nguyễn Hoài Nam
  – Trần Phan Nguyệt Minh
  – Nguyễn Trà My
  – Vũ Đức Thắng
  – Nguyễn ý Dịu
  – Phùng Hương Quỳnh
  – Nguyễn Khánh Ly
  – Lê Ngọc Trâm
  – Nguyễn Thị Thu Hằng”

  Điện chuyển tiền:
  “VietinBank:28/11/2015 08:58|TK:711A36729489|GD:-5,000,000VND|SDC:1,210,426VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=373931;ND=LE THANH BINH CTYCPTMBHN”.

  TRẢ LỜI

 20. hungdaubac
  Nov 28, 2015 @ 10:48:17 Sửa

  Hoan hô các bạn trẻ HABECO Trading đã ủng hộ các Thế hệ Cơ Điện xây dựng Tháp bút Cơ Điện, một công trình mang nhiều ý nghĩa của Thế hệ Cơ Điện với các Thế hệ đàn em.
  Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận sự đóng góp của các bạn, coi đây là những hành động thiết thực nhất trên thực tế để góp phần Thổi hồn cho Tháp bút Cơ Điện, một hành động cao cả của những người bạn với Cơ Điện, dù không một ngày học Cơ Điện, nhưng vẫn có tâm hồn và nhiệt huyết Cơ Điện.
  Nếu có điều kiện, trong lễ khởi công xây dựng Tháp bút hoặc lễ khánh thành Tháp bút, xin trân trọng mời các bạn cùng lên vui chung với chúng tôi nhé, những Thần dân Cơ Điện danh dự (xin gọi các bạn như vậy).

  TRẢ LỜI

 21. hungdaubac
  Nov 28, 2015 @ 10:55:59 Sửa

  Như vậy, cho đến nay, sau khi các bạn Habeco Trading, “Thần dân Cơ Điện danh dự” chuyển tiền vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện, trong tài khoản hiện nay, chúng ta đã có tổng số tiền là 41.200.000 vnd từ 36 Thần dân Cơ Điện và Thần dân Cơ Điện danh dự.
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cảm ơn và mong Pakon ta tiếp tục hưởng ứng.

  TRẢ LỜI

 22. Chân…thật
  Dec 09, 2015 @ 11:07:10 Sửa

  Hội Cơ Điện Sài gòn tổ chức 50 năm ngày truyền thống CĐ 6/12 tại Hồ con rùa Q3. Ngay sau lễ, hội đã phát động Quyên Góp cho Tháp Bút Cơ Điện, đã có các bạn sau đây góp:
  1. Trần Thamh Tuân K9MB 10tr,
  2. Nguyễn Văn Tiền K13M 10tr,
  3. Nguyễn Đăng Thịnh K15M 10tr,
  4. Phạm Hồng Hải K26I 10tr.
  5. Huỳnh Lê Ngoc Cô dâu K9 5tr,
  6. Bạn gái K26CĐ 10tr.

  Như vậy đã có 6 người ủng hộ được 55 tr. Nhiệt liệt cảm ơn anh chị em đã ủng hộ Chương trình này. Anh chị em chúng ta động viên nhau tham gia với số tiền tuỳ tâm và tuỳ hoàn cảnh. Mọi đóng góp đều rất được trân trọng. BCH hội sẽ cập nhật thông tin quyên góp trên Email, facebook và tin nhắn.

  TRẢ LỜI

 23. hungdaubac
  Dec 09, 2015 @ 14:12:00 Sửa

  Hoan hô các pac Cơ Điện Sài Gòn, chậm mà chắc.
  Một lễ kỷ niệm Ngày truyền thống hoành tráng 50 năm Cơ Điện và một buổi đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện đầy ý nghĩa và có giá trị cao về mọi mặt.
  Nhìn danh sách đóng góp của các pac Cơ Điện Sài gòn mà thấy cảm động.
  Nặng ký và ý nghĩa, đặc biệt món quà của pac “cô dâu Cơ Điện”, một món quà cực kỳ có ý nghĩa giá trị về tinh thần, lại thêm một “than dân Cơ Điện danh dự” nữa. Quả là một con người tình sâu nghĩa nặng với Cơ Điện, dù không một ngày học Cơ Điện.
  Pac Tuvida cho biết thêm thông tin cụ thể về: “Bạn gái K26CĐ” để chúng ta còn ghi vào sổ vàng và thẻ tri ân xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Rất cám ơn những hoạt động kỷ niệm 50 Ngày truyền thống Cơ Điện một cách thiết thực có giá trị dài lâu của Hội Cơ Điện Sài Gòn
  Thay mặt ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin chân thành cảm ơn các pac có tên trên đã đóng góp và…, chắc chắn Tháp bút của chúng ta sẽ được dựng lên đúng theo tiến độ .

  TRẢ LỜI

 24. hungdaubac
  Dec 17, 2015 @ 10:43:10 Sửa

  Thông báo mới chuyển tiền
  Ngày hôm qua, có một số pac K6 đã nhờ Hùng bò chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện vào tài khoản xây dựng Tháp bút trên trường.
  Ngay lập tức, Hùng bò đã thực thi ngay nhiệm vụ và số tiền đó đã được chuyển vào tài khoản của chúng ta gửi trên trường:
  Chứng từ chuyển tiền chi tiết như sau:
  VietinBank:16/12/2015 13:20|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:24,730,126VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=866515;ND=HO NAM K6I CHUYEN TIEN XA
  VietinBank:16/12/2015 13:23|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:24,230,126VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=866634;ND=PHAM ANH DUNG K6A CHUYEN
  VietinBank:16/12/2015 13:25|TK:711A36729489|GD:-300,000VND|SDC:23,930,126VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=866700;ND=DO VAN HO K6A CHUYEN TIEN
  VietinBank:16/12/2015 13:28|TK:711A36729489|GD:-200,000VND|SDC:23,730,126VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=866820;ND=NGUYEN DOAN THO K6B CHUYE
  VietinBank:16/12/2015 13:30|TK:711A36729489|GD:-200,000VND|SDC:23,530,126VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=866901;ND=NGUYEN HUU TU K6A CHUYEN
  VietinBank:16/12/2015 13:33|TK:711A36729489|GD:-200,000VND|SDC:23,330,126VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=867024;ND=NGUYEN THI DAN K6A CHUYEN
  Cụ thể:
  Hồ Nam K6IA: 500.000 vnđ
  Phạm Anh Dũng K6A: 500.000 vnđ
  Đỗ Văn Hồ K6A : 300.000 vnđ
  Nguyễn Doãn Thọ K6B 200.000 vnđ
  Nguyễn Hữu Tú K6A 200.000 vnđ
  Nguyễn Thị Dần K6A 200.000 vnđ

  Như vậy, cho đến nay, số tiền đóng góp đã thực chuyển vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện của chúng ta ở trên trường là: 43.100.000 vnđ (Bốn mươi ba triệu một tram ngàn đồng chẵn).
  (chưa kể đến số tiền 55.000.000 vnđ của Hội Cơ Điện Sài Gòn đóng góp).

  Ban vận động đóng góp xây dựng Tháp xin trân trọng cám ơn các anh, chị K6 đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định .
  Trân trọng

  TRẢ LỜI

 25. d Thọ D54
  Dec 18, 2015 @ 10:03:38 Sửa

  Chúng tôi sẽ tiếp tục vận đông thêm các Bạn K6 nữa .Cảm ơn .

  TRẢ LỜI

 26. hungdaubac
  Dec 18, 2015 @ 12:59:04 Sửa

  Ngày hôm nay, Mr Tự Lãng chọn được ngày đẹp, tháng đẹp, giờ đẹp đã điện cho Hùng bò để nhờ chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Cụ thể Nguyễn Quang Lãng, K10Ma 500.000 vnđ

  VietinBank:18/12/2015 11:39|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:25,328,126VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=928357;ND=NGUYEN QUANG LANG K10MA CHUYEN TIÊN XAY

  Như vậy cho đến nay, chúng ta đã chuyển vào tài khoản đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường tổng số tiền là 43.600.000 vnđ (Bốn mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn).
  (chưa kể đến số tiền 55.000.000 vnđ của Hội Cơ Điện Sài Gòn đóng góp).

  Ban vận động đóng góp xây dựng Tháp xin trân trọng cám ơn các anh, chị đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định .
  Trân trọng

  Cám ơn pac Mom tích cực truyền thông và vận động cho Tháp bút Cơ Điện

  TRẢ LỜI

 27. Doãn Cổn ;
  Dec 20, 2015 @ 19:44:10 Sửa

  Gio hoàng đạo nghe sắp điểm . Khí thế nghe chừng tẻ nhạt quá .
  Thế mới biết ; Từ lời nói tới việc làm xa nhau vời vợi .
  Hãy xem nó làm , đừng nghe nó nói ;

  TRẢ LỜI

 28. NDL-ND
  Dec 23, 2015 @ 18:08:14 Sửa

  Trong buổi gặp mặt Truyền thống 6.12.2015 Hội ĐHCĐ NĐ đã nhất trí trích từ quĩ hội đóng góp 10.000.000 VNĐ cho Công trình Tháp Cơ Điện.

  TRẢ LỜI

 29. Doãn. Cổn
  Dec 24, 2015 @ 09:50:21 Sửa

  Hoan hô tinh thần và tấm lòng nhiệt tình của các bạn HĐHCĐ NĐ đã đóng góp cho hồn cốt cơ điện , chắc chắn rằng tháp bút cơ điện hiên ngang trên quảng trường cơ điện có công đóng góp của các bạn , xin cám ơn sự nhiệt huyết của các bạn Trong HĐHCĐ NĐ, hẹn gặp lại các bạn bên tháp bút tại quảng trường.

  TRẢ LỜI

 30. Lê Ngọc Bảo
  Dec 24, 2015 @ 10:44:03 Sửa

  Một tin vui ! Những viên gạch nghĩa tình của hội CĐ thành Nam đã tới để chung sức, chung lòng dựng xây tháp bút CĐ. Cám ơn bạn Đức Long đã truyền tải thông tin rất kịp thời trên blog.

  TRẢ LỜI

 31. Doãn Cổn ;
  Dec 24, 2015 @ 13:11:20 Sửa

  Cám ơn bạn Cổn phấy đã nói trúng ý mình .Thực ra mình cũng muốn gửi lời cám ơn nhưng sợ không đủ tư cách vì không đúng chức danh ;

  TRẢ LỜI

 32. hungdaubac
  Dec 24, 2015 @ 15:22:02 Sửa

  Đúng là cần cám ơn sự tiếp sức của pakon Cơ Điện Nam Định .
  Rất cám ơn Nguyễn Đức Long và các pac hội Cơ Điện Nam Định đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Mỗi người một viên gạch, một tảng đá, chắc chắn Tháp bút Cơ Điện của chúng ta sẽ bền vững trong long các Thần dân Cơ Điện
  Xin khẳng định là cho đến nay, chúng ta vẫn quyết tâm sẽ xây dựng Tháp bút Cơ Điện theo đúng tiến độ đã dự kiến.
  Chúng ta có quyền ngẩng cao đầu vì đã góp công góp sức chung nhau xây dựng biểu tượng của Cơ Điện xưa.
  Ban vận động đóng góp xây dựng Tháp xin trân trọng cám ơn các anh, chị hội Cơ Điện Nam Định đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định (tuy nhiên xin các pac hướng dẫn cho biết nội dung ghi trên Thẻ tri ân như thế nào – từng cá nhân hay tập thể hội).

  TRẢ LỜI

 33. Mõ blog
  Dec 24, 2015 @ 16:22:09 Sửa

  Hoan hô tinh thần xây dựng và đóng góp của Hội cơ điện Nam Định, hãy làm một cái gì đó để thể hiện tinh thần cơ điện của mình còn hơn là chẳng làm gì.

  TRẢ LỜI

 34. hungdaubac
  Dec 24, 2015 @ 17:11:37 Sửa

  Chiều nay, 24/12 bạn La Quý Hưng K19M đã đến nhờ Hùng bò chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện, ngay lập tức, Hùng bò đã chuyển số tiền trên vào tài khoản Tháp bút gửi trên trường.
  Cụ thể
  La Quý Hưng K19M: 2.000.000 vnd
  Nhóm CSV K19M ở Hà Nội: 3.000.000 vnd
  .
  VietinBank:24/12/2015 16:35|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:43,247,226VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=210180;ND=LA QUY HUNG K19M CHUYEN
  .
  VietinBank:24/12/2015 16:37|TK:711A36729489|GD:-3,000,000VND|SDC:40,247,226VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=210266;ND=NHOM CUU SV K19 MAY HA

  Như vậy, cho đến nay chúng ta đã có 48.600.000 vnd gửi vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện ở trên trường. Chưa kể số tiền 55 triệu của hội Cơ Điện Sài gòn và 10 triệu của hội Cơ Điện Nam Định.
  .
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các bạn K19M Cơ Điện ở Hà Nội đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định

  TRẢ LỜI

 35. hungdaubac
  Dec 24, 2015 @ 22:00:48 Sửa

  Theo dự kiến ban đầu, chúng ta sẽ chốt thời gian đóng góp quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện vào ngày 31/12/2015. Tuy nhiên do số tiền chưa đủ nên chúng ta cần điều chỉnh thiết kế cho phù hợp ( dự kiến ban đầu là khoảng 300 triệu) và một số pac ở K8, K10, K9, K19, K23, hội Cơ Điện SG, ND v.v…. đề nghị kéo dài thời gian đóng góp đến đúng ngày khánh thành Tháp bút để có thêm thời gian vận động đóng góp cũng như Tháp đủ chi phí xây dựng theo dự kiến.
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện đang cùng nhà trường hoàn thiện bản thiết kế theo sự đóng góp ý kiến của Pakon về mẫu Tháp bút Cơ Điện và đang chuẩn bị mặt bằng cũng như dự kiến ngày khởi công xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Mọi thông tin chi tiết xin thông báo sau ngay khi có sự thống nhất chung.
  Nói theo giọng Tam quốc diễn nghĩa cho vui: “Mời Pakon xem hồi sau sẽ rõ.”

  TRẢ LỜI

 36. Tieu Phu
  Dec 25, 2015 @ 09:55:08 Sửa

  Vừa lượn qua fb Tuân vịt xin copy thông tin dán vào cho mọi người vui chung :
  ” Ban quyên góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện vừa nhận được số tiền ủng hộ của các anh sau đây:1. Nguyễn Đăng Đức k4i 1tr vnd. 2. Nguyễn Đăng Bộ k4i 2 trieu vnd. 3. Lê Văn Bình k7ma( Bình ghita) 1,5 triệu vnd và 4. Trần Đại Dương k28 1tr vnd. Thay mặt BCH Hội Cơ Điện SG cảm ơn các anh và loan báo để anh chị em CĐ biết cùng chia vui nhân dịp NOEL. ”
  Đề nghị pác Mõ Liệu tổng hợp danh sách các anh chị em đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện thành một bài riêng treo đầu trang cho đên khi hoàn thành công trình này .

  TRẢ LỜI

  • Doãn Cổn ;
   Dec 25, 2015 @ 16:34:56 Sửa

   Lời đè nghị của Tiều phu rất chuẩn . pác Mõ Liệu nên tiến hành ngay đi . Phải cập nhật kịp thời tên các bạn tham gia đóng góp cho sốt dẻo ;

   TRẢ LỜI

 37. hungdaubac
  Dec 27, 2015 @ 07:46:35 Sửa

  Hôm trước pac Tuvida nhắn tin ta là:
  “Tuân vịt vẫn ngày đêm vận động cho Tháp bút”.
  Nay Hùng bò thấy phải bổ sung thêm mấy chứ là”… và đang rất có hiệu quả.”
  Anh em ta phải học tập phương pháp vận động của pac Tuvida ( cũng như Long ND và Hưng K19M từng nói đến).

  TRẢ LỜI

 38. Mõ blog
  Dec 27, 2015 @ 20:15:16 Sửa

  Chính béo ở Đức đã gửi tiền ủng hộ công trình TB 2 000 000đ
  Đán k10b ủng hộ 1 000 000đ

  TRẢ LỜI

 39. hungdaubac
  Dec 28, 2015 @ 15:38:58 Sửa

  Đề nghị pac nào đã chuyển tiền xây dựng Tháp bút vào thẳng tài khoản của Tháp bút ở nhà trường, thì cho Hùng bò xin bản coppy chứng từ chuyển tiền để Hùng bò đưa thông tin vào Blog và chuẩn bị để ghi danh trong sổ vàng cũng như làm Thẻ Tri ân.
  Hiện nay, trong tài khoản Tháp bút ở trường vẫn chỉ có 48.600.000 như danh sách đã công bố ở trên.

  TRẢ LỜI

 40. hungdaubac
  Dec 28, 2015 @ 16:06:39 Sửa

  Ngày hôm nay, Pac Phùng văn Quang K8 đã nhờ Hùng bò chuyển số tiền 2.000.000 vnd vào tài khoản xây dựng Tháp bút trên trường
  Cụ thể:
  VietinBank:28/12/2015 15:53 TK:711A36729489 GD:-2,000,000VND SDC:42,255,054VND ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=305765;ND=PHUNG VAN QUANG K8 CHUYEN

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn pac Quang và các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 50.600.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định

  TRẢ LỜI

 41. hungdaubac
  Dec 29, 2015 @ 14:17:44 Sửa

  Xin cập nhật danh sách đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Cột ghi chú có chữ TK là xác nhận số tiền này đã được chuyển vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường.
  Các pac kiểm tra thấy chỗ nào chưa chính xác xin báo ngay cho Hùng bò để kiểm tra, điều chỉnh.
  Trong thông báo có 2 lần Đoàn Đức Chính nộp tiền, lần thứ nhất là 1 triệu, do Hùng bò tạm ứng trước, vừa rồi pac Mõ Liệu thông báo Chính chuyển về 2 triệu, Hùng bò xin kiểm tra lại sau (hiện chưa đề cập đến số tiền 2 triệu pac Mõ thông báo).

  TRẢ LỜI

 42. Hung K19M
  Dec 29, 2015 @ 16:22:21 Sửa

  Anh Liệu nên chỉnh sửa lại: Nhóm CSV K19M tại HN thay cho Nhóm CSV K19HN cho chính xác.

  TRẢ LỜI

 43. hungdaubac
  Dec 29, 2015 @ 16:35:43 Sửa

  Okie, xin lỗi bạn Hưng K19M, đã chỉnh sửa

  TRẢ LỜI

 44. hungdaubac
  Dec 31, 2015 @ 17:45:27 Sửa

  Ngày hôm nay, anh Ngô Văn Sự K10Ma đã nhờ Hùng bò chuyển tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện. Ngay lập tức Hùng bò đã thực thi nhiệm vụ của mình. Cụ thể
  NGÔ VĂN SỰ K10Ma 1.000.000 vnd

  VietinBank:31/12/2015 15:28|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:49,025,054VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=431245;ND=NGO VAN SU K10 MA CHUYEN TIEN XAY D

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn pac Sự và các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.
  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 51.600.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định

  TRẢ LỜI

 45. hungdaubac
  Jan 04, 2016 @ 08:56:28 Sửa

  Ngày hôm qua, Mr Đán và Mr Hiền cưỡi la nhờ Hùng bò chuyển tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện. Cụ thể
  Phạm Đình Đán K10Mb 2.000.000 vnd
  Đỗ Trọng Hiền K10Mb 1.000.000 vnd

  VietinBank:04/01/2016 08:41|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:55,619,554VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=472935;ND=PHAM DINH DAN K10MB CHU

  VietinBank:04/01/2016 08:39|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:57,619,554VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=472822;ND=DO TRONG HIEN K10MB CHU

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn pac Đán, Hiền và các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.
  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 54.600.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định

  TRẢ LỜI

 46. hungdaubac
  Jan 04, 2016 @ 09:20:34 Sửa

  Về trường hợp Đoàn Đức Chính K10Mc, hôm vừa rồi Hùng bò đã xác minh. Ngay khi mới phát động đóng góp quỹ xây dựng Tháp bút, Hùng bò đã ứng luôn cho Chính béo 1 triệu, nhưng sau đó Chính béo gửi về 2 triệu, do đó Hùng bò đã gửi bổ sung 1 triệu theo tên Đoàn Đức Chính.
  Cụ thể
  VietinBank:04/01/2016 09:07|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:54,619,554VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=474316;ND=DOAN DUC CHINH K10MC CH
  Như vậy số tiền của Đoàn Đức Chính K10Mc đóng góp xây dựng Tháp bút là 2.000.000 vnd
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn pac Chính và các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.
  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 55.600.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định

  TRẢ LỜI

 47. TUVIDA
  Jan 07, 2016 @ 11:43:53 Sửa

  Sáng nay 7/1/16 Ban quyên góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện Sài gòn vừa nhận được số tiền của:
  1. Anh Trần Nam Thái K10 5 tr VND.
  2 Cô Dương Thanh Lương (giáo viên Công nghệ chế tạo máy) 2 triệu VND.
  Thay mặt BCH Hội Cơ Điện SG cảm ơn cô Dương Thanh Lương, anh Trần Nam Thái và loan báo để anh chị em CĐ biết cùng chia vui nhân dịp Năm mới. Như vậy tính đến thời điểm này (6/1/2016) Ban quyên góp Tháp bút CĐ Sài gòn đã nhận được ủng hộ 67,5 triệu của các thày cô anh chị em.Ban quyên góp Tháp bút trân trọng cảm ơn thày cô, các anh chị có tên trên và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ tùy tâm của anh chị em khác để sớm gửi về trường vào dịp đầu Xuân.

  TRẢ LỜI

  • Doãn Cổn ;
   Jan 07, 2016 @ 17:01:37 Sửa

   Mình can tội vụng ăn vụng nói , cứ ” DÙI ĐỤC CHẤM NƯỚC CÁY ” nên cứ nghe các thông tin như củaTUVI RA là thấy thú vị , còn như nghe những lý luận suông suông tình nghĩa sáo rỗng chối tai lắm .;
   Mình chẳng đúng chức năng gì để gửi lời cám ơn, mặc dù rất muốn .

   TRẢ LỜI

 48. TUVIDA
  Jan 08, 2016 @ 12:23:36 Sửa

  Tối qua 7/1/16 Ban quyên góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện Sài gòn vừa nhận được số tiền của:
  Anh Suu Hoang Ngoc- Hoàng Ngọc Sửu K14m (Bình phước) 2 tr vnđ. Thay mặt BCH Hội Cơ Điện SG cảm ơn anh và loan báo để anh chị em CĐ biết cùng chia vui nhân dịp Năm mới.

  TRẢ LỜI

 49. hungdaubac
  Jan 09, 2016 @ 10:29:11 Sửa

  Hoan hô Hội Cơ Điện Sài Gòn có từng bước đi vững chắc, hiện tại Hội Cơ Điện Sài Gòn đang dẫn đầu ngọn cờ thi đua xây dựng Tháp bút Cơ Điện của chúng ta.
  Xin cám ơn các hội viện hội Cơ Điện Sài Gòn đã đóng góp và tích cực ủng hộ việc xây dựng Tháp.
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các Hội Cơ Điện Sài Gòn cùng các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  TRẢ LỜI

 50. hungdaubac
  Jan 13, 2016 @ 10:33:33 Sửa

  Ngày hôm qua, mr Hiệp đưa tiền yêu cầu Hùng bò chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện của các pac có tên sau, ngay lập tức Hùng bò thực thi nhiệm vụ của mình. Cụ thể:

  Nguyễn Văn Khôi K10Mc 2.000.000 đ
  Đàm Hữu Thiết K3I 500.000 đ
  Trần Thị Phiến K3I 500.000 đ

  Chi tiết
  VietinBank:13/01/2016 10:07|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:74,795,754VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=766245;ND=NGUYEN VAN KHOI K10 MA

  VietinBank:13/01/2016 10:09|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:74,295,754VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=766318;ND=DAM HUU THIET K3I CHUYEN

  VietinBank:13/01/2016 10:10|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:73,795,754VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=766377;ND=TRAN THI PHIEN K3I CHUYEN

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Khôi, Thiết, Phiến và các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.
  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 58.600.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định

  TRẢ LỜI

 51. hungdaubac
  Jan 19, 2016 @ 15:22:46 Sửa

  Pac Trần Tiểu Bình K10Mb hiện đang ở Séc đã chuyển 2.000.000 vnd tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện vào tài khoản ở trường.
  Cụ thể
  Trần Tiểu Bình K10Mb 2.000.000 vnd.

  VietinBank:19/01/2016 15:14|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:46,434,154VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=978511;ND=TRAN TIEU BINH K10 MB C
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn Trần Tiểu Bình và các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.
  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 60.600.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định

  TRẢ LỜI

 52. dthod54
  Jan 19, 2016 @ 16:29:25 Sửa

  Trong buổi họp mặt cuối năm vừa qua của K6 Tôi nhận được tấm lòng của 2 người K6 cơ điện góp cho tháp bút Cơ Điện ,đó là :
  1-anh Đặng Minh Đoàn K6MB : 500.000 đ
  2 chị Nguyễn thị Tân K6MB: 500.000 đ
  Tổng công 1000.000 đ .Mấy hôm nữa sẽ chuyển ch Hùng bò .

  TRẢ LỜI

 53. hungdaubac
  Jan 20, 2016 @ 14:21:27 Sửa

  OKie pac Mom, việc bao giờ pac chuyển cho Hùng bò là chuyện nội bộ của Ban vận động, còn Pakon ta đã chuyển tiền xây dựng Tháp bút là chúng ta phải chuyển ngay vào Tài khoản của Tháp bút để pakon yên tâm và lấy khí thế chung.
  Vì vậy, Hùng bò đã chuyển ngay tiền của pac Đoàn và pac Tân vào Tài khoản.
  Cụ thể:
  Đặng Minh Đoàn K6Mb 500.000 vnd
  Nguyễn Thị Tân K6Mb 500.000 vnd

  VietinBank:20/01/2016 08:54|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:64,434,154VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=996597;ND=DANG MINH DOAN K6MB CHUYE

  VietinBank:20/01/2016 09:35|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:63,934,154VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=999140;ND=NGUYEN THI TAN K6MB CHUYE

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn pac Đoàn, pac Tân và các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.
  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 61.600.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.

  TRẢ LỜI

 54. Quang K8
  Jan 26, 2016 @ 14:10:00 Sửa

  Trong buổi gặp mặt đầu năm 2016 của K8 Hà Nội đã có một số bạn hưởng ứng công trình Tháp Bút Cơ Điện như sau.
  Đỗ Khắc Hồng K8A 1 tr
  Hoàng Văn Cương K8A 1Tr
  Hoàng Kim Hải K8B 1Tr
  Vũ Văn Hường K8A 1Tr
  Trần Ngọc Hà K8A 1Tr
  Nguyễn Hữu Nhĩ K8B 1Tr
  Nguyễn Đức Thu K8A 500k
  Nguyễn Hữu Tiến K8B 200k
  Xin được thông báo đến Ban Tổ Chức danh sách trên. Số tiền này sẽ được bạn Đỗ Khắc Hồng chuyển đến công trình.

  TRẢ LỜI

 55. hungdaubac
  Jan 26, 2016 @ 20:19:43 Sửa

  Okie, cám ơn pac Hồng K8, pac Quang K8. Sau khi nhận được thông tin từ các pac, Hùng bò đã chuyển ngay số tiền của các pac theo danh sách trên vào tài khoản xây dựng Tháp bút trên trường.
  Cụ thể:

  VietinBank:26/01/2016 14:25|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:64,645,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=326358;ND=DO KHAC HONG K8A CHUYEN

  VietinBank:26/01/2016 14:27|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:63,645,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=326477;ND=HOANG VAN CUONG K8A CHU

  VietinBank:26/01/2016 14:28|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:62,645,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=a;REF=326565;ND=HOANG KIM HAI K8B CHUYE

  VietinBank:26/01/2016 14:31|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:61,645,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=326665;ND=VU VAN HUONG K8A CHUYEN

  VietinBank:26/01/2016 14:36|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:60,645,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=326964;ND=TRAN NGOC HA K8A CHUYEN

  VietinBank:26/01/2016 14:38|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:59,645,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=327190;ND=NGUYEN HUU NHI K8B CHUY

  VietinBank:26/01/2016 14:39|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:59,145,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=327327;ND=NGUYEN DUC THU K8A CHUYEN

  VietinBank:26/01/2016 14:40|TK:711A36729489|GD:-200,000VND|SDC:58,945,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=327418;ND=NGUYEN HUU TIEN K8B CHUYE

  Hùng bò cứ chuyển vào TK đã, rồi sẽ liên hệ với pac Hồng nhận lại tiền sau cho sốt dẻo.

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 68.300.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.

  Hùng bò xin nhờ pac Quang chuyển còm này về Blog K8 để pakon K8 tiện theo dõi, kiểm tra lại họ tên và số tiền đóng góp.
  Hi hí, tý quên, pac Quang nhớ chuyển cả còm ghi nhận pac Phùng Văn Quang K8 chuyển 2.000.000 vnd hôm 28/12/2015 nữa nhé. Cám ơn các pac nhiều.

  TRẢ LỜI

 56. dthod54
  Jan 27, 2016 @ 11:21:09 Sửa

  Hoan hô các Bạn K8 đã tham gia xay dựng tháp bút cơ Điện .Càng ngày mọi người càng hiểu thêm ý nghĩa cao đẹp mà mọi CSV Cơ Điện chúng ta đang làm .mong rằng có thêm nhiều người nữa hiểu và tham gia hơn nữa .Nhất định tháp bút sẽ thành công .

  TRẢ LỜI

 57. hungdaubac
  Feb 02, 2016 @ 09:42:43 Sửa

  Sáng nay, cô Huệ Phi, giáo viên Nga văn từ TP Hồ Chí Minh đã gửi ra cho Hùng bò số tiền 2.000.000 vnd để đóng góp vào quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện, ngay lập tức Hùng bò đã thực thi nhiệm vụ của mình. Cụ thể
  VietinBank:02/02/2016 09:07|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:79,810,384VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=602251;ND=CO HUE PHI-GIAO VIEN CH

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn cô Huệ Phi đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 70.300.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.

  Ghi chú: Cô Huệ Phi là người rất ủng hộ Tháp bút Cơ Điện từ đầu, cô và một số GV cũ đã bàn luận và quyết định sẽ cố gắng đóng góp ít nhiều cho việc xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Như chúng ta đều biết, các thầy cô giáo cũ của chúng ta như thầy Nguyễn Văn Thái, Hà Nội (BM Dung sai), cô Dương Thanh Lương, TP Hồ Chí Minh ( BM Chế tạo máy), cô Nguyễn Huệ Phi, TP Hồ Chí Minh (BM Nga văn) cũng còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng các thầy cô vẫn rất nhiệt tình với Tháp bút Cơ Điện, tâm huyết với ý nghĩa cao cả của Tháp bút Cơ Điện. Ban vận động rất cảm động và xin chân thành cám ơn sự cổ vũ, đóng góp của các thầy cô giáo.
  Nói thêm: cô Nguyễn Huệ Phi là chủ nhiệm lớp của K8, cô nói cô rất mừng khi một số học sinh K8 của cô cũng đã tham gia đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.

  TRẢ LỜI

 58. Doãn Cổn;
  Feb 02, 2016 @ 10:57:53 Sửa

  Anh em ,còn ăn to nói lớn được ,NGHĨ GÌ NHỈ ?

  TRẢ LỜI

 59. hungdaubac
  Feb 16, 2016 @ 14:38:33 Sửa

  Sáng nay, Hùng bò nhận được tiền của anh em nhờ chuyển lên quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện, ngay lập tức Hùng bò đã thực thi nhiệm vụ của mình.
  Cụ thể:
  Mr PHẠM QUANG TRUNG K13Ib, giám đốc một công ty xây lắp điện ở Hà Nội – Sơn La, số tiền là 2.000.000 vnd
  Mr LÊ ĐÌNH LƯỢNG K23I, giám đốc một công ty xây lắp điện ở Hà Nội, số tiền là 2.000.000 vnd
  Chi tiết điện chuyển tiền:

  VietinBank:16/02/2016 10:05|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:20,641,684VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=988829;ND=PHAM QUANG TRUNG K13 IB

  VietinBank:16/02/2016 10:07|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:18,641,684VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=988956;ND=LE DINH LUONG K23I CHUY

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn hai bạn Phạm Quang Trung K13ib và Lê Đình Lượng K23i đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 74.300.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 153.800.000 vnd

  TRẢ LỜI

 60. hungdaubac
  Feb 16, 2016 @ 14:53:45 Sửa

  Cố gắng khi nào chúng ta chạm mốc 200.000.000 vnd thì sẽ bắt đầu triển khai xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường nhé Pakon.
  Chắc không còn lâu nữa đâu, cố gắng lên Pakon, chung tay chung sức chung lòng cho công trình thế kỷ của Thế hệ Cơ Điện chúng ta

  TRẢ LỜI

 61. hungdaubac
  Feb 19, 2016 @ 10:20:56 Sửa

  Sáng nay, Hùng bò đã nhận được số tiền 10.000.000 vnd (mười triệu) do bạn Phan Quang Thế, cựu sinh viên K10Ma, đương kim hiệu trưởng chuyển về đóng góp tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện, theo ý bạn Thế thì đây là khoản tiền ban đầu bạn Thế đóng góp với tư cách cá nhân là cựu sinh viên K10Ma, chứ không phải là với tư cách hiệu trưởng, do vậy bạn Thế chuyển về qua Hùng bò để đóng góp giống như tất cả các cựu sinh viên khác. Và tất nhiên, Hùng bò cũng thực hiện ngay nhiệm vụ của mình
  Chi tiết điện chuyển tiền:
  VietinBank:19/02/2016 08:28|TK:711A36729489|GD:-10,000,000VND|SDC:8,639,684VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=188840;ND=PHAN QUANG THE K10MA CHUYEN.

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn bạn Phạn Quang Thế K10Ma đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 84.300.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 163.800.000 vnd.

  TRẢ LỜI

 62. hungdaubac
  Feb 25, 2016 @ 14:50:43 Sửa

  Một nhóm bạn học hồi phổ thông với Hùng bò cũng nghe thông tin về vụ chúng ta đang có kế hoạch xây dựng Tháp bút Cơ Điện. Tuy rằng không học đại học Cơ Điện, nhưng các bạn ấy cũng rất thích thú với Tháp bút Cơ Điện và cũng mong muốn chung sức với chúng ta xây dựng Tháp bút Cơ Điện, các bạn ấy đã nhất trí với nhau cùng góp được số tiền là 5.000.000 vnđ để chung tay xây dựng Tháp bút.
  Trong số các bạn học phổ thông của Hùng bò đóng góp lần này (lớp 10i, niên khóa 1971-1974 trường phổ thông Cấp 3 Lý Thường Kiệt – Hà Nội, tức Hà Nội B), có bạn Đào Phúc cũng đã hăng hái gia nhập nhóm tự sướng lên trường trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường 19/08/2015 và rất hay sinh hoạt với pakon Cơ Điện ta.

  Chi tiết điện gửi tiền:
  VietinBank:25/02/2016 13:34|TK:711A36729489|GD:-5,000,000VND|SDC:15,050,000VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=390650;ND=BAN LOP 10 HUNG BO CHUY

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các bạn học phổ thông của Hùng bò K10Ma đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 89.300.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 168.800.000 vnd.

  TRẢ LỜI

 63. dthod54
  Feb 25, 2016 @ 15:49:06 Sửa

  Trân trọng tấm lòng bè bạn của Đào Phúc và các Ban khác của Hùng bò đã yêu quý hội Cơ Điện như những CSV cơ Điện chúng ta

  TRẢ LỜI

 64. Doãn Cổn
  Feb 25, 2016 @ 18:39:40 Sửa

  Đào Phúc và các bạn của Hùng bò thật là tuyệt vời , làm cho… anh em ta khó nghĩ quá , Cảm ơn các bạn ;

  TRẢ LỜI

 65. Đào Phúc
  Feb 25, 2016 @ 20:34:49 Sửa

  Sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết của các bạn trong viêc😄 Tháp bút Cơ điện, mặc dù là dân “ngoại lai”, cũng xin được tham gia đóng góp với phong trào cùng các bạn. Cảm ơn HV và các bạn cơ điện đã cho phép!
  Hẹn ngày gặp lại các bạn vào một ngày không xa, khi Tháp bút được khánh thành!

  TRẢ LỜI

 66. Đào Phúc
  Feb 25, 2016 @ 20:51:07 Sửa

  Lại lỗi chính tả, viết tắt chữ Xây dựng nên bị thành kí hiệu vui? tạ lỗi, tạ lỗi

  TRẢ LỜI

 67. Mõ blog
  Feb 25, 2016 @ 22:14:50 Sửa

  Hoan hô Đào Phúc và các bạn lớp 10 của Hùng bò, xứng đáng được xếp vào “những việc tử tế” đấy.

  TRẢ LỜI

 68. hungdaubac
  Feb 29, 2016 @ 15:25:24 Sửa

  Ngày hôm qua, có hai pac là Phạm Quốc Hùng (tức Hùng bợm) K10Ma và Nguyễn Đức Thắng, tức Thắng đực K10Ma đã chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện, sáng nay, Hùng bò đã làm thủ tục chuyển tiền lên trường, nhưng do sơ sót khi thao tác, nên Hùng bò đã phải chuyển của Hùng bợm lên trường trong hai điện chuyển khác nhau, nhưng tổng số vẫn đảm bảo số nhờ chuyển.
  Cụ thể:
  Phạm Quốc Hùng K10 Ma 1.000.000 vnđ
  Nguyễn Đức Thắng K10 Ma 500.000 vnđ
  Chi tiết điện chuyển tiền:

  VietinBank:29/02/2016 08:35|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:15,917,406VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=482600;ND=PHAM QUOC HUNG K10MA CHUY
  VietinBank:29/02/2016 08:39|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:15,417,406VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=482844;ND=NGUYEN DUC THANG K10MA CH

  VietinBank:29/02/2016 14:16|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:14,917,406VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=507082;ND=PHAM QUOC HUNG K10MA CHUY

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Phạm Quốc Hùng K10Ma và Nguyễn Đức Thắng K10Ma đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 90.800.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 170.300.000 vnd.

  TRẢ LỜI

 69. HAT Club
  Apr 02, 2016 @ 17:52:28 Sửa

  HAT CLUB trân trọng kính mời quý hội viên đến tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ đồng thời kỷ niệm 02 năm ngày thành lập HAT CLUB vào 10h sáng thứ 7 ngày 9/4/2016 tại 183 Hoàng Hoa Thám,Ba Đình,Hà Nội
  P/s: Quý hội viên vui lòng mang theo thẻ hội viên và mặc áo CLB khi đến tham dự

  Các chú các bác giúp cháu đăng lên đầu trang với ạ,cháu cám ơn nhiều ạ

  TRẢ LỜI

 70. hungdaubac
  Apr 09, 2016 @ 17:30:26 Sửa

  Sáng nay có thêm 3 pac đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện, Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.
  Chi tiết điện chuyển tiền:

  VietinBank:09/04/2016 13:25|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:77,581,651VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=926105;ND=CU DUC ANH K13IA CHUYEN

  VietinBank:09/04/2016 13:26|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:76,579,451VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=926122;ND=NGUYEN CHI THONG K13MC

  VietinBank:09/04/2016 13:28|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:75,577,251VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=926144;ND=TRAN KHANH VINH K7MA CH

  Cụ thể
  1; Cù Đức Anh K13 Ia 1.000.000 vnd
  2; Nguyễn Chí Thông K13 Mc 1.000.000 vnd
  3; Trần Khánh Vinh K7Ma 1.000.000 vnd

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Cù Đức Anh K13Ia, pac Nguyễn Chí Thông K13Mc và Trần Khánh Vinh K7Ma đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 93.800.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 173.300.000 vnd.

  TRẢ LỜI

 71. dthod54
  Apr 10, 2016 @ 06:26:36 Sửa

  Thế là gần được 100 triệu rôi ,nhưng có cần đơi thêm nữa không khi mà bây giờ đã sang quý 2 rồi .Trên Trường đã có ý kiến khởi công chư Hùng B ơi .Hôm qua ở 183 H H T nhiều người cũng sốt ruột lắm đấy .

  TRẢ LỜI

 72. hungdaubac
  Apr 10, 2016 @ 14:24:54 Sửa

  Pac Mom đọc không kỹ rồi.
  Gần 100 triệu chỉ là số tiền chúng ta đã chuyển vào tài khoản xây dựng Tháp bút trên ở trường, nếu kể cả số tiền của hội Cơ Điện Tp HCM và Nam Định nữa, thì đã có hơn 170 triệu rồi, sau khi có lễ khởi công thì các hội sẽ chuyển tiền lên trường ngay.
  Chưa kể có một số pac đã đóng góp tuyên bố nếu cần sẽ đóng góp tiếp.
  Có pac như Mr Ổn K12 Mb đang làm thủ tục chuyển khoản số tiền gấp đôi số tiền của người đã đóng cao nhất và sẵn sàng hỗ trợ cao hơn nữa.
  Cùng với Mr Ổn, còn có 2 người nữa sẵn sàng đóng góp thêm nhiều để xây dựng Tháp bút.
  Như vậy, về vấn đề kinh phí dựng Tháp bút, không phải vấn đề lớn nữa.
  Cái chính là hiện nay BGH nhà trường đang tập trung vào kế hoạch tuyển sinh 2016 nên chưa bố trí được thời gian thực hiện việc xây dựng Tháp bút.
  Hùng bò sẽ cố gắng bàn với Mr Thế để lập kế hoạch triển khai và sẽ cố gắng tổ chức lễ khởi công sớm.

  TRẢ LỜI

 73. dthod54
  Apr 11, 2016 @ 06:48:06 Sửa

  Ngoài những người sống sốt ruột thì đã có người đóng góp kinh phí xây dựng tháp bút Cơ Điện đã ra đi mãi mãi và không bao giờ nhìn thấy nó nữa .Mong sao nó sớm hiện hữu cho thỏa lòng chúng ta ,Nếu khởi công sớm trong tháng Tư thì chắc nhiều người sẽ góp thêm kể cả tôi đấy

  TRẢ LỜI

 74. hungdaubac
  Apr 16, 2016 @ 19:56:55 Sửa

  Sáng nay, nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương, pac Cù Ngọc Ổn lớp K12Mb đã tổ chức buổi liên hoan nhẹ tại 183 Hoàng Hoa Thám và đã đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 20.000.000 vnd ( hai mươi triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.

  Chi tiết điện chuyển tiền
  VietinBank:16/04/2016 12:15|TK:711A36729489|GD:-20,000,000VND|SDC:36,056,351VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=244207;ND=CU NGOC ON K12MB CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT CO DIEN

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Cù Ngọc Ổn K12Mb đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 113.800.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 193.300.000 vnd.

  Pac Cù Ngọc Ổn K12Mb cũng rất tâm huyết với việc xây dựng Tháp bút Cơ Điện như là một kỷ niệm của một thời Cơ Điện và là một món quà đầy ý nghĩa của các thế hệ Cơ Điện cho Nhà trường và các thế hệ đàn em. Pac Ổn sẵn sàng tiếp sức thêm cho Ban vận động để việc xây dựng Tháp bút được hoàn thiện theo đúng mục tiêu đặt ra.
  Chúng ta cùng tin tưởng Tháp bút sẽ sớm được xây dựng dù vẫn gặp không ít trở ngại.

  TRẢ LỜI

 75. dthod54
  Apr 18, 2016 @ 15:43:47 Sửa

  Hoan hô Cù Ngọc Ôn ,thế là thừa tiền làm móng bệ rồi

  TRẢ LỜI

 76. hungdaubac
  Apr 22, 2016 @ 14:19:10 Sửa

  Sáng nay, pac Nguyễn Tùng Chi lớp K10 Mc đã đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 2.000.000 vnd ( hai triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.

  Chi tiết điện chuyển tiền
  VietinBank:22/04/2016 14:06|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:24,018,076VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=436635;ND=NGUYEN TUNG CHI K10MC CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Nguyễn Tùng Chi K10 Mc đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 115.800.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 195.300.000 vnd.

  TRẢ LỜI

 77. hungdaubac
  Apr 26, 2016 @ 13:54:42 Sửa

  Thực hiện thỏa thuận với nhà trường trong buổi làm việc ngày 23/04 về vấn đề tài chính, ngày hôm nay, Hùng bò đã vay và chuyển tiền tạm ứng vào tài khoản xây dựng Tháp bút 100 triệu đồng, số tiền này sẽ được trừ dần vào số tiền pakon ta sẽ tiếp tục đóng góp sau.
  Cụ thể:
  VietinBank:26/04/2016 11:13|TK:711A36729489|GD:-50,000,000VND|SDC:76,239,174VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=548154;ND=NGUYEN VAN HUNG K10MA TAM UNG TIEN XAY DUNG THAP BUT
  VietinBank:26/04/2016 11:18|TK:711A36729489|GD:-50,000,000VND|SDC:26,234,174VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=548451;ND=NGUYEN VAN HUNG K10MA TAM UNG TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Do số tiền chuyển tối đa mỗi lần chỉ được phép 50 triệu, nên Hùng bò phải chuyển 2 lần mới đủ 100 triệu.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 215.800.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 295.300.000 vnd.

  Số tiền đã nằm trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường, sẽ được Ban quản lý xây dựng Tháp bút sử dụng theo tiến độ xây dựng Tháp và sẽ được công bố công khai minh bạch trên blog K10 này.

  TRẢ LỜI

 78. hungdaubac
  Apr 28, 2016 @ 09:38:04 Sửa

  Sáng nay, pac Nguyễn Đình Mãn K10Ma đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 2.000.000 vnd (hai triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.

  Chi tiết điện chuyển tiền
  VietinBank:28/04/2016 09:20|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:26,229,174VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=628575;ND=NGUYEN DINH MAN K10MA CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Nguyễn Đình Mãn K10 Ma đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 217.800.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 297.300.000 vnd.

  TRẢ LỜI

 79. hungdaubac
  Apr 30, 2016 @ 21:03:20 Sửa

  Chiều nay, có 3 pac đã đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 3.000.000 vnd (hai triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.
  Cụ thể:
  Lê Xuân Thắng K13 ia 1 triệu đồng
  Đặng Trần Hưng K13 ia 1 triệu đồng
  Nguyễn Minh Dũng K9 ib 1 triệu đồng

  Chi tiết điện chuyển tiền
  VietinBank:30/04/2016 20:10|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:79,526,974VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=740944;ND=LE XUAN THANG K13 IA CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  VietinBank:30/04/2016 20:13|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:78,524,774VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=741017;ND=DANG TRAN HUNG K13 IA CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  VietinBank:30/04/2016 20:15|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:77,522,574VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=741120;ND=NGUYEN MINH DUNG K9 IB CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Lê Xuân Thắng K13 ia, Đặng Trần Hưng K13 ia, Nguyễn Minh Dũng K9 ib đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 220.800.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 300.300.000 vnd

  TRẢ LỜI

 80. hungdaubac
  May 02, 2016 @ 10:23:54 Sửa

  Sáng nay, pac Vũ Đình Trung K10Ma đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 500.000 vnd (năm trăm ngàn đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.

  Chi tiết điện chuyển tiền
  VietinBank:02/05/2016 10:09|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:77,011,574VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=761026;ND=VU DINH TRUNG K10MA CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Vũ Đình Trung K10Ma đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 221.300.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 300.800.000 vnd

  TRẢ LỜI

 81. hungdaubac
  May 03, 2016 @ 10:51:47 Sửa

  Sáng nay, pac Lại Duy Quỳ K4-K8 đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 1.000.000 vnd (Một triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.
  Chi tiết điện chuyển tiền

  VietinBank:03/05/2016 10:41|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:76,010,474VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=772725;ND=LAI DUY QUY K4-K8M CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Lại Duy Quỳ K4-K8 đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 222.300.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 301.800.000 vnd

  TRẢ LỜI

 82. hungdaubac
  May 04, 2016 @ 16:24:02 Sửa

  Sáng nay, pac Nguyễn Đắc Thủy K10 Ia từ Lạng Sơn đã đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 2.000.000 vnd (Hai triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.
  Chi tiết điện chuyển tiền

  VietinBank:04/05/2016 16:14|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:57,292,174VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=811980;ND=NGUYEN DAC THUY K10IA CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Nguyễn Đắc Thủy K10 Ia đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 224.300.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 303.800.000 vnd

  TRẢ LỜI

 83. hungdaubac
  May 05, 2016 @ 13:07:17 Sửa

  Sơ kết cuộc vận động quyên góp xây dựng Tháp bút. Cuộc quyên góp này sẽ tiếp tục từ nay đến hết ngày họp mặt Truyền thống 6/12/16.
  Sáng nay 4/5/16 Hội CĐSG đã gửi ra trường 80 triệu vnđ của những anh chị em có tên sau đây:
  1. Trần Thanh Tuân k9mb : 10 tr
  2. Huỳnh Lê Ngọc ( vợ Tuân) 5 tr
  3. Nguyễn Văn Tiền k13mb : 10 tr
  4. Phạm Hồng Hải k26i : 10 tr
  5. Lê Hồng Yến bạn gái k26 : 5 tr
  6. Nguyễn Đăng Thịnh k15mb: 5 tr
  7. Trần Nam Thái k10mb : 5 tr
  8. Vũ Anh Tuấn k29i 3 tr
  9. Nguyễn Cao Long k24m 3 tr
  10. Nguyễn Xuân Thịnh k30m 2 tr
  11. Phùng Hoàng Bắc k10ib 2 tr
  12. Cô Dương Thanh Lương giáo viên CNCTMáy 2 tr
  13. Nguyễn Đăng Bộ k4i 2 tr
  14. Hoàng Ngọc Sửu k14m (Bình duong) 2 tr
  15. Nguyễn Đăng Đức k4i 1tr
  16. Lê Văn Bình k7ma 1tr
  17. Nguyễn Đăng Vinh k11m 1tr
  18. Vũ Văn Giang k13i 1tr
  19. Nguyễn Thanh Hà k21i 1tr
  20. Bùi Khắc Quảng k16i (Bình duong) 1tr
  21. Nguyễn Minh Sơn k23i 1tr
  22. Hoàng Quốc Huân k 1tr
  23. Trần Đại Dương k28 1tr
  24. Hà Trọng Bình CT81 1tr
  25. Phạm Ngọc Sơn K14i 1tr
  26. Nguyễn Khắc Dũng K40m 0.5 tr
  27. Nguyễn Hoàng K40m 0,5 tr
  28. ( Tuân gửi dự phòng) 2tr
  GHI CHÚ: cô Phi gửi ra trường 1tr, bạn Nguyễn Tùng Chi gửi vào hội K10 Hà nội 2tr.

  Xin đính chính là Cô Huệ Phi đã chuyển vào Hội K10 số tiền là 2 triệu.
  Hùng bò đã chuyển số tiền của cô Huệ Phi và pac Tùng Chi vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện của chúng ta ở trên trường

  TRẢ LỜI

 84. hungdaubac
  May 06, 2016 @ 08:18:42 Sửa

  Hôm qua, pac Quách Như Vân
  K10 Ia từ Hải Dương đã đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 1.000.000 vnd (Một triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.
  Chi tiết điện chuyển tiền

  VietinBank:05/05/2016 14:06|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:67,289,974VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=843877;ND=QUACH NHU VAN K10IA CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Quách Như Vân K10 Ia đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 225.300.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 304.800.000 vnd

  TRẢ LỜI

 85. Chân…thật
  May 06, 2016 @ 10:23:07 Sửa

  Xin đính chính:
  Bạn Quách Như Vân, CSV K10IA ở thành phố Hải Dương chứ không phải ở Lạng Sơn nhé!
  Trân trọng cảm ơn Quách Như Vân!

  TRẢ LỜI

 86. hungdaubac
  May 06, 2016 @ 11:03:45 Sửa

  Đúng rồi, xin lỗi pac Vân nhé.
  Can tội cắt dán cẩu thả từ còm trước đấy mà.
  Lỗi tại thằng đánh máy Hùng bò. Xin tha tội nhé

  TRẢ LỜI

 87. hungdaubac
  May 06, 2016 @ 14:22:45 Sửa

  Hôm qua, pac Phạm Đình Đán K10 Mb đã đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 10.000.000 vnd (Mười triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.
  Chi tiết điện chuyển tiền.

  VietinBank:06/05/2016 13:54|TK:711A36729489|GD:-10,000,000VND|SDC:54,892,874VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=899390;ND=PHAM DINH DAN K10MB CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Xin lưu ý: Đây là lần thứ 2 pac Phạm Đình Đán K10Mb góp tiền xây dựng Tháp bút, lần 1 là 2 triệu. Vậy tổng cộng cho đến nay, pac Phạm Đình Đán đã đóng góp tổng số 12.000.000 đồng.

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn pac Phạm Đình Đán K10Mb đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 235.300.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 314.800.000 vnd

  TRẢ LỜI

 88. Doãn Cổn
  May 06, 2016 @ 20:57:50 Sửa

  Nhiệt liệt hoan hô Phạm đình ĐÁN ;

  TRẢ LỜI

 89. dthod54
  May 07, 2016 @ 05:50:09 Sửa

  Hoan hô Đán .Hiệu quả rõ ràng của việc thực thi xây dưng tháp bút Cơ Điện đã tác động tích cực tới mọi người hy vong những hình ảnh nóng hổi đang thi công đế móng sẽ làm vui cho chúng ta hơn .

  TRẢ LỜI

 90. hungdaubac
  May 07, 2016 @ 11:59:53 Sửa

  Pac Mom nói thể là chuẩn chung, nhưng không chính xác trong trường hợp Pham Đình Đán.
  Đán đã đề nghị với Hùng bò là góp thêm 10 triệu từ cách đây 2 tuần. Nhưng do Hùng bò bận lao vào chuẩn bị khởi công xây dựng Tháp bút. Đến khi thư giãn một chút mới nhớ tói việc Đán nhờ chuyển nên chuyển hơi muộn.

  TRẢ LỜI

 91. dthod54
  May 07, 2016 @ 15:44:57 Sửa

  Ọ K Không có chi bởi cũng nói đến cái chung đã .mong rằng có nhiều CSV Cơ Điện tiếp tục hưởng ứng ủng hộ cho công trình tháp bút.

  TRẢ LỜI

 92. Tiều Phu
  May 07, 2016 @ 19:48:06 Sửa

  Hôm nay tại Zon 9 – No1 Lương Yên pác Kường già K4 đã góp viên gạch xây Tháp bút Cơ Điện trị giá 500 k VNĐ .
  Pác Lý Quỳ đã mời thủ quỹ Hiệp con sang tuần tới 23 Nguyễn Đình Chiểu để nhận phần đóng góp của hội CĐ Hà Nội và một số mạnh thường quân .
  Xin cảm ơn tấm chân tình của các anh các chị .
  Hoan hô sự nhiệt tình của pác Lý Quỳ .

  TRẢ LỜI

 93. Mõ blog
  May 08, 2016 @ 10:07:22 Sửa

  Hôm qua cũng tại Zôn 9, anh Trần Minh Hải CSV k6i cũng ủng hộ 500 000đ cho công trình Tháp Bút. Mõ blog và Hiệp đã nhận và cảm ơn anh Hải.

  TRẢ LỜI

 94. Tiều Phu
  May 10, 2016 @ 06:29:51 Sửa

  Pác Lý Quỳ trân trọng mời mõ Liệu & thủ quỹ Hiệp con : Đúng 11h ngày thứ tư 11/5/2016 tới 23 Nguyễn Đình Chiểu – Hai Bà Trưng – Hà Nội để tiếp nhận đóng góp của hội CĐ Hà Nội và một số mạnh thường quân cho công trình xây dựng Tháp bút Cơ Điện .

  TRẢ LỜI

 95. Chân…thật
  May 14, 2016 @ 18:17:02 Sửa

  Thông tin ở blogK6, bạn Hoàng Ngọc Châu, K10IB ở TP Hồ Chí Minh đã gọi điện cho anh Hồ Nam K6-K10IB liên hệ đóng góp 1 viên gạch xây Tháp Bút.
  Số tiền của bạn đã được gửi vào tài khoản xây dựng Tháp Bút của trường ĐHKTCN.
  VietinBank:13/5/2016
  17:25|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:60,718,274VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=237157;ND=HOÀNG NGỌC CHÂU K10IB CHUYEN.
  Ban vận động xây dựng Tháp bút xin chân thành cảm ơn sự đóng góp cúa bạn Hoàng Ngọc Châu K10IB.

  TRẢ LỜI

 96. hungdaubac
  May 18, 2016 @ 13:57:39 Sửa

  Hùng bò đã cập nhật số tiền mà Hùng bò đã nhận được và chuyển lên trường cùng số tiền nhà trường báo về của Hội Cơ Điện chuyển thẳng lên trường.

  Ngoài ra, Hùng bò có nghe nói có một số anh em đã chuyển tiền xây dựng Tháp bút, nhưng chưa nhận được thông báo chính thức, hoặc chứng từ chính thức, đề nghị các pac chuyển ngay thông tin cho Hùng bò để có thể cập nhật kíp thời.

  Đề nghị các pac kiểm tra xem có gì sai sót không để Hùng bò còn kịp điều chỉnh
  Do vừa đi công tác về, nên có một khoảng thời gian bỏ trống không cập nhật kịp, có gì sai sót, xin các pac thông cảm và yêu cầu Hùng bò điều chỉnh ngay nhé.

  TRẢ LỜI

 97. Tuvida
  May 19, 2016 @ 17:47:47 Sửa

  Bạn sửa dùm tại ds Hội CĐ SG. Thứ tự 5. Lê Hồng Yến vợ Phạm Hồng Hải chứ không phải là K26.

  TRẢ LỜI

 98. hungdaubac
  May 19, 2016 @ 22:02:50 Sửa

  Sorry xin lỗi pac Tuân, vợ chồng Hải Yến và mọi người do lỗi sai sót của Hùng bò.
  Như vậy là trong số những người đã đóng góp quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện đã có hai cô dâu Cơ Điện.
  Hùng bò thực sự ngưỡng mộ hai cô dâu Cơ Điện này, cũng vì quá yêu chồng mà tâm huyết luôn cả với mái trường thân yêu của chồng.
  Xin bầy tỏ lòng ngưỡng mộ với hai cô dâu Cơ Điện và xin học tập hai đức ông chồng của hai bạn, sẽ kể cho vợ Hùng bò nghe thông tin này, để có thể thành lập tổ ba cô dâu Cơ Điện.
  Mong gặp cả hai cô dâu Cơ Điện này trên trường Cơ Điện vào ngày khánh thành Tháp bút Cơ Điện.
  Ngưỡng mộ

  TRẢ LỜI

 99. hungdaubac
  May 20, 2016 @ 11:19:32 Sửa

  Sáng nay, bạn Lương Thị Loan K11Ib (Loan xếch, bóng bàn Hải Dương) đã đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 1.000.000 vnd (Một triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.
  Chi tiết điện chuyển tiền:
  VietinBank:20/05/2016 10:20|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:53,146,274VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=449641;ND=LUONG THI LOAN K11IB CH
  Di động: 0912989232

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn bạn Lương Thị Loan K11Ib đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 317.300.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 327.300.000 vnd

  TRẢ LỜI

 100. hungdaubac
  May 20, 2016 @ 16:44:27 Sửa

  Chiều nay Mr Hiệp đã chuyển tiền xây dựng Tháp bút của một số Pakon cho Hùng bò. Cụ thể:
  1- Anh Nghiêm Xuân Cường K4M = 500.000 đ
  2- Anh Trần Minh Hải K6I = 500.000 đ
  3- Anh Lê Kim Thắng – Chủ tịch hội CĐHN = 1.000.000 đ
  4-Anh Giang Sơn Thắng K10I = 500.000 đ
  5- Em Dương Thị Sinh K11IA = 500.000 đ
  6- Hội đại học cơ điện Hà Nội = 5.000.000 đ
  Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.

  Chi tiết điện chuyển tiền:

  VietinBank:20/05/2016 16:09|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:47,624,274VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=467651;ND=NGHIEM XUAN CUONG K4M CH

  VietinBank:20/05/2016 16:10|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:47,123,174VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=467846;ND=TRAN MINH HAI K6I CHUYEN

  VietinBank:20/05/2016
  16:12|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:46,122,074VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=468037;ND=LE KIM THANG CHU TICH H

  VietinBank:20/05/2016 16:14|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:45,619,874VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=468173;ND=GIANG SON THANG K10I CHUY

  VietinBank:20/05/2016 16:16|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:45,118,774VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=468406;ND=DUONG THI SINH K11IA CHUY

  VietinBank:20/05/2016 16:18|TK:711A36729489|GD:-5,000,000VND|SDC:40,117,674VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=468515;ND=HOI DAI HOC CO DIEN HA

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac có tên ở trên đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 325.300.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 335.300.000 vnd

  TRẢ LỜI

 101. SV hậu sinh
  May 20, 2016 @ 19:15:25 Sửa

  Đề nghị a HĐB sắp xếp lại thứ tự chị Lương Thị Loan k11ib lên vị trí cao hơn cho Mss oai .

  TRẢ LỜI

  • Tiều Phu
   May 20, 2016 @ 20:14:14 Sửa

   Sân chơi này bình đẳng mà bạn ơi . Ai đến trước sẽ xướng danh trước , không như tư duy của những viên chức nhà nước .
   Thông cảm & làm quen cho nó lành mạnh bạn nhé .

   TRẢ LỜI

 102. SV hậu sinh
  May 20, 2016 @ 22:00:38 Sửa

  Tôi thấy danh sách xếp theo thứ tụ từ từ to xuống bé , thấy chị Loan ở vị trí ấy chưa thích hợp theo trình tự nên nhắc a HĐB nhấc lên thôi.

  TRẢ LỜI

 103. hungdaubac
  May 21, 2016 @ 07:27:45 Sửa

  Okie bạn CSV hậu sinh, đã hiểu ý bạn, vì lý do cập nhật nhanh cho kịp, nên Hùng bò thao tác trên ĐTDĐ và vì như vậy chỉ kịp bổ sung vào bản danh sách.
  Muốn sắp xếp theo trình tự quy định, phải rút bản danh sách ra, đưa vào Excel thao tác, rồi lại trả về bài. Việc này hơi mất thời gian và phải ngồi máy tính, nên vài ngày Hùng bò mới làm được 1 lần.
  Cụ thể chiều qua Hùng bò mới kịp thông báo trong còm có thêm một số pac mới chuyển tiền lên trường, nhưng chưa kịp bổ sung vào bản danh sách.
  Mong pakon thông cảm và xin cảm ơn.

  TRẢ LỜI

 104. SV hậu sinh
  May 21, 2016 @ 08:42:21 Sửa

  Nhắc như thế ko có í gì đâu, mà chỉ để sắp xếp cho đúng tôn ti trật tự thôi, để sau này nếu có tri ân trao tặng huân huy chương vàng bạc đòng chì kẽm gì đấy vv…cho khỏi bị nhầm lẫn và đúng với giá trị, chứ nói như a Tiều Phu bình đẳng thì chưa thật là đúng.

  TRẢ LỜI

 105. Chân…thật
  May 21, 2016 @ 10:05:43 Sửa

  Tôi thấy nickname SV hậu sinh có vấn đề về “não trạng” thì phải, bạn đưa ra những ý kiến lệch lạc với chủ đề của entry này (!)

  TRẢ LỜI

 106. SV hậu sinh
  May 21, 2016 @ 11:16:38 Sửa

  Nickname như thế nào thì mặc xác người ta, lại bảo ng ta não có vấn đề, sắp xếp chưa chính xác trình tự từ cao đến thấp , từ to đến bé, ng ta góp í thì lại cho là lệch lạc. Trên trái đất này làm gì có sự công bằng , may ra có CNCS mà bây giờ ta đang ở thời kì quá độ tiến đến CNCS( làm theo năng lực , đóng góp và hưởng thụ theo nhu cầu ). Nhắc nhẹ nhàng như thế mà a Chân … Thật nặng lời quá ko biết là a có thật hay ko hay a nói kiểu chân gỗ tức chân giả ấy mà.

  TRẢ LỜI

 107. Quang K8
  May 21, 2016 @ 17:15:36 Sửa

  Xin lỗi các bạn, vừa đọc 2, 3 cái còm trên thấy có gì vương vướng rồi đấy. Nhưng thực ra và cũng nên hiểu là như thế, rằng mọi người thích đùa một tý cho vui thôi chứ không có ý gì đâu. Hy vọng là như thế.
  Tuy nhiên cũng nên thế này. Đây là trang tập thể và công việc xây dựng Tháp Bút Cơ Điện là một công trình nghiêm túc nên tốt hơn là chúng ta cũng nghiêm túc, và cũng nên minh bạch trong đối thoại. Ý tôi muốn nói là khi nói chuyện dù mình có mang nick (biệt danh) gì thì cũng nên giới thiệu để người tiếp chuyện với mình biết mình là ai. Như thế sự tôn trọng sẽ cao hơn và không bị lạm dụng.

  TRẢ LỜI

 108. Khach nha
  May 21, 2016 @ 18:04:39 Sửa

  Thử nhấc điện thoại gọi Liểu Mai Sâm Vũng tàu xem. Trước đây anh này có nicnam giống vậy.

  TRẢ LỜI

 109. hungdaubac
  May 26, 2016 @ 21:28:35 Sửa

  Ngày hôm nay có pac Đỗ Tiến Hùng K6I 0913248062 đã chuyển 2.000.000 vnd đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện vào tài khoản trên.
  Ban vận động xin cám ơn pac Đỗ Tiến Hùng K6i và sẽ vào sổ vàng ghi danh cũng như làm thẻ Tri ân theo quy định

  TRẢ LỜI

 110. hungdaubac
  Jun 01, 2016 @ 13:24:29 Sửa

  Có thêm các pac Nguyễn Bảo Ngọc K29, Ngô Xuân Hòa K10, Lại Khắc Lãi K10 hiện là giáo viên trên trường đã góp thêm tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện. Cụ thể:
  Nguyễn Bảo Ngọc K29I 1.000.000 vnd
  Ngô Xuân Hòa K10 Ia 1.000.000 vnd
  Lại Khắc Lãi K10 Ia 1.000.000 vnd.

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac có tên ở trên đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 330.300.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 340.300.000 vnd

  TRẢ LỜI

 111. hungdaubac
  Jun 01, 2016 @ 14:19:47 Sửa

  Pakon ta kiểm tra hộ Hùng bò danh sách nhé, có một khoảng thời gian bị bỏ trống do đi Trường Sa, nên có sự chậm trễ và sợ có sai sót, mong Pakon thông cảm.

  TRẢ LỜI

 112. hungdaubac
  Jun 02, 2016 @ 12:59:18 Sửa

  Pac Lê Ngọc Bảo thông báo đã nhận thêm tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện từ các pac sau

  1- Ngô Hoàng Hà CSV K9IA ĐT : 0913015445 số tiền : 1.000.000 đ ( một triệu đồng )
  2- Nguyễn Công Hoà CSV K14 IA ĐT : 0945066989 số tiền : 1.000.000 đ ( mộttriệu đồng )
  3- Giang văn Xuyên CSV K13 IA ĐT : 0963665656 số tiền : 1.000.000 đ ( một triệu đồng )
  4- Trần Văn Doãn CSV K13 IA ĐT 0915341806 : số tiền : 1.000.000 đ ( một triệu đồng )
  5- Hoàng Xuân Bưởi CSV K13 IA ĐT : 0903728518 số tiền : 500.000 đ ( năm trăm ngàn )
  6- Lê Đình Hoà CSV K6 MB ĐT : 0978024669 số tiền : 500.000 đ ( năm trăm ngàn ).

  Tổng số tiền 5.000.000 vnd này đã được chuyển ngay vào TK xây dựng tháp bút.

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac có tên ở trên đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 335.300.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 345.300.000 vnd

  Vụ này các pac có tên trên đóng góp tiền từ hôm thứ 7 tuần trước. Do lỗi của thằng đánh máy nên hôm nay mới cập nhật được, mong các pac thông cảm và xin hai chữ đại xá

  TRẢ LỜI

 113. dthod54
  Jun 02, 2016 @ 17:52:11 Sửa

  Hoan hô các bạn rõ ràng việc khởi công xây dưng tháp bút có hiệu quả ngay với những người chưa biết hoặc còn e ngại gì đó .

  TRẢ LỜI

 114. hungdaubac
  Jun 09, 2016 @ 14:07:01 Sửa

  Sáng nay, các bạn Chu Minh Tú và Đỗ Tuấn Hùng (Hùng nửa), đại diện cho Chi hội K11M Hà Nội đã đến gặp Hiệp để đóng góp 5.000.000 vnd xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các bạn Chi hôi K11M Hà nội đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 340.300.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 350.300.000 vnd

  TRẢ LỜI

 115. dthod54
  Jun 09, 2016 @ 19:21:56 Sửa

  Tôi mới nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Thiệu K6MA nói đã gửi vào tài khoản quy định 1.000.000 VNĐ cho tháp Bút cơ Điện đề nghị HB kiểm tra và cho đăng tin chính thức .

  TRẢ LỜI

 116. hungdaubac
  Jun 10, 2016 @ 11:18:04 Sửa

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện đã nhận được số tiền 1.000.000 vnd của pac Nguyễn Văn Thiệu K6Ma.
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn pac Thiệu K6Ma đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 341.300.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 351.300.000 vnd

  Đề nghị pac Mom cho Hùng bò số DT pac Thiệu để nhắn tin trực tiếp.

  TRẢ LỜI

  • dthod54
   Jun 10, 2016 @ 19:38:13 Sửa

   Nguyễn văn Thiệu K6MA nơi ở Hải Dương nguyên Tổng giám đôc Cty chế tạo bơm Hải Dương hiện ơ với con cháu rại Hào Nam -Hà nội ĐT 0972837407

   TRẢ LỜI

 117. hungdaubac
  Jun 10, 2016 @ 15:47:44 Sửa

  Tài khoản ở Hà Nội vẫn dùng để nhận tiền và chuyển lên trương tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện:

  VietinBank TK:711A36729489 Lê Thị Thanh Bình, chi nhánh Đống Đa .
  Tài khoản chuyển tiền Tháp bút

  TRẢ LỜI

 118. Tuvida
  Jun 10, 2016 @ 16:01:01 Sửa

  Hùng ơi! hỏi lại và ghi theo hướng dẫn của kế toán nhé chứ thế này gửi tiền nó kg chịu đi.

  TRẢ LỜI

 119. hungdaubac
  Jun 10, 2016 @ 16:07:25 Sửa

  Nhiều người chuyển đúng như thế này, ngon lành cành đào từ đầu mà pac

  TRẢ LỜI

 120. Tuvida
  Jun 14, 2016 @ 11:31:50 Sửa

  DANH SÁCH GÓP XÂY DỰNG THÁP BÚT CƠ ĐIỆN (từ Hội Cơ Điện Sài gòn)
  1. Trần Thanh Tuân k9mb: 10 tr
  2. Huỳnh Lê Ngọc (vợ Tuân) 5 tr
  3. Nguyễn Văn Tiền k13mb: 10 tr
  4. Phạm Hồng Hải k26i: 10 tr
  5. Lê Hồng Yến (vợ Hải k26i): 5 tr
  6. Nguyễn Đăng Thịnh k15mb: 5 tr
  7. Trần Nam Thái k10mb: 5 tr
  8. Vũ Anh Tuấn k29i: 3 tr
  9. Nguyễn Cao Long k24m: 3 tr
  10. Nguyễn Xuân Thịnh k30m: 2 tr
  11. Phùng Hoàng Bắc k10ib: 2 tr
  12. Cô Dương Thanh Lương giáo viên CNCTMáy: 2 tr
  13. Nguyễn Đăng Bộ k4i: 2 tr
  14. Hoàng Ngọc Sửu k14m (Bình duong): 2 tr
  15. Nguyễn Đăng Đức k4i: 1tr
  16. Lê Văn Bình k7ma:1tr
  17. Nguyễn Đăng Vinh k11m: 1tr
  18. Vũ Văn Giang k13i: 1tr
  19. Nguyễn Thanh Hà k21 i: 1tr
  20. Bùi Khắc Quảng k16i (Bình duong): 1tr
  21. Nguyễn Minh Sơn k23i: 1tr
  22. Hoàng Quốc Huân k30ib: 1tr
  23. Trần Đại Dương k28: 1tr
  24. Hà Trọng Bình CT81: 1tr
  25. Phạm Ngọc Sơn K14i: 1tr
  26. Nguyễn Khắc Dũng K40m: 0.5 tr
  27. Nguyễn Hoàng K40m: 0.5 tr
  28. Hoàng Tiến Dũng K9mb (Dũng Bờm) : 1tr
  29. Nguyễn Kim Quang K9mb (Hải dương): 1tr
  30. Nguyễn Cát Tường K9mb (Quảng ninh): 1tr
  31. Lê Danh Bưởi K9mb (Hà nội) : 1tr
  32. Đinh Chí Lợi K9mb (Hà nội) : 0.5 tr
  33. Tạ Quang Trung K9mb (Hà nội) : 0.5 tr
  34. Bùi Xuân Sơn K9mb (Hà nội) : 0.5 tr
  35. Võ xuân Hòe K11mc (Nghệ an) : 1 tr
  36. Tạ Minh Tuấn K26m : 1 tr
  37. Ngô Y Lan K19i : 1 tr
  38. Hồ Quỳnh Thoa K23m : 1 tr
  39. Anh em Cơ Điện Cty CPĐT Xây lắp điện Hải phòng: 5 tr
  TỔNG CỘNG 92 triệu năm trăm ngàn VND.( tính đến 14/6/2016 – việc này sẽ kết thúc vào NGÀY TRUYỀN THỐNG CƠ ĐIỆN 6/12/2016) ANH EM LÀM THẺ CĂN CỨ DANH SÁCH NÀY VÀ GỬI TRƯỚC 6/12/2016 CHO CHÚNG TÔI KÍCH HOẠT VÀ CHÍCH ĐIỆN THÊM VÀO NGÀY 6/12.

  TRẢ LỜI

 121. hungdaubac
  Jun 16, 2016 @ 20:20:57 Sửa

  Tài khoản Tháp bút nhận được điện chuyển tiền sau:

  TK:711A36729489|GD:+10,000,000VND|SDC:42,719,695VND|ND:1638401103AAASQR-CHUYEN TIEN TU:NGUYEN DINH HOP;CT QUYEN GOP XAY DUNG THAP BUT CO DIEN

  Nhưng Hùng bò chưa rõ pac NGUYEN DINH HOP ở lớp nào, khóa nào và số ĐT của pac như thế nào.
  Kính mong pac NGUYEN DINH HOP hoăc pakon ta, ai biết pac HOP này cho Hùng bò thông tin chi tiết để vào sổ sách
  Trân trọng

  TRẢ LỜI

 122. Lê Ngọc Bảo
  Jun 17, 2016 @ 00:18:25 Sửa

  Đây là số tiền của các CSV hội Hà Nam chuyển để đóng góp😄 tháp bút.Danh sách những người đóng sẽ được mail tới Bảo. Khi nào nhận được Bảo sẽ thông báo trên blog để mọi người được biết.

  TRẢ LỜI

 123. hungdaubac
  Jun 17, 2016 @ 05:20:55 Sửa

  Okie hội Hà Nam và Ngọc Bảo
  Thanks

  TRẢ LỜI

 124. dthod54
  Jun 17, 2016 @ 05:43:13 Sửa

  Hoan hô các Bạn Nam Định ,mong sao các tỉnh thành khác cùng tiến lên .

  TRẢ LỜI

 125. dthod54
  Jun 17, 2016 @ 05:44:51 Sửa

  Xin lỗi : Cơ Điện Hà Nam còn nam Định cũng chuẩn bị chuyển rồi

  TRẢ LỜI

 126. Lê Ngọc Bảo
  Jun 17, 2016 @ 14:53:22 Sửa

  Tin vui tháp bút
  CSV K7- K11MB Nguyễn Văn Cường. Đt :0166792044 Đóng góp😄 tháp bút
  Số tiền : 500.000 đ ( Năm trăm ngàn ).

  TRẢ LỜI

 127. Chân…thật
  Jun 17, 2016 @ 15:40:59 Sửa

  Xin thông báo:
  Bạn Nguyễn Đình Hợp sinh năm Đinh Dậu, CSV khoa cơ khí. Năm 1979, vào trường cơ điện học lớp Sĩ quan quân đội cử đi. Công tác tại trường CN Bưu điện Hà Nam, đương kim Phó chủ tịch Hội CĐ Hà Nam.

  TRẢ LỜI

 128. hungdaubac
  Jun 17, 2016 @ 20:15:33 Sửa

  Okie pakon.
  Chò danh sác hội CD Hà Nam gửi lên để công bố chính thức.
  Thanks

  TRẢ LỜI

 129. hungdaubac
  Jun 17, 2016 @ 21:31:41 Sửa

  A lô, a lô, a lô
  Pac nào biết thì làm ơn choHùng bò xin sô ĐT của Nguyễn Đình Hợp nhé
  Thanks

  TRẢ LỜI

 130. Lê Ngọc Bảo
  Jun 18, 2016 @ 23:14:47 Sửa

  Tin vui Tháp bút :
  Sáng nay 18/6/2016 Pác Phùng Văn Quang CSV K8M đã chuyển đến ban vận động đóng góp xây dựng Tháp bút tiền đóng góp của Pác :
  Vương Anh Dũng CSV K8MA ĐT : 0913017763
  Số tiền : 1.000.000 đ ( Một triệu đồng )
  Số tiền này sẽ được chuyển ngay vào TK xây dựng tháp bút. Xin thông báo để mọi người cùng chia vui. Ban vận động xây dựng tháp bút xin trân trọng cám ơn pác Vương Anh Dũng.

  TRẢ LỜI

 131. hungdaubac
  Jun 29, 2016 @ 15:04:29 Sửa

  Ban vận động đã nhận dược thêm tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện từ các pac sau:
  Tạ Đình Thám K13Ia – 1.000.000 vnd
  Lê Xuân Thắng K13Ia – 1.000.000 vnd
  Đặng Trần Hưng K13Ia – 1.000.000 vnd
  Nguyễn Mạnh Dũng K9Ib – 1.000.000 vnd
  Hội Cơ Điện Hà Nam 10.000.000 vnd
  Lê Chí Lập K25i – 2.000.000 vnd
  Đỗ Cao Cấp K6M – 200000 vnd

  Kể cả số tiền của các pac Nguyễn Đình Thiệu K6Ma, Nguyễn Văn Cường K7-K11 và Vương Anh Dũng K8Ma (2.500.000 vnd)
  Thì tổng số tiền đợt này là: 18.700.000 vnd (mười tám triệu triệu bẩy trăm nghìn đồng).

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các các pac có tên trên đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 371.500.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 381.500.000 vnd

  Ghi chú: Do vừa qua, Hùng bò đi công tác hai tuần, một số pac có chuyển tiền nhưng chưa kíp cập nhật ngay, đến nay mới tập hợp lại, không biết có pac nào bị sót hơn.
  Hùng bò xin chân thành xin lỗi và nhờ Pakon kiểm tra lại danh sách, nếu có chỗ nào sai sót đề nghị thông báo ngay để Hùng bò điều chỉnh ạ.

  Trong ngày 09/06 tài khoản nhận được 1 triệu đồng, theo tài khoản chuyển tiền ghi tên là Nguyen Dinh Thieu, nhưng theo pac Mon thông báo là Nguyễn văn Thiệu K6Ma, vậy đề nghị các pac kiểm tra lại giúp thông tin sớm, trước mắt Hùng bò xin ghi theo tên trong TK gửi tiền Nguyễn Đình Thiệu

  Trường hợp bạn Lê Chi Lập khá đặc biệt, bạn Lập học k25i, nhưng chỉ theo học có 3 năm, sau đó chuyển đi nơi khác, nhưng bạn Lập theo dõi trên Fb về Tháp bút Cơ Điện và đã liên hệ với Hùng bò xin đóng góp 2.000.000 vnd Xin nhiệt liệt hoan nghênh ban Lê Chi Lập và xin khẳng định với bạn rằng dù một ngày học Cơ Điện, bạn vẫn là Thần dân Cơ Điện bằng Tâm huyết của bạn và tin tưởng ngọn lửa Cơ Điện luôn cháy trong tim bạn. Hẹn gặp lại bạn trong ngày khánh thành tháp bút Cơ Điện 04/07 tới.

  TRẢ LỜI

 132. dthod54
  Jun 29, 2016 @ 20:51:24 Sửa

  Cảm ơn Hùng bo Nguyễn Đình Thiệu đúng hơn là Nguyễn Văn Thiệu đấy vì Thọ nhớ sai họ .

  TRẢ LỜI

 133. hungdaubac
  Jul 06, 2016 @ 13:34:30 Sửa

  Để đảm bảo quyền lợi của các cá nhân tham gia đóng góp quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện, Ban vận động xin ghi danh đầy đủ họ tên, lớp và mức đóng của các thành viên Hội Cơ Điện Hà Nam.
  Do đó đã sửa lại danh sách trên.

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các các pac có tên trên đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 371.500.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 381.500.000 vnd

  Đề nghị pakon ta kiểm tra lại danh sách và mức đóng góp để BVD ra soát lại lần nữa trước khi làm Thẻ tri ân theo danh sách trên .

  TRẢ LỜI

 134. Lê Ngọc Bảo
  Jul 06, 2016 @ 23:07:40 Sửa

  Hôm nay Chị : VŨ THỊ THỌ CSV K8MA đt : 0969017888 đã đóng góp xây dựng tháp bút với số tiền : 500.000 đ ( năm trăm ngàn ). Số tiền này Chị Thọ nhờ bạn Nga K10M chuyển hộ.
  Ban vận động xây dựng tháp bút xin trân trọng cảm ơn chị Thọ và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ tri ân như quy định.

  TRẢ LỜI

 135. dthod54
  Jul 07, 2016 @ 00:58:13 Sửa

  Đúng là cô gái vùng mỏ ,hoan nghênh

  TRẢ LỜI

 136. Quang K8
  Jul 07, 2016 @ 06:15:13 Sửa

  Hoan hô bạn Thọ

  TRẢ LỜI

 137. hungdaubac
  Jul 07, 2016 @ 15:00:25 Sửa

  Hội Cơ Điện Nam Định và một số cá nhân thuộc hội đã chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Tổng số 19.600.000 vnd
  Cụ thể:

  V+ietinBank:07/07/2016 14:02|TK:711A36729489|GD:+19,600,000VND|SDC:31,961,587VND|ND:1612701103AABKRL-CHUYEN TIEN TU:NGUYEN DU LONG;NGUYEN DUC LONG 0913328943

  Ban vận động xây dựng tháp bút xin trân trọng cảm ơn hội Cơ Điện Nam Định cùng các cá nhân sẽ có danh sách sau và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ tri ân như quy định.

  TRẢ LỜI

 138. hungdaubac
  Jul 11, 2016 @ 14:15:38 Sửa

  Danh sách đã được cập nhật đến ngày 10 tháng 07 năm 2016.
  Đề nghị Pakon kiểm tra để Hùng bò có thể cho làm thẻ tri ân sớm.

  Nguyễn Văn Hùng K10 Ma nộp bổ sung lần 2: 10.000.000 vnd như vậy tổng số Nguyễn Văn Hùng K10 Ma đóng góp là 20.000.000 vnd
  Nguyễn Ánh Mai, vợ Nguyễn Văn Hùng K10 Ma cũng xin tham gia đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện với số tiền là 5.000.000 vnd .

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện là 406.600.000 vnd.

  TRẢ LỜI

  • dthod54
   Jul 29, 2016 @ 07:22:00 Sửa

   Thế 300,000 đ của anh đã tính chưa đấy -tiền cho mà cháo chưa múc nhé .

   TRẢ LỜI

   • hungdaubac
    Jul 29, 2016 @ 08:56:08 Sửa

    Pac Mom xem lại bảng danh sách trên đê.
    Và cả còm này nữa:
    hungdaubac
    Jul 27, 2016 @ 08:46:38 Sửa
    Pac Nguyễn Doãn Thọ K6, K8 đã đóng góp bổ sung 300.000 theo lời cam kết trên, như vậy tổng số tiền pac Tho mom đã đóng góp 500.000 vnd

    Ngay và Luôn rồi mà

   • Khách
    Jul 29, 2016 @ 10:17:51 Sửa

    Không muốn cắt còm của ai, nhưng nội dung của còm này không thể chấp nhận được.
    Đề nghị pac Khách này tôn trọng mọi người và tôn trọng chính mình

 139. hungdaubac
  Jul 13, 2016 @ 13:50:13 Sửa

  Danh sách đóng góp quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện, chính thức được chốt lại đến ngày 12/07/2016 là 306.600.000 vnd
  Tại sao có sự chênh lệch với ngày 11/07/2016 là 100.000.000 vnd.
  …….
  Xin mời Pakon xem lại còm ở trên
  hungdaubac
  Apr 26, 2016 @ 13:54:42 Sửa
  Thực hiện thỏa thuận với nhà trường trong buổi làm việc ngày 23/04 về vấn đề tài chính, ngày hôm nay, Hùng bò đã vay và chuyển tiền tạm ứng vào tài khoản xây dựng Tháp bút 100 triệu đồng, số tiền này sẽ được trừ dần vào số tiền pakon ta sẽ tiếp tục đóng góp sau.
  …..
  Số tiền này Hùng bò đã phải vay để ứng trước cho đủ số tiền là 200.000.000 vnd (có trong tài khoản gửi trên trường) vào thời điểm chúng ta khởi công (vì thời điểm đó, hội CĐ SG đã thu được 80.000.000 vnd, nhưng chưa gửi vào TK nhà trường), mà yêu cầu của nhà trường là phải có đủ tối thiểu 200.000.000 vnd trước khi khởi công.
  Nay để thể hiện chính xác số tiền chúng ta thực có, Hùng bò rút khỏi danh sách số tiền trên để lập danh sách chuẩn như trên.
  Số tiền còn thiếu trong quá trình xây dựng Tháp bút, chúng ta có thể vay để thanh toán với các bên thi công, đồng thời tiếp tục vận động đóng góp. Theo ý kiến Mr Trần Thanh Tuân ở Hội Cơ Điện Sài Gòn là kéo dài thời gian đóng góp đến tháng 12 năm 2016. Sau đó chúng ta sẽ chốt lần cuối cùng. Nếu thiếu, vẫn có các nhà tài trợ ủng hộ chúng ta cho đủ.

  Ngoài các khoản chi để xây dựng Tháp trên trường, chúng ta còn một số khoản phải chi BVĐ đã chi và sẽ chi như: chi phí mô hình, làm tờ rơi ban đầu, tiền làm thẻ tri ân, tiền làm mô hình Tháp bút quà tặng cho tất cả những người đóng góp, chi phí làm số vàng ghi danh đóng góp sẽ phát cho mỗi người 1 quyển v.v…

  Nay chúng ta chốt danh sách đóng góp đến ngày 12/07/2016 để bắt đầu tiến hành làm Thẻ tri ân đợt 1 theo quy định.
  Pakon nào đóng góp sau ngày 12/07/2016 sẽ được làm thẻ Tri ân và phát vào đợt sau .

  TRẢ LỜI

 140. hungdaubac
  Jul 27, 2016 @ 08:46:38 Sửa

  Pac Nguyễn Doãn Thọ K6, K8 đã đóng góp bổ sung 300.000 theo lời cam kết trên, như vậy tổng số tiền pac Tho mom đã đóng góp 500.000 vnd

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện là 306.900.000 vnd.

  TRẢ LỜI

 141. hungdaubac
  Jul 27, 2016 @ 09:28:16 Sửa

  Đoàn đại diện CSV thay mặt cho Ban vận động xây dựng Tháp bút đã lên quyết toán sơ bộ xây dựng Tháp bút Cơ Điện và đã tạm chi tiền thanh toán đợt 1, cụ thể:
  1; Chi phí xây dựng trên trường (nhờ qua Ban kiến thiết cơ bản nhà trường), tổng số tiền là 201.396.000 vnd.
  2; Chi chế tạo thân Tháp bút Cơ Điện (Lilama 10) tổng số tiền là 170.000.000 vnd.
  Như vậy cho đến nay chúng ta đã thực chi tổng cộng: 371.396.000 vnd (ba trăm bẩy mươi mốt triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn đồng.
  Số thực chi này đã được các đơn vị thi công hỗ trợ bằng cách tính chi phí hợp lý nhất có thể.
  Số thực chi chưa bao gồm một số khoản Ban vận động đã chi trong quá trình vận động cũng như chưa bao gồm chi phí làm Thẻ Tri ân và Mô hình quà tặng.
  Số thực chi cho Lilama10 là 170 triệu vnd, anh Hà Quang Trọng CSV K34, hiện là phó giám đốc Lilama10, đề nghị chỉ chuyển 160 triệu vào tài khoản, còn 10 triệu anh Trọng đề nghị chuyển sang là phần đóng góp của anh Hà Quang Trọng vào quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Như vậy chúng ta vẫn phải tính phần chi cho Lilama10 là 170 triệu và ghi nhận anh Hà Quang Trọng K34 đóng góp 10 triệu.
  Vậy tổng số tiền đã thu được cho đến nay là 316.900.000 vnd (ba trăm mười sáu triệu chín trăm nghìn đồng).

  TRẢ LỜI

 142. hungdaubac
  Jul 27, 2016 @ 09:55:49 Sửa

  Trong danh sách trên, có pac Khoát K12, pac Dung K10 (có số thứ tự 109 và 110), đã đóng góp ngay vào ngày đầu tiên 15/11/2015. Nhưng do sơ xuất của thư ký thu tiền hôm đó, nên mới chỉ có tên chưa có họ và đệm, pac nào biết xin bổ sung hộ để làm thẻ Tri ân cho chuẩn.

  TRẢ LỜI

 143. Trackback: THÔNG BÁO PHÁT THẺ TRI ÂN TBCĐ ! | BLOG HỘI CSV K6 CƠ ĐIỆN.Sửa
 144. hungdaubac
  Jul 28, 2016 @ 17:48:44 Sửa

  Okie Thanks Tiều phu.
  Còn họ và đệm Mr Khoát
  Khóa học của Mr Đặng Trần Hưng số TT 66 nữa pakon ơi

  TRẢ LỜI

 145. hungdaubac
  Jul 29, 2016 @ 10:52:54 Sửa

  Thông báo mới:
  Pac Nguyễn Xuân Dương K12 MB, Tổng giám đốc Công ty May Hưng Yên ủng hộ việc xây dựng Tháp bút Cơ Điện và đăng ký đóng góp 10.000.000 vnd vào ngày 07/08/2016 này.
  BVD xin cảm ơn pac Nguyễn Xuân Dương K12Mb và sẽ làm thẻ Tri ân cũng như mô hình Tháp bút Cơ Điện tặng pac Dương ngay trong đợt này.

  TRẢ LỜI

 146. hungdaubac
  Aug 01, 2016 @ 09:18:28 Sửa

  Ngày thứ 7 vừa qua, tại ngày hội HAT Club, Thầy Phạm Văn Thập, giáo viên Hình học Họa hình đã tuyên bố ủng hộ và đóng góp 500.000 vnd cho quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Ban vận động xây dựng tháp bút xin trân trọng cảm ơn thầy Phạm Thập và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ tri ân như quy định.
  Như vậy, chúng ta đã có đến nay tổng số là 327.400.000 vnd
  Và chúng ta cũng kịp làm thẻ Tri ân và mô hình tặng pac Phạm Thập trong đợt 1 này.

  TRẢ LỜI

 147. hungdaubac
  Aug 05, 2016 @ 10:36:51 Sửa

  Sáng nay, bạn Bùi Khánh Long K10Mb đã ủng hộ và chuyển tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Cụ thể:
  VietinBank:05/08/2016 10:13|TK:711A36729489|GD:+500,000VND|SDC:49,774,572VND|ND:1620210302652080-CHUYEN TIEN TU:BUI KHANH LONG;NOP TIEN XAY DUNG THAP BUT BUT

  Ban vận động xây dựng tháp bút xin trân trọng cảm ơn pac Bùi Khánh Long và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ tri ân như quy định.
  Như vậy, chúng ta đã có đến nay tổng số là 327.900.000 vnd
  Và chúng ta cũng kịp làm thẻ Tri ân và mô hình tặng pac Bùi Khánh Long trong đợt 1 này.

  TRẢ LỜI

 148. hungdaubac
  Aug 05, 2016 @ 11:15:19 Sửa

  Xin lỗi pakon
  Trong danh sách trên có sự nhầm lẫn.
  Lê Xuân Thắng K13i có tên 2 lần ở số thứ tự 67 và 84
  Đặng Trần Hưng K13ia có tên 2 lần ở số thứ tự 68 và 85.
  Như vậy thực chất đến nay chỉ có 210 người tham gia với số tiền là 325.900.000 vnd

  TRẢ LỜI

 149. dthod54
  Aug 05, 2016 @ 11:57:33 Sửa

  Mấy hôm trước anh Quốc Hùng coa nói với tôi là bên Xây dựng họ có tặng lại ban vận Động 5 tr đề nghi hHungf Bò kiểm tra lại xem Sáng nay tôi cũng trao đổi với bên Thiết kế tháp bút với lời cảm ơn và đề nghị bên đó có thể tặng lại chúng ta 1 vài triệu để chúng ta có dịp làn thẻ tri ân và tặng quà mô hình .Bên đó đã nhận lời và sẽ trả lời cụ thể sau ,nhân tiện tôi mới Họ mếu có thể sang Ecopak chủ nhật này vì Văn phòng họ ở Linh Đàm .

  TRẢ LỜI

 150. hungdaubac
  Aug 05, 2016 @ 13:14:25 Sửa

  OKie, Nhưng Hùng bò chưa thấy ai đặt vấn đề tiền nong cả. Anh hỏi lại Mr Hùng mama tổng quản xây dựng xem sao.

  TRẢ LỜI

 151. dthod54
  Aug 05, 2016 @ 14:07:08 Sửa

  Thọ vừa liên lạc lại với Q hùng và khẳng định họ đã unhr hộ 5 tr rồi .Chủ nhật này q hùng xuống dự tại Ecopak sẽ mang xuống luôn .

  TRẢ LỜI

 152. hungdaubac
  Aug 05, 2016 @ 14:12:31 Sửa

  Okie, thanks

Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

164 Responses to Thư mời và Danh sách

 1. hungdaubac nói:

  Thư mời được in thành 6 trang trên giấy cute xê cứng theo nội dung như trên.
  Chủ nhật này sẽ được Ban vận động chính thức phát hành cho các thành viên tham gia.
  Ban vận động kính mong các Thế hệ Cơ Điện quan tâm đến Tháp bút Cơ Điện sẽ tiếp tục truyền tay các Thư mời này đến tay các Thành viên Cơ Điện các lớp, các khóa, các vùng miền địa phương.
  Tháp bút Cơ Điện được BGH nhà trường đánh giá :
  “Tháp bút Cơ Điện nơi gửi gắm tấm lòng của cựu sinh viên với mái trường một thời không thể nào quên”.
  Vì vậy Tháp bút Cơ Điện với sự quan tâm đóng góp của các Thế hệ Cơ Điện càng đông càng có thêm nhiều ý nghĩa.
  Tin tưởng sau khi Tháp bút Cơ Điện được dựng lên, khái niệm về một thời Cơ Điện “vượt khó vươn lên” luôn được trường tồn với thời gian trong lòng các thế hệ của nhà trường và sẽ là nơi tập kết của các Thế hệ Cơ Điện khi về với nhà trường xưa, là nơi chúng ta sẽ cùng nhau ghi lại hình ảnh của những ngày về với trường cùng bạn bè xưa.

  Hùng bò còn hy vọng, sau khi hoàn thành Tháp bút Cơ Điện, nhà trường sẽ cho sản xuất thật nhiều mô hình Tháp bút Cơ Điện các kích cỡ khác nhau, để làm quà cho mỗi thành viên Cơ Điện khi về thăm mái trường xưa, và là kỷ vật cho mọi quan khách tới thăm nhà trường . (một chút ước mơ giống như khi sang thăm Tượng đài Tự do, hay Tháp Epphen cũng phải cố mua lấy một cái mang về làm kỷ niệm). Càng giá trị hơn nữa, khi nó do chính chúng ta chung tay, chung sức, chung lòng dựng lên Tháp bút Cơ Điện này.

 2. hungdaubac nói:

  Pac Hồ Lê Thanh K6 – K10, chủ tịch hội K6 đã chuyển cho Ban vận động số tiền là 5.000.000 vnd (năm triệu) góp quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Ban vận động xin cám ơn pac Hồ Lê Thanh, người lính xung kích, luôn đi tiên phong.

 3. Doãn Cổn ; nói:

  Thời gian vận động quyên góp mình thấy hơi ngắn quá đấy , sợ thư chưa chuyển kịp tới tay nhiều người ,Nên kéo dài thời gian quyên góp thêm một tháng nữa đi ;
  Chỉ sợ thư này chẳng đến tay chứ nhận bức thư này mấy ai lại không tham gia góp sức ;
  ít cũng quý ,nhiều không chê , Của ít lòng nhiều tùy điều kiện hoàn cảnh mỗi người . Chắc chắn chẳng ai không tham gia , Công trình sẽ thành công đầy tình nghĩa ;

 4. hungdaubac nói:

  Thời gian gấp, nhưng chúng ta phải cố gắng nhau vận động, truyền thông, lan tỏa nhanh đến các vùng miền các pac ah. Mỗi người tìm cách vận đôngh lan truyền theo quan hệ của mình. Dự kiến tháng 1/2016 khởi công mà. Khi khởi công là ta phải có được số tiền đóng góp kha khá rồi mới được. Còn thời gian lập sổ vàng làm Thẻ tri ân cho những người tham gia để còn trao Thẻ tri ân trong Lễ khánh thành Tháp bút Cơ Điện nữa chứ.
  Do thời gian in gấp nên trình bầy chưa đẹp và còn một số lỗi, mong Pakon bỏ qua nhé.

 5. hungdaubac nói:

  Sáng nay, Hùng bò đã chuyển 5.000.000 vnd của anh Hồ Lê Thanh vào tài khoản Xây dựng Tháp bút Cơ Điện ở nhà trường.
  Như vậy cho đến nay, số tiền được chuyển vào tài khoản Xây dựng Tháp bút Cơ Điện như sau:

  NGUYỄN VĂN HÙNG K10Ma – 10.000.000 vnd
  HỒ LÊ THANH K6 – K10Ma – 5.000.000 vnd
  ĐOÀN ĐỨC CHÍNH – K10Mc – 1.000.000 vnd
  LÊ VĂN PHIÊN – K10Ma – 1.000.000 vnd

  Tổng cộng 17.000.000 vnd (mười bẩy triệu đồng chẵn).

 6. P Đ Đán K10 nói:

  Qua đẹp, xin ung hộ hết mình

 7. hungdaubac nói:

  Ngay trong buổi Phát động chiến dịch quyên góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện ngày 15/11/2016.
  Một số anh em đã thống nhất sẽ chuyển tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện sau, tùy theo sức của mình và có thể đăng ký đóng góp theo khóa, lớp.
  Một số anh em tham gia cuộc họp đã đăng ký đóng góp ngay tại chỗ. Cụ thể:
  Lâm Văn Điểu K10MC 1,000,000
  Lê Xuân Tuyến K10MB 1,000,000
  Nguyễn Thế Hiệp K10MB 1,000,000
  Vũ Quang Thiện K10MA 1,000,000
  Lê Khánh Vinh K10MA 1,000,000
  Nguyễn Tiến Cường K7-K11 1,000,000
  Thầy Thái Dung sai 1,000,000
  Nguyễn Văn Chính K10MC 700,000
  Lê Đình Dũng K10IA 500,000
  Nguyễn Khắc Dũng K10MC 500,000
  Trinh Hữu Dũng K10MC 500,000
  Nguyễn Tuyết Nga K10MC 500,000
  Nguyễn Đức Long K10MC 500,000
  Nguyễn Tất Nhân K10MA 500,000
  Phạm hiền Quân K10MB 500,000
  Trần Vũ Liệu K10MB 500,000
  Dung K10MA 500,000
  Khoát K12M 500,000
  12,700,000

  Ngay ngày hôm nay, 16/11/2015, Thủ quỹ Nguyễn Thế Hiệp đã làm thủ tục chuyển ngay số tiền trên vào tài khoản nhà trường (18 người/12.700.000 vnd).
  Như vậy tổng số tiền chúng ta đã chuyển vào TK nhà trường là 29.700.000 vnd (22 người).

  Ban vận động nhiệt liệt hoan nghênh và cám ơn các thành viên Cơ Điện đã đóng góp số tiền nói trên. Tất cả số tiền trên sẽ được chúng ta sử dụng đúng mục đích đặt ra, và các thành viên trên sẽ có tên trong sổ vàng đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện cùng Thẻ tri ân mang tên mình.
  Kính mong pakon các vùng miền, các khóa lớp tiếp tục ủng hộ, đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.

 8. hungdaubac nói:

  Pac Đỗ Doãn Cổn K10 Mc thông báo, do hôm qua mải vui, nên quên chưa đưa tiền đóng góp. Pac Cổn đăng ký đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện là 2.000.000 vnd (hai triệu đồng chẵn).
  Ban vận động xin trân trọng cám ơn pac Cổn và sẽ chuyển số tiền của pac Cổn lên trường sớm.

 9. Doãn Cổn ; nói:

  Không phải là quên mà chưa xin đươc tiền vợ ;

 10. Doãn Cổn ; nói:

  Ban vận động quyên góp nên nghiên cứu cách gửi tiền sao cho dễ dàng và thuận lợi nhất chứ chuyển khoản đôi khi nhiều người không biết đươc đâu ;

 11. hungdaubac nói:

  Sáng nay Hùng bò đã chuyển 2 triệu của pac Cổn đóng góp vào TK xây dựng Tháp bút trên trường.
  .
  Như vậy cho đến nay, chúng ta đã chuyển vào TK xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 31.700.000 vnd từ 23 Thần dân Cơ Điện.
  Xin cảm ơn.

 12. d Thọ D54 nói:

  Hôm qua trước khi đi Sơn tây viếng Trần ngọc Khánh K6-K10. Tôi đã chuyến nhiều thư mời cho anh em K9 Hà nội và sẽ có kết quả vài ngày tới

 13. hungdaubac nói:

  Okie, cám ơn pac Mom, hiện tại chúng ta đã chuyển đi khá nhiều. Hôm vừa rồi Hùng bò phải cho in thêm 1500 tờbrochure (lần 1 in có 500). Sẽ gửi tới các hội Cơ Điện các tỉnh.
  Thời kỳ này chúng ta đang vận động và chờ đợi hồi âm.

 14. Doãn Cổn ; nói:

  Tình hình quyên góp xây dựng THÁP BÚT đến đâu rồi nhỉ ? Sao ban vận động không kịp thời thông tin cho mọi thần dân CĐ phấn khích . Im ắng quá . Khí huyết lại tụt xuống mất ;

 15. hungdaubac nói:

  Tình hình là vẫn tình hình pac Cổn ơi.
  Xin thông báo là không có gì để thông báo.
  Chưa có ai góp thêm ngoài số 23 người đã thông báo.
  Theo thống nhất với đại diện nhà trường, Hùng bò mới in thêm để gửi lên trường 1000 tờ brochure giấy mời tham gia đóng góp xây dựng Tháp bút. Nhà trường sẽ tham gia cùng chúng ta thông báo, vận động đến mọi người.
  Và bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn tuyên truyền, vận động…., hy vọng pakon mọi nơi sẽ tiếp tục hưởng ứng.

 16. hungdaubac nói:

  Hôm qua, mr Bình tầu và mr Bảo rụt đã yêu cầu Hùng bò chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện, sáng nay Hùng bò đã hoàn thành nhiệm vụ này. Cụ thể:
  Mr Nguyễn Thanh Bình K10Ma góp 2.000.000 vnd
  Mr Lê Ngọc Bảo K10Mb góp 2.000.000 vnd.
  Như vậy cho đến ngày hôm nay, tổng số tiền chúng ta chuyển vào quỹ Xây dựng Tháp bút Cơ Điện trong tài khoản nhà trường là: 35.700.000 vnd từ 25 Thần dân Cơ Điện.
  Ban vận động xin cảm ơn và mong Pakon ta tiếp tục hưởng ứng

 17. hungdaubac nói:

  A lô, a lô, a lô
  Xin lưu ý
  Trong số các pac đã chuyển tiền có 2 pac chỉ ghi là:
  Dung K10MA 500,000
  Khoát K12M 500,000
  Đề nghị pakon cho biết đầy đủ họ tên và lớp, để Ban vận động còn ghi danh vào sổ vàng và làm Thẻ tri ân

 18. hungdaubac nói:

  Mr Bằng chui vừa đưa tiền cho Hùng bò nhờ chuyển vào tài khoản Xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Hùng bò đã chuyển Ngay và Luôn.
  Nguyễn Trọng Bằng K10Mc 500.000 vnd
  Như vậy cho đến nay, chúng ta đã đóng góp được tổng số tiền là 36.200.000 vnd từ 26 Thần dân Cơ Điện.
  Ban vận động xin cám ơn.

 19. Lê Thanh Bình - HABECO Trading nói:

  Với mong muốn thổi hồn cho Quảng trường cơ điện, làm cho Quảng trường thêm sinh động thì việc xây dựng Tháp bút Cơ điện của Hội Cựu sinh viên Cơ điện chính là món quà tặng có ý nghĩa sâu sắc của các Thế hệ Cơ điện dành cho nhà trường và các sinh viên sau này, chúng cháu – 10 thành viên của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, mỗi thành viên xin đóng góp 500.000 đồng để ủng hộ việc xây dựng Tháp bút Cơ điện.Chúng cháu kính chúc các chú sức khỏe và thành công!!!
  Tên các thành viên:
  – Lê Thị Thanh Bình
  – Nguyễn Hoài Nam
  – Trần Phan Nguyệt Minh
  – Nguyễn Trà My
  – Vũ Đức Thắng
  – Nguyễn ý Dịu
  – Phùng Hương Quỳnh
  – Nguyễn Khánh Ly
  – Lê Ngọc Trâm
  – Nguyễn Thị Thu Hằng”

  Điện chuyển tiền:
  “VietinBank:28/11/2015 08:58|TK:711A36729489|GD:-5,000,000VND|SDC:1,210,426VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=373931;ND=LE THANH BINH CTYCPTMBHN”.

 20. hungdaubac nói:

  Hoan hô các bạn trẻ HABECO Trading đã ủng hộ các Thế hệ Cơ Điện xây dựng Tháp bút Cơ Điện, một công trình mang nhiều ý nghĩa của Thế hệ Cơ Điện với các Thế hệ đàn em.
  Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận sự đóng góp của các bạn, coi đây là những hành động thiết thực nhất trên thực tế để góp phần Thổi hồn cho Tháp bút Cơ Điện, một hành động cao cả của những người bạn với Cơ Điện, dù không một ngày học Cơ Điện, nhưng vẫn có tâm hồn và nhiệt huyết Cơ Điện.
  Nếu có điều kiện, trong lễ khởi công xây dựng Tháp bút hoặc lễ khánh thành Tháp bút, xin trân trọng mời các bạn cùng lên vui chung với chúng tôi nhé, những Thần dân Cơ Điện danh dự (xin gọi các bạn như vậy).

 21. hungdaubac nói:

  Như vậy, cho đến nay, sau khi các bạn Habeco Trading, “Thần dân Cơ Điện danh dự” chuyển tiền vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện, trong tài khoản hiện nay, chúng ta đã có tổng số tiền là 41.200.000 vnd từ 36 Thần dân Cơ Điện và Thần dân Cơ Điện danh dự.
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cảm ơn và mong Pakon ta tiếp tục hưởng ứng.

 22. Chân...thật nói:

  Hội Cơ Điện Sài gòn tổ chức 50 năm ngày truyền thống CĐ 6/12 tại Hồ con rùa Q3. Ngay sau lễ, hội đã phát động Quyên Góp cho Tháp Bút Cơ Điện, đã có các bạn sau đây góp:
  1. Trần Thamh Tuân K9MB 10tr,
  2. Nguyễn Văn Tiền K13M 10tr,
  3. Nguyễn Đăng Thịnh K15M 10tr,
  4. Phạm Hồng Hải K26I 10tr.
  5. Huỳnh Lê Ngoc Cô dâu K9 5tr,
  6. Bạn gái K26CĐ 10tr.

  Như vậy đã có 6 người ủng hộ được 55 tr. Nhiệt liệt cảm ơn anh chị em đã ủng hộ Chương trình này. Anh chị em chúng ta động viên nhau tham gia với số tiền tuỳ tâm và tuỳ hoàn cảnh. Mọi đóng góp đều rất được trân trọng. BCH hội sẽ cập nhật thông tin quyên góp trên Email, facebook và tin nhắn.

 23. hungdaubac nói:

  Hoan hô các pac Cơ Điện Sài Gòn, chậm mà chắc.
  Một lễ kỷ niệm Ngày truyền thống hoành tráng 50 năm Cơ Điện và một buổi đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện đầy ý nghĩa và có giá trị cao về mọi mặt.
  Nhìn danh sách đóng góp của các pac Cơ Điện Sài gòn mà thấy cảm động.
  Nặng ký và ý nghĩa, đặc biệt món quà của pac “cô dâu Cơ Điện”, một món quà cực kỳ có ý nghĩa giá trị về tinh thần, lại thêm một “than dân Cơ Điện danh dự” nữa. Quả là một con người tình sâu nghĩa nặng với Cơ Điện, dù không một ngày học Cơ Điện.
  Pac Tuvida cho biết thêm thông tin cụ thể về: “Bạn gái K26CĐ” để chúng ta còn ghi vào sổ vàng và thẻ tri ân xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Rất cám ơn những hoạt động kỷ niệm 50 Ngày truyền thống Cơ Điện một cách thiết thực có giá trị dài lâu của Hội Cơ Điện Sài Gòn
  Thay mặt ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin chân thành cảm ơn các pac có tên trên đã đóng góp và…, chắc chắn Tháp bút của chúng ta sẽ được dựng lên đúng theo tiến độ .

 24. hungdaubac nói:

  Thông báo mới chuyển tiền
  Ngày hôm qua, có một số pac K6 đã nhờ Hùng bò chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện vào tài khoản xây dựng Tháp bút trên trường.
  Ngay lập tức, Hùng bò đã thực thi ngay nhiệm vụ và số tiền đó đã được chuyển vào tài khoản của chúng ta gửi trên trường:
  Chứng từ chuyển tiền chi tiết như sau:
  VietinBank:16/12/2015 13:20|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:24,730,126VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=866515;ND=HO NAM K6I CHUYEN TIEN XA
  VietinBank:16/12/2015 13:23|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:24,230,126VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=866634;ND=PHAM ANH DUNG K6A CHUYEN
  VietinBank:16/12/2015 13:25|TK:711A36729489|GD:-300,000VND|SDC:23,930,126VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=866700;ND=DO VAN HO K6A CHUYEN TIEN
  VietinBank:16/12/2015 13:28|TK:711A36729489|GD:-200,000VND|SDC:23,730,126VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=866820;ND=NGUYEN DOAN THO K6B CHUYE
  VietinBank:16/12/2015 13:30|TK:711A36729489|GD:-200,000VND|SDC:23,530,126VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=866901;ND=NGUYEN HUU TU K6A CHUYEN
  VietinBank:16/12/2015 13:33|TK:711A36729489|GD:-200,000VND|SDC:23,330,126VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=867024;ND=NGUYEN THI DAN K6A CHUYEN
  Cụ thể:
  Hồ Nam K6IA: 500.000 vnđ
  Phạm Anh Dũng K6A: 500.000 vnđ
  Đỗ Văn Hồ K6A : 300.000 vnđ
  Nguyễn Doãn Thọ K6B 200.000 vnđ
  Nguyễn Hữu Tú K6A 200.000 vnđ
  Nguyễn Thị Dần K6A 200.000 vnđ

  Như vậy, cho đến nay, số tiền đóng góp đã thực chuyển vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện của chúng ta ở trên trường là: 43.100.000 vnđ (Bốn mươi ba triệu một tram ngàn đồng chẵn).
  (chưa kể đến số tiền 55.000.000 vnđ của Hội Cơ Điện Sài Gòn đóng góp).

  Ban vận động đóng góp xây dựng Tháp xin trân trọng cám ơn các anh, chị K6 đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định .
  Trân trọng

 25. d Thọ D54 nói:

  Chúng tôi sẽ tiếp tục vận đông thêm các Bạn K6 nữa .Cảm ơn .

 26. hungdaubac nói:

  Ngày hôm nay, Mr Tự Lãng chọn được ngày đẹp, tháng đẹp, giờ đẹp đã điện cho Hùng bò để nhờ chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Cụ thể Nguyễn Quang Lãng, K10Ma 500.000 vnđ

  VietinBank:18/12/2015 11:39|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:25,328,126VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=928357;ND=NGUYEN QUANG LANG K10MA CHUYEN TIÊN XAY

  Như vậy cho đến nay, chúng ta đã chuyển vào tài khoản đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường tổng số tiền là 43.600.000 vnđ (Bốn mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn).
  (chưa kể đến số tiền 55.000.000 vnđ của Hội Cơ Điện Sài Gòn đóng góp).

  Ban vận động đóng góp xây dựng Tháp xin trân trọng cám ơn các anh, chị đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định .
  Trân trọng

  Cám ơn pac Mom tích cực truyền thông và vận động cho Tháp bút Cơ Điện

 27. Doãn Cổn ; nói:

  Gio hoàng đạo nghe sắp điểm . Khí thế nghe chừng tẻ nhạt quá .
  Thế mới biết ; Từ lời nói tới việc làm xa nhau vời vợi .
  Hãy xem nó làm , đừng nghe nó nói ;

 28. NDL-ND nói:

  Trong buổi gặp mặt Truyền thống 6.12.2015 Hội ĐHCĐ NĐ đã nhất trí trích từ quĩ hội đóng góp 10.000.000 VNĐ cho Công trình Tháp Cơ Điện.

 29. Doãn. Cổn nói:

  Hoan hô tinh thần và tấm lòng nhiệt tình của các bạn HĐHCĐ NĐ đã đóng góp cho hồn cốt cơ điện , chắc chắn rằng tháp bút cơ điện hiên ngang trên quảng trường cơ điện có công đóng góp của các bạn , xin cám ơn sự nhiệt huyết của các bạn Trong HĐHCĐ NĐ, hẹn gặp lại các bạn bên tháp bút tại quảng trường.

 30. Lê Ngọc Bảo nói:

  Một tin vui ! Những viên gạch nghĩa tình của hội CĐ thành Nam đã tới để chung sức, chung lòng dựng xây tháp bút CĐ. Cám ơn bạn Đức Long đã truyền tải thông tin rất kịp thời trên blog.

 31. Doãn Cổn ; nói:

  Cám ơn bạn Cổn phấy đã nói trúng ý mình .Thực ra mình cũng muốn gửi lời cám ơn nhưng sợ không đủ tư cách vì không đúng chức danh ;

 32. hungdaubac nói:

  Đúng là cần cám ơn sự tiếp sức của pakon Cơ Điện Nam Định .
  Rất cám ơn Nguyễn Đức Long và các pac hội Cơ Điện Nam Định đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Mỗi người một viên gạch, một tảng đá, chắc chắn Tháp bút Cơ Điện của chúng ta sẽ bền vững trong long các Thần dân Cơ Điện
  Xin khẳng định là cho đến nay, chúng ta vẫn quyết tâm sẽ xây dựng Tháp bút Cơ Điện theo đúng tiến độ đã dự kiến.
  Chúng ta có quyền ngẩng cao đầu vì đã góp công góp sức chung nhau xây dựng biểu tượng của Cơ Điện xưa.
  Ban vận động đóng góp xây dựng Tháp xin trân trọng cám ơn các anh, chị hội Cơ Điện Nam Định đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định (tuy nhiên xin các pac hướng dẫn cho biết nội dung ghi trên Thẻ tri ân như thế nào – từng cá nhân hay tập thể hội).

 33. Mõ blog nói:

  Hoan hô tinh thần xây dựng và đóng góp của Hội cơ điện Nam Định, hãy làm một cái gì đó để thể hiện tinh thần cơ điện của mình còn hơn là chẳng làm gì.

 34. hungdaubac nói:

  Chiều nay, 24/12 bạn La Quý Hưng K19M đã đến nhờ Hùng bò chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện, ngay lập tức, Hùng bò đã chuyển số tiền trên vào tài khoản Tháp bút gửi trên trường.
  Cụ thể
  La Quý Hưng K19M: 2.000.000 vnd
  Nhóm CSV K19M ở Hà Nội: 3.000.000 vnd
  .
  VietinBank:24/12/2015 16:35|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:43,247,226VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=210180;ND=LA QUY HUNG K19M CHUYEN
  .
  VietinBank:24/12/2015 16:37|TK:711A36729489|GD:-3,000,000VND|SDC:40,247,226VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=210266;ND=NHOM CUU SV K19 MAY HA

  Như vậy, cho đến nay chúng ta đã có 48.600.000 vnd gửi vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện ở trên trường. Chưa kể số tiền 55 triệu của hội Cơ Điện Sài gòn và 10 triệu của hội Cơ Điện Nam Định.
  .
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các bạn K19M Cơ Điện ở Hà Nội đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định

 35. hungdaubac nói:

  Theo dự kiến ban đầu, chúng ta sẽ chốt thời gian đóng góp quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện vào ngày 31/12/2015. Tuy nhiên do số tiền chưa đủ nên chúng ta cần điều chỉnh thiết kế cho phù hợp ( dự kiến ban đầu là khoảng 300 triệu) và một số pac ở K8, K10, K9, K19, K23, hội Cơ Điện SG, ND v.v…. đề nghị kéo dài thời gian đóng góp đến đúng ngày khánh thành Tháp bút để có thêm thời gian vận động đóng góp cũng như Tháp đủ chi phí xây dựng theo dự kiến.
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện đang cùng nhà trường hoàn thiện bản thiết kế theo sự đóng góp ý kiến của Pakon về mẫu Tháp bút Cơ Điện và đang chuẩn bị mặt bằng cũng như dự kiến ngày khởi công xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Mọi thông tin chi tiết xin thông báo sau ngay khi có sự thống nhất chung.
  Nói theo giọng Tam quốc diễn nghĩa cho vui: “Mời Pakon xem hồi sau sẽ rõ.”

 36. Tieu Phu nói:

  Vừa lượn qua fb Tuân vịt xin copy thông tin dán vào cho mọi người vui chung :
  ” Ban quyên góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện vừa nhận được số tiền ủng hộ của các anh sau đây:1. Nguyễn Đăng Đức k4i 1tr vnd. 2. Nguyễn Đăng Bộ k4i 2 trieu vnd. 3. Lê Văn Bình k7ma( Bình ghita) 1,5 triệu vnd và 4. Trần Đại Dương k28 1tr vnd. Thay mặt BCH Hội Cơ Điện SG cảm ơn các anh và loan báo để anh chị em CĐ biết cùng chia vui nhân dịp NOEL. ”
  Đề nghị pác Mõ Liệu tổng hợp danh sách các anh chị em đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện thành một bài riêng treo đầu trang cho đên khi hoàn thành công trình này .

  • Doãn Cổn ; nói:

   Lời đè nghị của Tiều phu rất chuẩn . pác Mõ Liệu nên tiến hành ngay đi . Phải cập nhật kịp thời tên các bạn tham gia đóng góp cho sốt dẻo ;

 37. hungdaubac nói:

  Hôm trước pac Tuvida nhắn tin ta là:
  “Tuân vịt vẫn ngày đêm vận động cho Tháp bút”.
  Nay Hùng bò thấy phải bổ sung thêm mấy chứ là”… và đang rất có hiệu quả.”
  Anh em ta phải học tập phương pháp vận động của pac Tuvida ( cũng như Long ND và Hưng K19M từng nói đến).

 38. Mõ blog nói:

  Chính béo ở Đức đã gửi tiền ủng hộ công trình TB 2 000 000đ
  Đán k10b ủng hộ 1 000 000đ

 39. hungdaubac nói:

  Đề nghị pac nào đã chuyển tiền xây dựng Tháp bút vào thẳng tài khoản của Tháp bút ở nhà trường, thì cho Hùng bò xin bản coppy chứng từ chuyển tiền để Hùng bò đưa thông tin vào Blog và chuẩn bị để ghi danh trong sổ vàng cũng như làm Thẻ Tri ân.
  Hiện nay, trong tài khoản Tháp bút ở trường vẫn chỉ có 48.600.000 như danh sách đã công bố ở trên.

 40. hungdaubac nói:

  Ngày hôm nay, Pac Phùng văn Quang K8 đã nhờ Hùng bò chuyển số tiền 2.000.000 vnd vào tài khoản xây dựng Tháp bút trên trường
  Cụ thể:
  VietinBank:28/12/2015 15:53 TK:711A36729489 GD:-2,000,000VND SDC:42,255,054VND ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=305765;ND=PHUNG VAN QUANG K8 CHUYEN

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn pac Quang và các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 50.600.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định

 41. hungdaubac nói:

  Xin cập nhật danh sách đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Cột ghi chú có chữ TK là xác nhận số tiền này đã được chuyển vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường.
  Các pac kiểm tra thấy chỗ nào chưa chính xác xin báo ngay cho Hùng bò để kiểm tra, điều chỉnh.
  Trong thông báo có 2 lần Đoàn Đức Chính nộp tiền, lần thứ nhất là 1 triệu, do Hùng bò tạm ứng trước, vừa rồi pac Mõ Liệu thông báo Chính chuyển về 2 triệu, Hùng bò xin kiểm tra lại sau (hiện chưa đề cập đến số tiền 2 triệu pac Mõ thông báo).

 42. Hung K19M nói:

  Anh Liệu nên chỉnh sửa lại: Nhóm CSV K19M tại HN thay cho Nhóm CSV K19HN cho chính xác.

 43. hungdaubac nói:

  Okie, xin lỗi bạn Hưng K19M, đã chỉnh sửa

 44. hungdaubac nói:

  Ngày hôm nay, anh Ngô Văn Sự K10Ma đã nhờ Hùng bò chuyển tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện. Ngay lập tức Hùng bò đã thực thi nhiệm vụ của mình. Cụ thể
  NGÔ VĂN SỰ K10Ma 1.000.000 vnd

  VietinBank:31/12/2015 15:28|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:49,025,054VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=431245;ND=NGO VAN SU K10 MA CHUYEN TIEN XAY D

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn pac Sự và các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.
  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 51.600.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định

 45. hungdaubac nói:

  Ngày hôm qua, Mr Đán và Mr Hiền cưỡi la nhờ Hùng bò chuyển tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện. Cụ thể
  Phạm Đình Đán K10Mb 2.000.000 vnd
  Đỗ Trọng Hiền K10Mb 1.000.000 vnd

  VietinBank:04/01/2016 08:41|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:55,619,554VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=472935;ND=PHAM DINH DAN K10MB CHU

  VietinBank:04/01/2016 08:39|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:57,619,554VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=472822;ND=DO TRONG HIEN K10MB CHU

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn pac Đán, Hiền và các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.
  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 54.600.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định

 46. hungdaubac nói:

  Về trường hợp Đoàn Đức Chính K10Mc, hôm vừa rồi Hùng bò đã xác minh. Ngay khi mới phát động đóng góp quỹ xây dựng Tháp bút, Hùng bò đã ứng luôn cho Chính béo 1 triệu, nhưng sau đó Chính béo gửi về 2 triệu, do đó Hùng bò đã gửi bổ sung 1 triệu theo tên Đoàn Đức Chính.
  Cụ thể
  VietinBank:04/01/2016 09:07|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:54,619,554VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=474316;ND=DOAN DUC CHINH K10MC CH
  Như vậy số tiền của Đoàn Đức Chính K10Mc đóng góp xây dựng Tháp bút là 2.000.000 vnd
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn pac Chính và các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.
  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 55.600.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định

 47. TUVIDA nói:

  Sáng nay 7/1/16 Ban quyên góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện Sài gòn vừa nhận được số tiền của:
  1. Anh Trần Nam Thái K10 5 tr VND.
  2 Cô Dương Thanh Lương (giáo viên Công nghệ chế tạo máy) 2 triệu VND.
  Thay mặt BCH Hội Cơ Điện SG cảm ơn cô Dương Thanh Lương, anh Trần Nam Thái và loan báo để anh chị em CĐ biết cùng chia vui nhân dịp Năm mới. Như vậy tính đến thời điểm này (6/1/2016) Ban quyên góp Tháp bút CĐ Sài gòn đã nhận được ủng hộ 67,5 triệu của các thày cô anh chị em.Ban quyên góp Tháp bút trân trọng cảm ơn thày cô, các anh chị có tên trên và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ tùy tâm của anh chị em khác để sớm gửi về trường vào dịp đầu Xuân.

  • Doãn Cổn ; nói:

   Mình can tội vụng ăn vụng nói , cứ ” DÙI ĐỤC CHẤM NƯỚC CÁY ” nên cứ nghe các thông tin như củaTUVI RA là thấy thú vị , còn như nghe những lý luận suông suông tình nghĩa sáo rỗng chối tai lắm .;
   Mình chẳng đúng chức năng gì để gửi lời cám ơn, mặc dù rất muốn .

 48. TUVIDA nói:

  Tối qua 7/1/16 Ban quyên góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện Sài gòn vừa nhận được số tiền của:
  Anh Suu Hoang Ngoc- Hoàng Ngọc Sửu K14m (Bình phước) 2 tr vnđ. Thay mặt BCH Hội Cơ Điện SG cảm ơn anh và loan báo để anh chị em CĐ biết cùng chia vui nhân dịp Năm mới.

 49. hungdaubac nói:

  Hoan hô Hội Cơ Điện Sài Gòn có từng bước đi vững chắc, hiện tại Hội Cơ Điện Sài Gòn đang dẫn đầu ngọn cờ thi đua xây dựng Tháp bút Cơ Điện của chúng ta.
  Xin cám ơn các hội viện hội Cơ Điện Sài Gòn đã đóng góp và tích cực ủng hộ việc xây dựng Tháp.
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các Hội Cơ Điện Sài Gòn cùng các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

 50. hungdaubac nói:

  Ngày hôm qua, mr Hiệp đưa tiền yêu cầu Hùng bò chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện của các pac có tên sau, ngay lập tức Hùng bò thực thi nhiệm vụ của mình. Cụ thể:

  Nguyễn Văn Khôi K10Mc 2.000.000 đ
  Đàm Hữu Thiết K3I 500.000 đ
  Trần Thị Phiến K3I 500.000 đ

  Chi tiết
  VietinBank:13/01/2016 10:07|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:74,795,754VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=766245;ND=NGUYEN VAN KHOI K10 MA

  VietinBank:13/01/2016 10:09|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:74,295,754VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=766318;ND=DAM HUU THIET K3I CHUYEN

  VietinBank:13/01/2016 10:10|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:73,795,754VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=766377;ND=TRAN THI PHIEN K3I CHUYEN

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Khôi, Thiết, Phiến và các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.
  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 58.600.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định

 51. hungdaubac nói:

  Pac Trần Tiểu Bình K10Mb hiện đang ở Séc đã chuyển 2.000.000 vnd tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện vào tài khoản ở trường.
  Cụ thể
  Trần Tiểu Bình K10Mb 2.000.000 vnd.

  VietinBank:19/01/2016 15:14|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:46,434,154VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=978511;ND=TRAN TIEU BINH K10 MB C
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn Trần Tiểu Bình và các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.
  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 60.600.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định

 52. dthod54 nói:

  Trong buổi họp mặt cuối năm vừa qua của K6 Tôi nhận được tấm lòng của 2 người K6 cơ điện góp cho tháp bút Cơ Điện ,đó là :
  1-anh Đặng Minh Đoàn K6MB : 500.000 đ
  2 chị Nguyễn thị Tân K6MB: 500.000 đ
  Tổng công 1000.000 đ .Mấy hôm nữa sẽ chuyển ch Hùng bò .

 53. hungdaubac nói:

  OKie pac Mom, việc bao giờ pac chuyển cho Hùng bò là chuyện nội bộ của Ban vận động, còn Pakon ta đã chuyển tiền xây dựng Tháp bút là chúng ta phải chuyển ngay vào Tài khoản của Tháp bút để pakon yên tâm và lấy khí thế chung.
  Vì vậy, Hùng bò đã chuyển ngay tiền của pac Đoàn và pac Tân vào Tài khoản.
  Cụ thể:
  Đặng Minh Đoàn K6Mb 500.000 vnd
  Nguyễn Thị Tân K6Mb 500.000 vnd

  VietinBank:20/01/2016 08:54|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:64,434,154VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=996597;ND=DANG MINH DOAN K6MB CHUYE

  VietinBank:20/01/2016 09:35|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:63,934,154VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=999140;ND=NGUYEN THI TAN K6MB CHUYE

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn pac Đoàn, pac Tân và các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.
  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 61.600.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.

 54. Quang K8 nói:

  Trong buổi gặp mặt đầu năm 2016 của K8 Hà Nội đã có một số bạn hưởng ứng công trình Tháp Bút Cơ Điện như sau.
  Đỗ Khắc Hồng K8A 1 tr
  Hoàng Văn Cương K8A 1Tr
  Hoàng Kim Hải K8B 1Tr
  Vũ Văn Hường K8A 1Tr
  Trần Ngọc Hà K8A 1Tr
  Nguyễn Hữu Nhĩ K8B 1Tr
  Nguyễn Đức Thu K8A 500k
  Nguyễn Hữu Tiến K8B 200k
  Xin được thông báo đến Ban Tổ Chức danh sách trên. Số tiền này sẽ được bạn Đỗ Khắc Hồng chuyển đến công trình.

 55. hungdaubac nói:

  Okie, cám ơn pac Hồng K8, pac Quang K8. Sau khi nhận được thông tin từ các pac, Hùng bò đã chuyển ngay số tiền của các pac theo danh sách trên vào tài khoản xây dựng Tháp bút trên trường.
  Cụ thể:

  VietinBank:26/01/2016 14:25|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:64,645,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=326358;ND=DO KHAC HONG K8A CHUYEN

  VietinBank:26/01/2016 14:27|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:63,645,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=326477;ND=HOANG VAN CUONG K8A CHU

  VietinBank:26/01/2016 14:28|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:62,645,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=a;REF=326565;ND=HOANG KIM HAI K8B CHUYE

  VietinBank:26/01/2016 14:31|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:61,645,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=326665;ND=VU VAN HUONG K8A CHUYEN

  VietinBank:26/01/2016 14:36|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:60,645,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=326964;ND=TRAN NGOC HA K8A CHUYEN

  VietinBank:26/01/2016 14:38|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:59,645,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=327190;ND=NGUYEN HUU NHI K8B CHUY

  VietinBank:26/01/2016 14:39|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:59,145,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=327327;ND=NGUYEN DUC THU K8A CHUYEN

  VietinBank:26/01/2016 14:40|TK:711A36729489|GD:-200,000VND|SDC:58,945,884VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=327418;ND=NGUYEN HUU TIEN K8B CHUYE

  Hùng bò cứ chuyển vào TK đã, rồi sẽ liên hệ với pac Hồng nhận lại tiền sau cho sốt dẻo.

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 68.300.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.

  Hùng bò xin nhờ pac Quang chuyển còm này về Blog K8 để pakon K8 tiện theo dõi, kiểm tra lại họ tên và số tiền đóng góp.
  Hi hí, tý quên, pac Quang nhớ chuyển cả còm ghi nhận pac Phùng Văn Quang K8 chuyển 2.000.000 vnd hôm 28/12/2015 nữa nhé. Cám ơn các pac nhiều.

 56. dthod54 nói:

  Hoan hô các Bạn K8 đã tham gia xay dựng tháp bút cơ Điện .Càng ngày mọi người càng hiểu thêm ý nghĩa cao đẹp mà mọi CSV Cơ Điện chúng ta đang làm .mong rằng có thêm nhiều người nữa hiểu và tham gia hơn nữa .Nhất định tháp bút sẽ thành công .

 57. hungdaubac nói:

  Sáng nay, cô Huệ Phi, giáo viên Nga văn từ TP Hồ Chí Minh đã gửi ra cho Hùng bò số tiền 2.000.000 vnd để đóng góp vào quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện, ngay lập tức Hùng bò đã thực thi nhiệm vụ của mình. Cụ thể
  VietinBank:02/02/2016 09:07|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:79,810,384VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=602251;ND=CO HUE PHI-GIAO VIEN CH

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn cô Huệ Phi đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 70.300.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.

  Ghi chú: Cô Huệ Phi là người rất ủng hộ Tháp bút Cơ Điện từ đầu, cô và một số GV cũ đã bàn luận và quyết định sẽ cố gắng đóng góp ít nhiều cho việc xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Như chúng ta đều biết, các thầy cô giáo cũ của chúng ta như thầy Nguyễn Văn Thái, Hà Nội (BM Dung sai), cô Dương Thanh Lương, TP Hồ Chí Minh ( BM Chế tạo máy), cô Nguyễn Huệ Phi, TP Hồ Chí Minh (BM Nga văn) cũng còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng các thầy cô vẫn rất nhiệt tình với Tháp bút Cơ Điện, tâm huyết với ý nghĩa cao cả của Tháp bút Cơ Điện. Ban vận động rất cảm động và xin chân thành cám ơn sự cổ vũ, đóng góp của các thầy cô giáo.
  Nói thêm: cô Nguyễn Huệ Phi là chủ nhiệm lớp của K8, cô nói cô rất mừng khi một số học sinh K8 của cô cũng đã tham gia đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.

 58. Doãn Cổn; nói:

  Anh em ,còn ăn to nói lớn được ,NGHĨ GÌ NHỈ ?

 59. hungdaubac nói:

  Sáng nay, Hùng bò nhận được tiền của anh em nhờ chuyển lên quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện, ngay lập tức Hùng bò đã thực thi nhiệm vụ của mình.
  Cụ thể:
  Mr PHẠM QUANG TRUNG K13Ib, giám đốc một công ty xây lắp điện ở Hà Nội – Sơn La, số tiền là 2.000.000 vnd
  Mr LÊ ĐÌNH LƯỢNG K23I, giám đốc một công ty xây lắp điện ở Hà Nội, số tiền là 2.000.000 vnd
  Chi tiết điện chuyển tiền:

  VietinBank:16/02/2016 10:05|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:20,641,684VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=988829;ND=PHAM QUANG TRUNG K13 IB

  VietinBank:16/02/2016 10:07|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:18,641,684VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=988956;ND=LE DINH LUONG K23I CHUY

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn hai bạn Phạm Quang Trung K13ib và Lê Đình Lượng K23i đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 74.300.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 153.800.000 vnd

 60. hungdaubac nói:

  Cố gắng khi nào chúng ta chạm mốc 200.000.000 vnd thì sẽ bắt đầu triển khai xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường nhé Pakon.
  Chắc không còn lâu nữa đâu, cố gắng lên Pakon, chung tay chung sức chung lòng cho công trình thế kỷ của Thế hệ Cơ Điện chúng ta

 61. hungdaubac nói:

  Sáng nay, Hùng bò đã nhận được số tiền 10.000.000 vnd (mười triệu) do bạn Phan Quang Thế, cựu sinh viên K10Ma, đương kim hiệu trưởng chuyển về đóng góp tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện, theo ý bạn Thế thì đây là khoản tiền ban đầu bạn Thế đóng góp với tư cách cá nhân là cựu sinh viên K10Ma, chứ không phải là với tư cách hiệu trưởng, do vậy bạn Thế chuyển về qua Hùng bò để đóng góp giống như tất cả các cựu sinh viên khác. Và tất nhiên, Hùng bò cũng thực hiện ngay nhiệm vụ của mình
  Chi tiết điện chuyển tiền:
  VietinBank:19/02/2016 08:28|TK:711A36729489|GD:-10,000,000VND|SDC:8,639,684VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=188840;ND=PHAN QUANG THE K10MA CHUYEN.

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn bạn Phạn Quang Thế K10Ma đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 84.300.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 163.800.000 vnd.

 62. hungdaubac nói:

  Một nhóm bạn học hồi phổ thông với Hùng bò cũng nghe thông tin về vụ chúng ta đang có kế hoạch xây dựng Tháp bút Cơ Điện. Tuy rằng không học đại học Cơ Điện, nhưng các bạn ấy cũng rất thích thú với Tháp bút Cơ Điện và cũng mong muốn chung sức với chúng ta xây dựng Tháp bút Cơ Điện, các bạn ấy đã nhất trí với nhau cùng góp được số tiền là 5.000.000 vnđ để chung tay xây dựng Tháp bút.
  Trong số các bạn học phổ thông của Hùng bò đóng góp lần này (lớp 10i, niên khóa 1971-1974 trường phổ thông Cấp 3 Lý Thường Kiệt – Hà Nội, tức Hà Nội B), có bạn Đào Phúc cũng đã hăng hái gia nhập nhóm tự sướng lên trường trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường 19/08/2015 và rất hay sinh hoạt với pakon Cơ Điện ta.

  Chi tiết điện gửi tiền:
  VietinBank:25/02/2016 13:34|TK:711A36729489|GD:-5,000,000VND|SDC:15,050,000VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=390650;ND=BAN LOP 10 HUNG BO CHUY

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các bạn học phổ thông của Hùng bò K10Ma đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 89.300.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 168.800.000 vnd.

 63. dthod54 nói:

  Trân trọng tấm lòng bè bạn của Đào Phúc và các Ban khác của Hùng bò đã yêu quý hội Cơ Điện như những CSV cơ Điện chúng ta

 64. Doãn Cổn nói:

  Đào Phúc và các bạn của Hùng bò thật là tuyệt vời , làm cho… anh em ta khó nghĩ quá , Cảm ơn các bạn ;

 65. Đào Phúc nói:

  Sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết của các bạn trong viêc XD Tháp bút Cơ điện, mặc dù là dân “ngoại lai”, cũng xin được tham gia đóng góp với phong trào cùng các bạn. Cảm ơn HV và các bạn cơ điện đã cho phép!
  Hẹn ngày gặp lại các bạn vào một ngày không xa, khi Tháp bút được khánh thành!

 66. Đào Phúc nói:

  Lại lỗi chính tả, viết tắt chữ Xây dựng nên bị thành kí hiệu vui? tạ lỗi, tạ lỗi

 67. Mõ blog nói:

  Hoan hô Đào Phúc và các bạn lớp 10 của Hùng bò, xứng đáng được xếp vào “những việc tử tế” đấy.

 68. hungdaubac nói:

  Ngày hôm qua, có hai pac là Phạm Quốc Hùng (tức Hùng bợm) K10Ma và Nguyễn Đức Thắng, tức Thắng đực K10Ma đã chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện, sáng nay, Hùng bò đã làm thủ tục chuyển tiền lên trường, nhưng do sơ sót khi thao tác, nên Hùng bò đã phải chuyển của Hùng bợm lên trường trong hai điện chuyển khác nhau, nhưng tổng số vẫn đảm bảo số nhờ chuyển.
  Cụ thể:
  Phạm Quốc Hùng K10 Ma 1.000.000 vnđ
  Nguyễn Đức Thắng K10 Ma 500.000 vnđ
  Chi tiết điện chuyển tiền:

  VietinBank:29/02/2016 08:35|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:15,917,406VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=482600;ND=PHAM QUOC HUNG K10MA CHUY
  VietinBank:29/02/2016 08:39|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:15,417,406VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=482844;ND=NGUYEN DUC THANG K10MA CH

  VietinBank:29/02/2016 14:16|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:14,917,406VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=507082;ND=PHAM QUOC HUNG K10MA CHUY

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Phạm Quốc Hùng K10Ma và Nguyễn Đức Thắng K10Ma đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 90.800.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 170.300.000 vnd.

 69. HAT Club nói:

  HAT CLUB trân trọng kính mời quý hội viên đến tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ đồng thời kỷ niệm 02 năm ngày thành lập HAT CLUB vào 10h sáng thứ 7 ngày 9/4/2016 tại 183 Hoàng Hoa Thám,Ba Đình,Hà Nội
  P/s: Quý hội viên vui lòng mang theo thẻ hội viên và mặc áo CLB khi đến tham dự

  Các chú các bác giúp cháu đăng lên đầu trang với ạ,cháu cám ơn nhiều ạ

 70. hungdaubac nói:

  Sáng nay có thêm 3 pac đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện, Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.
  Chi tiết điện chuyển tiền:

  VietinBank:09/04/2016 13:25|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:77,581,651VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=926105;ND=CU DUC ANH K13IA CHUYEN

  VietinBank:09/04/2016 13:26|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:76,579,451VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=926122;ND=NGUYEN CHI THONG K13MC

  VietinBank:09/04/2016 13:28|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:75,577,251VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=926144;ND=TRAN KHANH VINH K7MA CH

  Cụ thể
  1; Cù Đức Anh K13 Ia 1.000.000 vnd
  2; Nguyễn Chí Thông K13 Mc 1.000.000 vnd
  3; Trần Khánh Vinh K7Ma 1.000.000 vnd

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Cù Đức Anh K13Ia, pac Nguyễn Chí Thông K13Mc và Trần Khánh Vinh K7Ma đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 93.800.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 173.300.000 vnd.

 71. dthod54 nói:

  Thế là gần được 100 triệu rôi ,nhưng có cần đơi thêm nữa không khi mà bây giờ đã sang quý 2 rồi .Trên Trường đã có ý kiến khởi công chư Hùng B ơi .Hôm qua ở 183 H H T nhiều người cũng sốt ruột lắm đấy .

 72. hungdaubac nói:

  Pac Mom đọc không kỹ rồi.
  Gần 100 triệu chỉ là số tiền chúng ta đã chuyển vào tài khoản xây dựng Tháp bút trên ở trường, nếu kể cả số tiền của hội Cơ Điện Tp HCM và Nam Định nữa, thì đã có hơn 170 triệu rồi, sau khi có lễ khởi công thì các hội sẽ chuyển tiền lên trường ngay.
  Chưa kể có một số pac đã đóng góp tuyên bố nếu cần sẽ đóng góp tiếp.
  Có pac như Mr Ổn K12 Mb đang làm thủ tục chuyển khoản số tiền gấp đôi số tiền của người đã đóng cao nhất và sẵn sàng hỗ trợ cao hơn nữa.
  Cùng với Mr Ổn, còn có 2 người nữa sẵn sàng đóng góp thêm nhiều để xây dựng Tháp bút.
  Như vậy, về vấn đề kinh phí dựng Tháp bút, không phải vấn đề lớn nữa.
  Cái chính là hiện nay BGH nhà trường đang tập trung vào kế hoạch tuyển sinh 2016 nên chưa bố trí được thời gian thực hiện việc xây dựng Tháp bút.
  Hùng bò sẽ cố gắng bàn với Mr Thế để lập kế hoạch triển khai và sẽ cố gắng tổ chức lễ khởi công sớm.

 73. dthod54 nói:

  Ngoài những người sống sốt ruột thì đã có người đóng góp kinh phí xây dựng tháp bút Cơ Điện đã ra đi mãi mãi và không bao giờ nhìn thấy nó nữa .Mong sao nó sớm hiện hữu cho thỏa lòng chúng ta ,Nếu khởi công sớm trong tháng Tư thì chắc nhiều người sẽ góp thêm kể cả tôi đấy

 74. hungdaubac nói:

  Sáng nay, nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương, pac Cù Ngọc Ổn lớp K12Mb đã tổ chức buổi liên hoan nhẹ tại 183 Hoàng Hoa Thám và đã đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 20.000.000 vnd ( hai mươi triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.

  Chi tiết điện chuyển tiền
  VietinBank:16/04/2016 12:15|TK:711A36729489|GD:-20,000,000VND|SDC:36,056,351VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=244207;ND=CU NGOC ON K12MB CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT CO DIEN

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Cù Ngọc Ổn K12Mb đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 113.800.000 vnd. Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 193.300.000 vnd.

  Pac Cù Ngọc Ổn K12Mb cũng rất tâm huyết với việc xây dựng Tháp bút Cơ Điện như là một kỷ niệm của một thời Cơ Điện và là một món quà đầy ý nghĩa của các thế hệ Cơ Điện cho Nhà trường và các thế hệ đàn em. Pac Ổn sẵn sàng tiếp sức thêm cho Ban vận động để việc xây dựng Tháp bút được hoàn thiện theo đúng mục tiêu đặt ra.
  Chúng ta cùng tin tưởng Tháp bút sẽ sớm được xây dựng dù vẫn gặp không ít trở ngại.

 75. dthod54 nói:

  Hoan hô Cù Ngọc Ôn ,thế là thừa tiền làm móng bệ rồi

 76. hungdaubac nói:

  Sáng nay, pac Nguyễn Tùng Chi lớp K10 Mc đã đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 2.000.000 vnd ( hai triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.

  Chi tiết điện chuyển tiền
  VietinBank:22/04/2016 14:06|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:24,018,076VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=436635;ND=NGUYEN TUNG CHI K10MC CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Nguyễn Tùng Chi K10 Mc đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 115.800.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 195.300.000 vnd.

 77. hungdaubac nói:

  Thực hiện thỏa thuận với nhà trường trong buổi làm việc ngày 23/04 về vấn đề tài chính, ngày hôm nay, Hùng bò đã vay và chuyển tiền tạm ứng vào tài khoản xây dựng Tháp bút 100 triệu đồng, số tiền này sẽ được trừ dần vào số tiền pakon ta sẽ tiếp tục đóng góp sau.
  Cụ thể:
  VietinBank:26/04/2016 11:13|TK:711A36729489|GD:-50,000,000VND|SDC:76,239,174VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=548154;ND=NGUYEN VAN HUNG K10MA TAM UNG TIEN XAY DUNG THAP BUT
  VietinBank:26/04/2016 11:18|TK:711A36729489|GD:-50,000,000VND|SDC:26,234,174VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=548451;ND=NGUYEN VAN HUNG K10MA TAM UNG TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Do số tiền chuyển tối đa mỗi lần chỉ được phép 50 triệu, nên Hùng bò phải chuyển 2 lần mới đủ 100 triệu.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 215.800.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 295.300.000 vnd.

  Số tiền đã nằm trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường, sẽ được Ban quản lý xây dựng Tháp bút sử dụng theo tiến độ xây dựng Tháp và sẽ được công bố công khai minh bạch trên blog K10 này.

 78. hungdaubac nói:

  Sáng nay, pac Nguyễn Đình Mãn K10Ma đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 2.000.000 vnd (hai triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.

  Chi tiết điện chuyển tiền
  VietinBank:28/04/2016 09:20|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:26,229,174VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=628575;ND=NGUYEN DINH MAN K10MA CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Nguyễn Đình Mãn K10 Ma đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 217.800.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 297.300.000 vnd.

 79. hungdaubac nói:

  Chiều nay, có 3 pac đã đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 3.000.000 vnd (hai triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.
  Cụ thể:
  Lê Xuân Thắng K13 ia 1 triệu đồng
  Đặng Trần Hưng K13 ia 1 triệu đồng
  Nguyễn Minh Dũng K9 ib 1 triệu đồng

  Chi tiết điện chuyển tiền
  VietinBank:30/04/2016 20:10|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:79,526,974VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=740944;ND=LE XUAN THANG K13 IA CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  VietinBank:30/04/2016 20:13|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:78,524,774VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=741017;ND=DANG TRAN HUNG K13 IA CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  VietinBank:30/04/2016 20:15|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:77,522,574VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=741120;ND=NGUYEN MINH DUNG K9 IB CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Lê Xuân Thắng K13 ia, Đặng Trần Hưng K13 ia, Nguyễn Minh Dũng K9 ib đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 220.800.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 300.300.000 vnd

 80. hungdaubac nói:

  Sáng nay, pac Vũ Đình Trung K10Ma đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 500.000 vnd (năm trăm ngàn đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.

  Chi tiết điện chuyển tiền
  VietinBank:02/05/2016 10:09|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:77,011,574VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=761026;ND=VU DINH TRUNG K10MA CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Vũ Đình Trung K10Ma đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 221.300.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 300.800.000 vnd

 81. hungdaubac nói:

  Sáng nay, pac Lại Duy Quỳ K4-K8 đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 1.000.000 vnd (Một triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.
  Chi tiết điện chuyển tiền

  VietinBank:03/05/2016 10:41|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:76,010,474VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=772725;ND=LAI DUY QUY K4-K8M CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Lại Duy Quỳ K4-K8 đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 222.300.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 301.800.000 vnd

 82. hungdaubac nói:

  Sáng nay, pac Nguyễn Đắc Thủy K10 Ia từ Lạng Sơn đã đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 2.000.000 vnd (Hai triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.
  Chi tiết điện chuyển tiền

  VietinBank:04/05/2016 16:14|TK:711A36729489|GD:-2,000,000VND|SDC:57,292,174VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=811980;ND=NGUYEN DAC THUY K10IA CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Nguyễn Đắc Thủy K10 Ia đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 224.300.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 303.800.000 vnd

 83. hungdaubac nói:

  Sơ kết cuộc vận động quyên góp xây dựng Tháp bút. Cuộc quyên góp này sẽ tiếp tục từ nay đến hết ngày họp mặt Truyền thống 6/12/16.
  Sáng nay 4/5/16 Hội CĐSG đã gửi ra trường 80 triệu vnđ của những anh chị em có tên sau đây:
  1. Trần Thanh Tuân k9mb : 10 tr
  2. Huỳnh Lê Ngọc ( vợ Tuân) 5 tr
  3. Nguyễn Văn Tiền k13mb : 10 tr
  4. Phạm Hồng Hải k26i : 10 tr
  5. Lê Hồng Yến bạn gái k26 : 5 tr
  6. Nguyễn Đăng Thịnh k15mb: 5 tr
  7. Trần Nam Thái k10mb : 5 tr
  8. Vũ Anh Tuấn k29i 3 tr
  9. Nguyễn Cao Long k24m 3 tr
  10. Nguyễn Xuân Thịnh k30m 2 tr
  11. Phùng Hoàng Bắc k10ib 2 tr
  12. Cô Dương Thanh Lương giáo viên CNCTMáy 2 tr
  13. Nguyễn Đăng Bộ k4i 2 tr
  14. Hoàng Ngọc Sửu k14m (Bình duong) 2 tr
  15. Nguyễn Đăng Đức k4i 1tr
  16. Lê Văn Bình k7ma 1tr
  17. Nguyễn Đăng Vinh k11m 1tr
  18. Vũ Văn Giang k13i 1tr
  19. Nguyễn Thanh Hà k21i 1tr
  20. Bùi Khắc Quảng k16i (Bình duong) 1tr
  21. Nguyễn Minh Sơn k23i 1tr
  22. Hoàng Quốc Huân k 1tr
  23. Trần Đại Dương k28 1tr
  24. Hà Trọng Bình CT81 1tr
  25. Phạm Ngọc Sơn K14i 1tr
  26. Nguyễn Khắc Dũng K40m 0.5 tr
  27. Nguyễn Hoàng K40m 0,5 tr
  28. ( Tuân gửi dự phòng) 2tr
  GHI CHÚ: cô Phi gửi ra trường 1tr, bạn Nguyễn Tùng Chi gửi vào hội K10 Hà nội 2tr.

  Xin đính chính là Cô Huệ Phi đã chuyển vào Hội K10 số tiền là 2 triệu.
  Hùng bò đã chuyển số tiền của cô Huệ Phi và pac Tùng Chi vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện của chúng ta ở trên trường

 84. hungdaubac nói:

  Hôm qua, pac Quách Như Vân
  K10 Ia từ Hải Dương đã đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 1.000.000 vnd (Một triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.
  Chi tiết điện chuyển tiền

  VietinBank:05/05/2016 14:06|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:67,289,974VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=843877;ND=QUACH NHU VAN K10IA CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac Quách Như Vân K10 Ia đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 225.300.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 304.800.000 vnd

 85. Chân...thật nói:

  Xin đính chính:
  Bạn Quách Như Vân, CSV K10IA ở thành phố Hải Dương chứ không phải ở Lạng Sơn nhé!
  Trân trọng cảm ơn Quách Như Vân!

 86. hungdaubac nói:

  Đúng rồi, xin lỗi pac Vân nhé.
  Can tội cắt dán cẩu thả từ còm trước đấy mà.
  Lỗi tại thằng đánh máy Hùng bò. Xin tha tội nhé

 87. hungdaubac nói:

  Hôm qua, pac Phạm Đình Đán K10 Mb đã đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 10.000.000 vnd (Mười triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.
  Chi tiết điện chuyển tiền.

  VietinBank:06/05/2016 13:54|TK:711A36729489|GD:-10,000,000VND|SDC:54,892,874VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=899390;ND=PHAM DINH DAN K10MB CHUYEN TIEN XAY DUNG THAP BUT

  Xin lưu ý: Đây là lần thứ 2 pac Phạm Đình Đán K10Mb góp tiền xây dựng Tháp bút, lần 1 là 2 triệu. Vậy tổng cộng cho đến nay, pac Phạm Đình Đán đã đóng góp tổng số 12.000.000 đồng.

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn pac Phạm Đình Đán K10Mb đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 235.300.000 vnd.
  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Sài Gòn và Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 314.800.000 vnd

 88. Doãn Cổn nói:

  Nhiệt liệt hoan hô Phạm đình ĐÁN ;

 89. dthod54 nói:

  Hoan hô Đán .Hiệu quả rõ ràng của việc thực thi xây dưng tháp bút Cơ Điện đã tác động tích cực tới mọi người hy vong những hình ảnh nóng hổi đang thi công đế móng sẽ làm vui cho chúng ta hơn .

 90. hungdaubac nói:

  Pac Mom nói thể là chuẩn chung, nhưng không chính xác trong trường hợp Pham Đình Đán.
  Đán đã đề nghị với Hùng bò là góp thêm 10 triệu từ cách đây 2 tuần. Nhưng do Hùng bò bận lao vào chuẩn bị khởi công xây dựng Tháp bút. Đến khi thư giãn một chút mới nhớ tói việc Đán nhờ chuyển nên chuyển hơi muộn.

 91. dthod54 nói:

  Ọ K Không có chi bởi cũng nói đến cái chung đã .mong rằng có nhiều CSV Cơ Điện tiếp tục hưởng ứng ủng hộ cho công trình tháp bút.

 92. Tiều Phu nói:

  Hôm nay tại Zon 9 – No1 Lương Yên pác Kường già K4 đã góp viên gạch xây Tháp bút Cơ Điện trị giá 500 k VNĐ .
  Pác Lý Quỳ đã mời thủ quỹ Hiệp con sang tuần tới 23 Nguyễn Đình Chiểu để nhận phần đóng góp của hội CĐ Hà Nội và một số mạnh thường quân .
  Xin cảm ơn tấm chân tình của các anh các chị .
  Hoan hô sự nhiệt tình của pác Lý Quỳ .

 93. Mõ blog nói:

  Hôm qua cũng tại Zôn 9, anh Trần Minh Hải CSV k6i cũng ủng hộ 500 000đ cho công trình Tháp Bút. Mõ blog và Hiệp đã nhận và cảm ơn anh Hải.

 94. Tiều Phu nói:

  Pác Lý Quỳ trân trọng mời mõ Liệu & thủ quỹ Hiệp con : Đúng 11h ngày thứ tư 11/5/2016 tới 23 Nguyễn Đình Chiểu – Hai Bà Trưng – Hà Nội để tiếp nhận đóng góp của hội CĐ Hà Nội và một số mạnh thường quân cho công trình xây dựng Tháp bút Cơ Điện .

 95. Chân...thật nói:

  Thông tin ở blogK6, bạn Hoàng Ngọc Châu, K10IB ở TP Hồ Chí Minh đã gọi điện cho anh Hồ Nam K6-K10IB liên hệ đóng góp 1 viên gạch xây Tháp Bút.
  Số tiền của bạn đã được gửi vào tài khoản xây dựng Tháp Bút của trường ĐHKTCN.
  VietinBank:13/5/2016
  17:25|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:60,718,274VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=237157;ND=HOÀNG NGỌC CHÂU K10IB CHUYEN.
  Ban vận động xây dựng Tháp bút xin chân thành cảm ơn sự đóng góp cúa bạn Hoàng Ngọc Châu K10IB.

 96. hungdaubac nói:

  Hùng bò đã cập nhật số tiền mà Hùng bò đã nhận được và chuyển lên trường cùng số tiền nhà trường báo về của Hội Cơ Điện chuyển thẳng lên trường.

  Ngoài ra, Hùng bò có nghe nói có một số anh em đã chuyển tiền xây dựng Tháp bút, nhưng chưa nhận được thông báo chính thức, hoặc chứng từ chính thức, đề nghị các pac chuyển ngay thông tin cho Hùng bò để có thể cập nhật kíp thời.

  Đề nghị các pac kiểm tra xem có gì sai sót không để Hùng bò còn kịp điều chỉnh
  Do vừa đi công tác về, nên có một khoảng thời gian bỏ trống không cập nhật kịp, có gì sai sót, xin các pac thông cảm và yêu cầu Hùng bò điều chỉnh ngay nhé.

 97. Tuvida nói:

  Bạn sửa dùm tại ds Hội CĐ SG. Thứ tự 5. Lê Hồng Yến vợ Phạm Hồng Hải chứ không phải là K26.

 98. hungdaubac nói:

  Sorry xin lỗi pac Tuân, vợ chồng Hải Yến và mọi người do lỗi sai sót của Hùng bò.
  Như vậy là trong số những người đã đóng góp quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện đã có hai cô dâu Cơ Điện.
  Hùng bò thực sự ngưỡng mộ hai cô dâu Cơ Điện này, cũng vì quá yêu chồng mà tâm huyết luôn cả với mái trường thân yêu của chồng.
  Xin bầy tỏ lòng ngưỡng mộ với hai cô dâu Cơ Điện và xin học tập hai đức ông chồng của hai bạn, sẽ kể cho vợ Hùng bò nghe thông tin này, để có thể thành lập tổ ba cô dâu Cơ Điện.
  Mong gặp cả hai cô dâu Cơ Điện này trên trường Cơ Điện vào ngày khánh thành Tháp bút Cơ Điện.
  Ngưỡng mộ

 99. hungdaubac nói:

  Sáng nay, bạn Lương Thị Loan K11Ib (Loan xếch, bóng bàn Hải Dương) đã đóng góp thêm vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện số tiền là 1.000.000 vnd (Một triệu đồng), Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.
  Chi tiết điện chuyển tiền:
  VietinBank:20/05/2016 10:20|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:53,146,274VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=449641;ND=LUONG THI LOAN K11IB CH
  Di động: 0912989232

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn bạn Lương Thị Loan K11Ib đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 317.300.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 327.300.000 vnd

 100. hungdaubac nói:

  Chiều nay Mr Hiệp đã chuyển tiền xây dựng Tháp bút của một số Pakon cho Hùng bò. Cụ thể:
  1- Anh Nghiêm Xuân Cường K4M = 500.000 đ
  2- Anh Trần Minh Hải K6I = 500.000 đ
  3- Anh Lê Kim Thắng – Chủ tịch hội CĐHN = 1.000.000 đ
  4-Anh Giang Sơn Thắng K10I = 500.000 đ
  5- Em Dương Thị Sinh K11IA = 500.000 đ
  6- Hội đại học cơ điện Hà Nội = 5.000.000 đ
  Hùng bò ngay lập tức thực thi nhiệm vụ của mình.

  Chi tiết điện chuyển tiền:

  VietinBank:20/05/2016 16:09|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:47,624,274VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=467651;ND=NGHIEM XUAN CUONG K4M CH

  VietinBank:20/05/2016 16:10|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:47,123,174VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=467846;ND=TRAN MINH HAI K6I CHUYEN

  VietinBank:20/05/2016
  16:12|TK:711A36729489|GD:-1,000,000VND|SDC:46,122,074VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=468037;ND=LE KIM THANG CHU TICH H

  VietinBank:20/05/2016 16:14|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:45,619,874VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=468173;ND=GIANG SON THANG K10I CHUY

  VietinBank:20/05/2016 16:16|TK:711A36729489|GD:-500,000VND|SDC:45,118,774VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=468406;ND=DUONG THI SINH K11IA CHUY

  VietinBank:20/05/2016 16:18|TK:711A36729489|GD:-5,000,000VND|SDC:40,117,674VND|ND:IB CK ATM-INCAS:DICH=102010002317386;REF=468515;ND=HOI DAI HOC CO DIEN HA

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac có tên ở trên đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 325.300.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 335.300.000 vnd

 101. SV hậu sinh nói:

  Đề nghị a HĐB sắp xếp lại thứ tự chị Lương Thị Loan k11ib lên vị trí cao hơn cho Mss oai .

  • Tiều Phu nói:

   Sân chơi này bình đẳng mà bạn ơi . Ai đến trước sẽ xướng danh trước , không như tư duy của những viên chức nhà nước .
   Thông cảm & làm quen cho nó lành mạnh bạn nhé .

 102. SV hậu sinh nói:

  Tôi thấy danh sách xếp theo thứ tụ từ từ to xuống bé , thấy chị Loan ở vị trí ấy chưa thích hợp theo trình tự nên nhắc a HĐB nhấc lên thôi.

 103. hungdaubac nói:

  Okie bạn CSV hậu sinh, đã hiểu ý bạn, vì lý do cập nhật nhanh cho kịp, nên Hùng bò thao tác trên ĐTDĐ và vì như vậy chỉ kịp bổ sung vào bản danh sách.
  Muốn sắp xếp theo trình tự quy định, phải rút bản danh sách ra, đưa vào Excel thao tác, rồi lại trả về bài. Việc này hơi mất thời gian và phải ngồi máy tính, nên vài ngày Hùng bò mới làm được 1 lần.
  Cụ thể chiều qua Hùng bò mới kịp thông báo trong còm có thêm một số pac mới chuyển tiền lên trường, nhưng chưa kịp bổ sung vào bản danh sách.
  Mong pakon thông cảm và xin cảm ơn.

 104. SV hậu sinh nói:

  Nhắc như thế ko có í gì đâu, mà chỉ để sắp xếp cho đúng tôn ti trật tự thôi, để sau này nếu có tri ân trao tặng huân huy chương vàng bạc đòng chì kẽm gì đấy vv…cho khỏi bị nhầm lẫn và đúng với giá trị, chứ nói như a Tiều Phu bình đẳng thì chưa thật là đúng.

 105. Chân...thật nói:

  Tôi thấy nickname SV hậu sinh có vấn đề về “não trạng” thì phải, bạn đưa ra những ý kiến lệch lạc với chủ đề của entry này (!)

 106. SV hậu sinh nói:

  Nickname như thế nào thì mặc xác người ta, lại bảo ng ta não có vấn đề, sắp xếp chưa chính xác trình tự từ cao đến thấp , từ to đến bé, ng ta góp í thì lại cho là lệch lạc. Trên trái đất này làm gì có sự công bằng , may ra có CNCS mà bây giờ ta đang ở thời kì quá độ tiến đến CNCS( làm theo năng lực , đóng góp và hưởng thụ theo nhu cầu ). Nhắc nhẹ nhàng như thế mà a Chân … Thật nặng lời quá ko biết là a có thật hay ko hay a nói kiểu chân gỗ tức chân giả ấy mà.

 107. Quang K8 nói:

  Xin lỗi các bạn, vừa đọc 2, 3 cái còm trên thấy có gì vương vướng rồi đấy. Nhưng thực ra và cũng nên hiểu là như thế, rằng mọi người thích đùa một tý cho vui thôi chứ không có ý gì đâu. Hy vọng là như thế.
  Tuy nhiên cũng nên thế này. Đây là trang tập thể và công việc xây dựng Tháp Bút Cơ Điện là một công trình nghiêm túc nên tốt hơn là chúng ta cũng nghiêm túc, và cũng nên minh bạch trong đối thoại. Ý tôi muốn nói là khi nói chuyện dù mình có mang nick (biệt danh) gì thì cũng nên giới thiệu để người tiếp chuyện với mình biết mình là ai. Như thế sự tôn trọng sẽ cao hơn và không bị lạm dụng.

 108. Khach nha nói:

  Thử nhấc điện thoại gọi Liểu Mai Sâm Vũng tàu xem. Trước đây anh này có nicnam giống vậy.

 109. hungdaubac nói:

  Ngày hôm nay có pac Đỗ Tiến Hùng K6I 0913248062 đã chuyển 2.000.000 vnd đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện vào tài khoản trên.
  Ban vận động xin cám ơn pac Đỗ Tiến Hùng K6i và sẽ vào sổ vàng ghi danh cũng như làm thẻ Tri ân theo quy định

 110. hungdaubac nói:

  Có thêm các pac Nguyễn Bảo Ngọc K29, Ngô Xuân Hòa K10, Lại Khắc Lãi K10 hiện là giáo viên trên trường đã góp thêm tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện. Cụ thể:
  Nguyễn Bảo Ngọc K29I 1.000.000 vnd
  Ngô Xuân Hòa K10 Ia 1.000.000 vnd
  Lại Khắc Lãi K10 Ia 1.000.000 vnd.

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac có tên ở trên đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 330.300.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 340.300.000 vnd

 111. hungdaubac nói:

  Pakon ta kiểm tra hộ Hùng bò danh sách nhé, có một khoảng thời gian bị bỏ trống do đi Trường Sa, nên có sự chậm trễ và sợ có sai sót, mong Pakon thông cảm.

 112. hungdaubac nói:

  Pac Lê Ngọc Bảo thông báo đã nhận thêm tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện từ các pac sau

  1- Ngô Hoàng Hà CSV K9IA ĐT : 0913015445 số tiền : 1.000.000 đ ( một triệu đồng )
  2- Nguyễn Công Hoà CSV K14 IA ĐT : 0945066989 số tiền : 1.000.000 đ ( mộttriệu đồng )
  3- Giang văn Xuyên CSV K13 IA ĐT : 0963665656 số tiền : 1.000.000 đ ( một triệu đồng )
  4- Trần Văn Doãn CSV K13 IA ĐT 0915341806 : số tiền : 1.000.000 đ ( một triệu đồng )
  5- Hoàng Xuân Bưởi CSV K13 IA ĐT : 0903728518 số tiền : 500.000 đ ( năm trăm ngàn )
  6- Lê Đình Hoà CSV K6 MB ĐT : 0978024669 số tiền : 500.000 đ ( năm trăm ngàn ).

  Tổng số tiền 5.000.000 vnd này đã được chuyển ngay vào TK xây dựng tháp bút.

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các pac có tên ở trên đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 335.300.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 345.300.000 vnd

  Vụ này các pac có tên trên đóng góp tiền từ hôm thứ 7 tuần trước. Do lỗi của thằng đánh máy nên hôm nay mới cập nhật được, mong các pac thông cảm và xin hai chữ đại xá

 113. dthod54 nói:

  Hoan hô các bạn rõ ràng việc khởi công xây dưng tháp bút có hiệu quả ngay với những người chưa biết hoặc còn e ngại gì đó .

 114. hungdaubac nói:

  Sáng nay, các bạn Chu Minh Tú và Đỗ Tuấn Hùng (Hùng nửa), đại diện cho Chi hội K11M Hà Nội đã đến gặp Hiệp để đóng góp 5.000.000 vnd xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các bạn Chi hôi K11M Hà nội đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 340.300.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 350.300.000 vnd

 115. dthod54 nói:

  Tôi mới nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Thiệu K6MA nói đã gửi vào tài khoản quy định 1.000.000 VNĐ cho tháp Bút cơ Điện đề nghị HB kiểm tra và cho đăng tin chính thức .

 116. hungdaubac nói:

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện đã nhận được số tiền 1.000.000 vnd của pac Nguyễn Văn Thiệu K6Ma.
  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn pac Thiệu K6Ma đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 341.300.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 351.300.000 vnd

  Đề nghị pac Mom cho Hùng bò số DT pac Thiệu để nhắn tin trực tiếp.

  • dthod54 nói:

   Nguyễn văn Thiệu K6MA nơi ở Hải Dương nguyên Tổng giám đôc Cty chế tạo bơm Hải Dương hiện ơ với con cháu rại Hào Nam -Hà nội ĐT 0972837407

 117. hungdaubac nói:

  Tài khoản ở Hà Nội vẫn dùng để nhận tiền và chuyển lên trương tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện:

  VietinBank TK:711A36729489 Lê Thị Thanh Bình, chi nhánh Đống Đa .
  Tài khoản chuyển tiền Tháp bút

 118. Tuvida nói:

  Hùng ơi! hỏi lại và ghi theo hướng dẫn của kế toán nhé chứ thế này gửi tiền nó kg chịu đi.

 119. hungdaubac nói:

  Nhiều người chuyển đúng như thế này, ngon lành cành đào từ đầu mà pac

 120. Tuvida nói:

  DANH SÁCH GÓP XÂY DỰNG THÁP BÚT CƠ ĐIỆN (từ Hội Cơ Điện Sài gòn)
  1. Trần Thanh Tuân k9mb: 10 tr
  2. Huỳnh Lê Ngọc (vợ Tuân) 5 tr
  3. Nguyễn Văn Tiền k13mb: 10 tr
  4. Phạm Hồng Hải k26i: 10 tr
  5. Lê Hồng Yến (vợ Hải k26i): 5 tr
  6. Nguyễn Đăng Thịnh k15mb: 5 tr
  7. Trần Nam Thái k10mb: 5 tr
  8. Vũ Anh Tuấn k29i: 3 tr
  9. Nguyễn Cao Long k24m: 3 tr
  10. Nguyễn Xuân Thịnh k30m: 2 tr
  11. Phùng Hoàng Bắc k10ib: 2 tr
  12. Cô Dương Thanh Lương giáo viên CNCTMáy: 2 tr
  13. Nguyễn Đăng Bộ k4i: 2 tr
  14. Hoàng Ngọc Sửu k14m (Bình duong): 2 tr
  15. Nguyễn Đăng Đức k4i: 1tr
  16. Lê Văn Bình k7ma:1tr
  17. Nguyễn Đăng Vinh k11m: 1tr
  18. Vũ Văn Giang k13i: 1tr
  19. Nguyễn Thanh Hà k21 i: 1tr
  20. Bùi Khắc Quảng k16i (Bình duong): 1tr
  21. Nguyễn Minh Sơn k23i: 1tr
  22. Hoàng Quốc Huân k30ib: 1tr
  23. Trần Đại Dương k28: 1tr
  24. Hà Trọng Bình CT81: 1tr
  25. Phạm Ngọc Sơn K14i: 1tr
  26. Nguyễn Khắc Dũng K40m: 0.5 tr
  27. Nguyễn Hoàng K40m: 0.5 tr
  28. Hoàng Tiến Dũng K9mb (Dũng Bờm) : 1tr
  29. Nguyễn Kim Quang K9mb (Hải dương): 1tr
  30. Nguyễn Cát Tường K9mb (Quảng ninh): 1tr
  31. Lê Danh Bưởi K9mb (Hà nội) : 1tr
  32. Đinh Chí Lợi K9mb (Hà nội) : 0.5 tr
  33. Tạ Quang Trung K9mb (Hà nội) : 0.5 tr
  34. Bùi Xuân Sơn K9mb (Hà nội) : 0.5 tr
  35. Võ xuân Hòe K11mc (Nghệ an) : 1 tr
  36. Tạ Minh Tuấn K26m : 1 tr
  37. Ngô Y Lan K19i : 1 tr
  38. Hồ Quỳnh Thoa K23m : 1 tr
  39. Anh em Cơ Điện Cty CPĐT Xây lắp điện Hải phòng: 5 tr
  TỔNG CỘNG 92 triệu năm trăm ngàn VND.( tính đến 14/6/2016 – việc này sẽ kết thúc vào NGÀY TRUYỀN THỐNG CƠ ĐIỆN 6/12/2016) ANH EM LÀM THẺ CĂN CỨ DANH SÁCH NÀY VÀ GỬI TRƯỚC 6/12/2016 CHO CHÚNG TÔI KÍCH HOẠT VÀ CHÍCH ĐIỆN THÊM VÀO NGÀY 6/12.

 121. hungdaubac nói:

  Tài khoản Tháp bút nhận được điện chuyển tiền sau:

  TK:711A36729489|GD:+10,000,000VND|SDC:42,719,695VND|ND:1638401103AAASQR-CHUYEN TIEN TU:NGUYEN DINH HOP;CT QUYEN GOP XAY DUNG THAP BUT CO DIEN

  Nhưng Hùng bò chưa rõ pac NGUYEN DINH HOP ở lớp nào, khóa nào và số ĐT của pac như thế nào.
  Kính mong pac NGUYEN DINH HOP hoăc pakon ta, ai biết pac HOP này cho Hùng bò thông tin chi tiết để vào sổ sách
  Trân trọng

 122. Lê Ngọc Bảo nói:

  Đây là số tiền của các CSV hội Hà Nam chuyển để đóng góp XD tháp bút.Danh sách những người đóng sẽ được mail tới Bảo. Khi nào nhận được Bảo sẽ thông báo trên blog để mọi người được biết.

 123. hungdaubac nói:

  Okie hội Hà Nam và Ngọc Bảo
  Thanks

 124. dthod54 nói:

  Hoan hô các Bạn Nam Định ,mong sao các tỉnh thành khác cùng tiến lên .

 125. dthod54 nói:

  Xin lỗi : Cơ Điện Hà Nam còn nam Định cũng chuẩn bị chuyển rồi

 126. Lê Ngọc Bảo nói:

  Tin vui tháp bút
  CSV K7- K11MB Nguyễn Văn Cường. Đt :0166792044 Đóng góp XD tháp bút
  Số tiền : 500.000 đ ( Năm trăm ngàn ).

 127. Chân...thật nói:

  Xin thông báo:
  Bạn Nguyễn Đình Hợp sinh năm Đinh Dậu, CSV khoa cơ khí. Năm 1979, vào trường cơ điện học lớp Sĩ quan quân đội cử đi. Công tác tại trường CN Bưu điện Hà Nam, đương kim Phó chủ tịch Hội CĐ Hà Nam.

 128. hungdaubac nói:

  Okie pakon.
  Chò danh sác hội CD Hà Nam gửi lên để công bố chính thức.
  Thanks

 129. hungdaubac nói:

  A lô, a lô, a lô
  Pac nào biết thì làm ơn choHùng bò xin sô ĐT của Nguyễn Đình Hợp nhé
  Thanks

 130. Lê Ngọc Bảo nói:

  Tin vui Tháp bút :
  Sáng nay 18/6/2016 Pác Phùng Văn Quang CSV K8M đã chuyển đến ban vận động đóng góp xây dựng Tháp bút tiền đóng góp của Pác :
  Vương Anh Dũng CSV K8MA ĐT : 0913017763
  Số tiền : 1.000.000 đ ( Một triệu đồng )
  Số tiền này sẽ được chuyển ngay vào TK xây dựng tháp bút. Xin thông báo để mọi người cùng chia vui. Ban vận động xây dựng tháp bút xin trân trọng cám ơn pác Vương Anh Dũng.

 131. hungdaubac nói:

  Ban vận động đã nhận dược thêm tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện từ các pac sau:
  Tạ Đình Thám K13Ia – 1.000.000 vnd
  Lê Xuân Thắng K13Ia – 1.000.000 vnd
  Đặng Trần Hưng K13Ia – 1.000.000 vnd
  Nguyễn Mạnh Dũng K9Ib – 1.000.000 vnd
  Hội Cơ Điện Hà Nam 10.000.000 vnd
  Lê Chí Lập K25i – 2.000.000 vnd
  Đỗ Cao Cấp K6M – 200000 vnd

  Kể cả số tiền của các pac Nguyễn Đình Thiệu K6Ma, Nguyễn Văn Cường K7-K11 và Vương Anh Dũng K8Ma (2.500.000 vnd)
  Thì tổng số tiền đợt này là: 18.700.000 vnd (mười tám triệu triệu bẩy trăm nghìn đồng).

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các các pac có tên trên đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 371.500.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 381.500.000 vnd

  Ghi chú: Do vừa qua, Hùng bò đi công tác hai tuần, một số pac có chuyển tiền nhưng chưa kíp cập nhật ngay, đến nay mới tập hợp lại, không biết có pac nào bị sót hơn.
  Hùng bò xin chân thành xin lỗi và nhờ Pakon kiểm tra lại danh sách, nếu có chỗ nào sai sót đề nghị thông báo ngay để Hùng bò điều chỉnh ạ.

  Trong ngày 09/06 tài khoản nhận được 1 triệu đồng, theo tài khoản chuyển tiền ghi tên là Nguyen Dinh Thieu, nhưng theo pac Mon thông báo là Nguyễn văn Thiệu K6Ma, vậy đề nghị các pac kiểm tra lại giúp thông tin sớm, trước mắt Hùng bò xin ghi theo tên trong TK gửi tiền Nguyễn Đình Thiệu

  Trường hợp bạn Lê Chi Lập khá đặc biệt, bạn Lập học k25i, nhưng chỉ theo học có 3 năm, sau đó chuyển đi nơi khác, nhưng bạn Lập theo dõi trên Fb về Tháp bút Cơ Điện và đã liên hệ với Hùng bò xin đóng góp 2.000.000 vnd Xin nhiệt liệt hoan nghênh ban Lê Chi Lập và xin khẳng định với bạn rằng dù một ngày học Cơ Điện, bạn vẫn là Thần dân Cơ Điện bằng Tâm huyết của bạn và tin tưởng ngọn lửa Cơ Điện luôn cháy trong tim bạn. Hẹn gặp lại bạn trong ngày khánh thành tháp bút Cơ Điện 04/07 tới.

 132. dthod54 nói:

  Cảm ơn Hùng bo Nguyễn Đình Thiệu đúng hơn là Nguyễn Văn Thiệu đấy vì Thọ nhớ sai họ .

 133. hungdaubac nói:

  Để đảm bảo quyền lợi của các cá nhân tham gia đóng góp quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện, Ban vận động xin ghi danh đầy đủ họ tên, lớp và mức đóng của các thành viên Hội Cơ Điện Hà Nam.
  Do đó đã sửa lại danh sách trên.

  Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin trân trọng cám ơn các các pac có tên trên đã đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ Tri ân như quy định.

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện trên trường là 371.500.000 vnd.

  Chưa kể đến số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định.
  Nếu kể cả số tiền của Hội Cơ Điện Nam Định, thì chúng ta đã có 381.500.000 vnd

  Đề nghị pakon ta kiểm tra lại danh sách và mức đóng góp để BVD ra soát lại lần nữa trước khi làm Thẻ tri ân theo danh sách trên .

 134. Lê Ngọc Bảo nói:

  Hôm nay Chị : VŨ THỊ THỌ CSV K8MA đt : 0969017888 đã đóng góp xây dựng tháp bút với số tiền : 500.000 đ ( năm trăm ngàn ). Số tiền này Chị Thọ nhờ bạn Nga K10M chuyển hộ.
  Ban vận động xây dựng tháp bút xin trân trọng cảm ơn chị Thọ và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ tri ân như quy định.

 135. dthod54 nói:

  Đúng là cô gái vùng mỏ ,hoan nghênh

 136. Quang K8 nói:

  Hoan hô bạn Thọ

 137. hungdaubac nói:

  Hội Cơ Điện Nam Định và một số cá nhân thuộc hội đã chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Tổng số 19.600.000 vnd
  Cụ thể:

  V+ietinBank:07/07/2016 14:02|TK:711A36729489|GD:+19,600,000VND|SDC:31,961,587VND|ND:1612701103AABKRL-CHUYEN TIEN TU:NGUYEN DU LONG;NGUYEN DUC LONG 0913328943

  Ban vận động xây dựng tháp bút xin trân trọng cảm ơn hội Cơ Điện Nam Định cùng các cá nhân sẽ có danh sách sau và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ tri ân như quy định.

 138. hungdaubac nói:

  Danh sách đã được cập nhật đến ngày 10 tháng 07 năm 2016.
  Đề nghị Pakon kiểm tra để Hùng bò có thể cho làm thẻ tri ân sớm.

  Nguyễn Văn Hùng K10 Ma nộp bổ sung lần 2: 10.000.000 vnd như vậy tổng số Nguyễn Văn Hùng K10 Ma đóng góp là 20.000.000 vnd
  Nguyễn Ánh Mai, vợ Nguyễn Văn Hùng K10 Ma cũng xin tham gia đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện với số tiền là 5.000.000 vnd .

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện là 406.600.000 vnd.

  • dthod54 nói:

   Thế 300,000 đ của anh đã tính chưa đấy -tiền cho mà cháo chưa múc nhé .

   • hungdaubac nói:

    Pac Mom xem lại bảng danh sách trên đê.
    Và cả còm này nữa:
    hungdaubac
    Jul 27, 2016 @ 08:46:38 Sửa
    Pac Nguyễn Doãn Thọ K6, K8 đã đóng góp bổ sung 300.000 theo lời cam kết trên, như vậy tổng số tiền pac Tho mom đã đóng góp 500.000 vnd

    Ngay và Luôn rồi mà

   • Ẩn danh nói:

    Không muốn cắt còm của ai, nhưng nội dung của còm này không thể chấp nhận được.
    Đề nghị pac Khách này tôn trọng mọi người và tôn trọng chính mình

 139. hungdaubac nói:

  Danh sách đóng góp quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện, chính thức được chốt lại đến ngày 12/07/2016 là 306.600.000 vnd
  Tại sao có sự chênh lệch với ngày 11/07/2016 là 100.000.000 vnd.
  …….
  Xin mời Pakon xem lại còm ở trên
  hungdaubac
  Apr 26, 2016 @ 13:54:42 Sửa
  Thực hiện thỏa thuận với nhà trường trong buổi làm việc ngày 23/04 về vấn đề tài chính, ngày hôm nay, Hùng bò đã vay và chuyển tiền tạm ứng vào tài khoản xây dựng Tháp bút 100 triệu đồng, số tiền này sẽ được trừ dần vào số tiền pakon ta sẽ tiếp tục đóng góp sau.
  …..
  Số tiền này Hùng bò đã phải vay để ứng trước cho đủ số tiền là 200.000.000 vnd (có trong tài khoản gửi trên trường) vào thời điểm chúng ta khởi công (vì thời điểm đó, hội CĐ SG đã thu được 80.000.000 vnd, nhưng chưa gửi vào TK nhà trường), mà yêu cầu của nhà trường là phải có đủ tối thiểu 200.000.000 vnd trước khi khởi công.
  Nay để thể hiện chính xác số tiền chúng ta thực có, Hùng bò rút khỏi danh sách số tiền trên để lập danh sách chuẩn như trên.
  Số tiền còn thiếu trong quá trình xây dựng Tháp bút, chúng ta có thể vay để thanh toán với các bên thi công, đồng thời tiếp tục vận động đóng góp. Theo ý kiến Mr Trần Thanh Tuân ở Hội Cơ Điện Sài Gòn là kéo dài thời gian đóng góp đến tháng 12 năm 2016. Sau đó chúng ta sẽ chốt lần cuối cùng. Nếu thiếu, vẫn có các nhà tài trợ ủng hộ chúng ta cho đủ.

  Ngoài các khoản chi để xây dựng Tháp trên trường, chúng ta còn một số khoản phải chi BVĐ đã chi và sẽ chi như: chi phí mô hình, làm tờ rơi ban đầu, tiền làm thẻ tri ân, tiền làm mô hình Tháp bút quà tặng cho tất cả những người đóng góp, chi phí làm số vàng ghi danh đóng góp sẽ phát cho mỗi người 1 quyển v.v…

  Nay chúng ta chốt danh sách đóng góp đến ngày 12/07/2016 để bắt đầu tiến hành làm Thẻ tri ân đợt 1 theo quy định.
  Pakon nào đóng góp sau ngày 12/07/2016 sẽ được làm thẻ Tri ân và phát vào đợt sau .

 140. hungdaubac nói:

  Pac Nguyễn Doãn Thọ K6, K8 đã đóng góp bổ sung 300.000 theo lời cam kết trên, như vậy tổng số tiền pac Tho mom đã đóng góp 500.000 vnd

  Như vậy, cho đến nay, chúng ta đã có số tiền trong tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện là 306.900.000 vnd.

 141. hungdaubac nói:

  Đoàn đại diện CSV thay mặt cho Ban vận động xây dựng Tháp bút đã lên quyết toán sơ bộ xây dựng Tháp bút Cơ Điện và đã tạm chi tiền thanh toán đợt 1, cụ thể:
  1; Chi phí xây dựng trên trường (nhờ qua Ban kiến thiết cơ bản nhà trường), tổng số tiền là 201.396.000 vnd.
  2; Chi chế tạo thân Tháp bút Cơ Điện (Lilama 10) tổng số tiền là 170.000.000 vnd.
  Như vậy cho đến nay chúng ta đã thực chi tổng cộng: 371.396.000 vnd (ba trăm bẩy mươi mốt triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn đồng.
  Số thực chi này đã được các đơn vị thi công hỗ trợ bằng cách tính chi phí hợp lý nhất có thể.
  Số thực chi chưa bao gồm một số khoản Ban vận động đã chi trong quá trình vận động cũng như chưa bao gồm chi phí làm Thẻ Tri ân và Mô hình quà tặng.
  Số thực chi cho Lilama10 là 170 triệu vnd, anh Hà Quang Trọng CSV K34, hiện là phó giám đốc Lilama10, đề nghị chỉ chuyển 160 triệu vào tài khoản, còn 10 triệu anh Trọng đề nghị chuyển sang là phần đóng góp của anh Hà Quang Trọng vào quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Như vậy chúng ta vẫn phải tính phần chi cho Lilama10 là 170 triệu và ghi nhận anh Hà Quang Trọng K34 đóng góp 10 triệu.
  Vậy tổng số tiền đã thu được cho đến nay là 316.900.000 vnd (ba trăm mười sáu triệu chín trăm nghìn đồng).

 142. hungdaubac nói:

  Trong danh sách trên, có pac Khoát K12, pac Dung K10 (có số thứ tự 109 và 110), đã đóng góp ngay vào ngày đầu tiên 15/11/2015. Nhưng do sơ xuất của thư ký thu tiền hôm đó, nên mới chỉ có tên chưa có họ và đệm, pac nào biết xin bổ sung hộ để làm thẻ Tri ân cho chuẩn.

 143. Pingback: THÔNG BÁO PHÁT THẺ TRI ÂN TBCĐ ! | BLOG HỘI CSV K6 CƠ ĐIỆN.

 144. hungdaubac nói:

  Okie Thanks Tiều phu.
  Còn họ và đệm Mr Khoát
  Khóa học của Mr Đặng Trần Hưng số TT 66 nữa pakon ơi

 145. hungdaubac nói:

  Thông báo mới:
  Pac Nguyễn Xuân Dương K12 MB, Tổng giám đốc Công ty May Hưng Yên ủng hộ việc xây dựng Tháp bút Cơ Điện và đăng ký đóng góp 10.000.000 vnd vào ngày 07/08/2016 này.
  BVD xin cảm ơn pac Nguyễn Xuân Dương K12Mb và sẽ làm thẻ Tri ân cũng như mô hình Tháp bút Cơ Điện tặng pac Dương ngay trong đợt này.

 146. hungdaubac nói:

  Ngày thứ 7 vừa qua, tại ngày hội HAT Club, Thầy Phạm Văn Thập, giáo viên Hình học Họa hình đã tuyên bố ủng hộ và đóng góp 500.000 vnd cho quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Ban vận động xây dựng tháp bút xin trân trọng cảm ơn thầy Phạm Thập và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ tri ân như quy định.
  Như vậy, chúng ta đã có đến nay tổng số là 327.400.000 vnd
  Và chúng ta cũng kịp làm thẻ Tri ân và mô hình tặng pac Phạm Thập trong đợt 1 này.

 147. hungdaubac nói:

  Sáng nay, bạn Bùi Khánh Long K10Mb đã ủng hộ và chuyển tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
  Cụ thể:
  VietinBank:05/08/2016 10:13|TK:711A36729489|GD:+500,000VND|SDC:49,774,572VND|ND:1620210302652080-CHUYEN TIEN TU:BUI KHANH LONG;NOP TIEN XAY DUNG THAP BUT BUT

  Ban vận động xây dựng tháp bút xin trân trọng cảm ơn pac Bùi Khánh Long và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ tri ân như quy định.
  Như vậy, chúng ta đã có đến nay tổng số là 327.900.000 vnd
  Và chúng ta cũng kịp làm thẻ Tri ân và mô hình tặng pac Bùi Khánh Long trong đợt 1 này.

 148. hungdaubac nói:

  Xin lỗi pakon
  Trong danh sách trên có sự nhầm lẫn.
  Lê Xuân Thắng K13i có tên 2 lần ở số thứ tự 67 và 84
  Đặng Trần Hưng K13ia có tên 2 lần ở số thứ tự 68 và 85.
  Như vậy thực chất đến nay chỉ có 210 người tham gia với số tiền là 325.900.000 vnd

 149. dthod54 nói:

  Mấy hôm trước anh Quốc Hùng coa nói với tôi là bên Xây dựng họ có tặng lại ban vận Động 5 tr đề nghi hHungf Bò kiểm tra lại xem Sáng nay tôi cũng trao đổi với bên Thiết kế tháp bút với lời cảm ơn và đề nghị bên đó có thể tặng lại chúng ta 1 vài triệu để chúng ta có dịp làn thẻ tri ân và tặng quà mô hình .Bên đó đã nhận lời và sẽ trả lời cụ thể sau ,nhân tiện tôi mới Họ mếu có thể sang Ecopak chủ nhật này vì Văn phòng họ ở Linh Đàm .

 150. hungdaubac nói:

  OKie, Nhưng Hùng bò chưa thấy ai đặt vấn đề tiền nong cả. Anh hỏi lại Mr Hùng mama tổng quản xây dựng xem sao.

 151. dthod54 nói:

  Thọ vừa liên lạc lại với Q hùng và khẳng định họ đã unhr hộ 5 tr rồi .Chủ nhật này q hùng xuống dự tại Ecopak sẽ mang xuống luôn .

 152. hungdaubac nói:

  Okie, thanks

 153. hungdaubac nói:

  Trong ngày lễ phát thẻ Tri ân và mô hình Tháp bút Cơ Điện tại Ecopark ngày 07/08/2016, có thêm các pac sau đã đóng góp ủng hộ Tháp bút Cơ Điện:

  1; Lê Xuân Tuyến K10mb đóng thêm 1.000.000, nâng tổng số đóng góp lần là 2.000.000 vnd ( lần trước đã góp 1.000.000 số TT 49 danh sách trên).

  2; Phạm Thế Khoát K12 đóng thêm 1.000.000, nâng tổng số đóng góp lần là 2.000.000 vnd ( lần trước đã góp 1.000.000 số TT 111 danh sách trên).

  3; Nguyễn Mạnh Hiền K6mb 2.000.000 vnd.

  4; Bà Doãn Thu Thủy (vợ Mr Phùng văn Quang K8) đóng góp 1.000.000 vnd

  5; Đỗ Văn Điện K11 ia đóng góp 500.000 vnd

  Ban vận động xây dựng tháp bút xin trân trọng cảm ơn các pac nói trên và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ tri ân như quy định.

  (Ghi chú: Tổng thu hôm đó là 15.500.000 vnd, trong đó có Mr Nguyễn Xuân Dương góp 10.000.000 đã ghi vào danh sách từ hôm 29/07).
  Tổng số tiền đã có là 331.400.000 vnd.

 154. hungdaubac nói:

  Ngày hôm nay, ông Nguyễn Quốc Hùng, phòng quản trị nhà trường TNU, mama tổng quản xây dựng Tháp bút cho chúng ta trên trường, đã chuyển về cho BVD số tiền 5.000.000 vnd là tiền ủng hộ của Cty đầu tư xây dựng Hưng Phát Thái Nguyên (ông Nguyễn Tiến Hùng là GĐ), đơn vị trực tiếp thi công Tháp bút Cơ Điện trên trường.
  Ban vận động xây dựng tháp bút xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tiến Hùng, GĐ xây dựng và ông Nguyễn Quốc Hùng phòng quản trị trường TNU và sẽ làm thủ tục ghi danh sổ vàng đóng góp cũng như làm thẻ tri ân như quy định.

  Tổng số tiền đến nay chúng ta đã có là 336.400.000 vnd.

Trả lời NDL-ND Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s