Thu chiều

Gửi từ điện thoại thông minh Samsung Galaxy của tôi.

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chiều thu

Nhật thu chiều muộn lãng đãng say Bóng Nhật mơn man Nguyệt trông đầy.

Thu Hằng e thẹn xoay lưng mẹ .
Qua buổi Trăng rằm Ông tới nghe.

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cơm trung lưu

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 07:43  ·

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bánh mỳ que phần 2

Hùng Đầu Bạc/ 23 tháng 9 lúc 13:26  · 

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bánh mỳ que

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 06:24  · Đã chia sẻ với Công khai
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bia coupon

Liệu Trần cùng với Lê Ngọc Bảo và 3 người khác./24 tháng 9, 2016  · 
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cá trê chui ống

Phu Tieu cùng với Lê Ngọc Bảo và 2 người khác./21 tháng 9 lúc 19:50  · 

https://www.facebook.com/tieuphu.tieuphu.3/posts/3366263343486865

Clip không lên, pakon chịu khó bấm vào đường link vậy

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

CLB TT tổng kết

Hồ Nam/ 21 giờ  · 

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Hậu sinh khả úy

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 08:08  · Đã chia sẻ với Công kha

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bên Tháp bút nhà ta

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết.
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Lễ khai giảng K10

Hồ Nam Thành viên sáng lập  · Hôm qua lúc 11:07  · 

https://www.facebook.com/100005530211622/videos/pcb.2028999353898832/1408396622687998

Hãy bấm vào đường link để xem clip

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đồ chưa cổ

Phu Tieu Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh  · 9 giờ  · 
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sông Tô Lịch

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một liên kết./Quản trị viên  · 19 tháng 9 lúc 21:10  · 
Đề xuất phương án biến sông Tô Lịch trở thành “Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh”
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bạn cũ kỹ

Phu Tieu cùng với Hà Ngô Hoàng và 2 người khác. Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh  · 9 giờ  · 
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Mít đặc và biết Tuốt

Hùng Đầu Bạc/18 tháng 9 lúc 21:18  · Đã chia sẻ với Công khai

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Có Ma và Mb

Phu Tieu cùng với Hồ Nam và 4 người khác.

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Kỷ niệm

Hồ Nam

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Mua bão thì mặc bão mưa

Phu Tieu cùng với Hồ Nam và 4 người khác.

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Về hưu đi giá rẻ

Hùng Đầu Bạc/17 tháng 9, 2018  · 

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cá mè nấu canh chua

Phu Tieu/Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh  · Hôm qua lúc 13:18  · 

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi