Ăn gì, ở đâu

Phu Tieu cùng với Hồ Nam và 2 người khác./23 tháng 10 lúc 10:49  · 

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

K9 và miền Trung

Hà Ngô Hoàng đang cảm thấy biết ơn cùng với Ngọc Năm Hồ./19 tháng 10 lúc 12:31  · 
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

K10 và tôi

Trần Minh Hải đã chia sẻ một bài viết./ 8 giờ  · +5
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Nhớ về miền Trung

Hùng Đầu Bạc/15 giờ  · Đã chia sẻ với Công khai
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sĩ quan dự bị tăng thiết giáp

Trần Minh Hải/ 21 tháng 10, 2019  · 
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chia sẻ với miền Trung

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 06:39  · Đã chia sẻ với Công khai
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cú nhẩy 40 năm sau

Hùng Đầu Bạc/21 tháng 10 lúc 06:53  · Đã chia sẻ với Công khai
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cú nhẩy thần thánh

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết./Quản trị viên  · 20 tháng 10 lúc 07:52  · 
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cơm bình dân

Hùng Đầu Bạc/14 giờ  · Đã chia sẻ với Công khai
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chân gà luộc

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 07:17  · Đã chia sẻ với Công kha
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Buổi sáng cùng Tháp bia hơi Hà Nội

Hồ Nam cùng với Phu Tieu và 5 người khác./18 tháng 10, 2016  · 
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Xin chào Blog CSV K6 Cơ Điện

Hồ Nam18 tháng 10, 2017  · XIN CHÀO BLOG CSV K6 CĐ !— với Hùng Đầu Bạc.
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tôi và chúng ta…

Trần Minh Hải đã chia sẻ một bài viết./11 giờ  · +3/19 tháng 10, 2019  · 
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sau cơn bão

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 06:36  · Đã chia sẻ với Công khai
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cây hoa ngũ sắc

Hùng Đầu Bạc/16 tháng 10 lúc 18:37  · Đã chia sẻ với Công khai
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Về bài toán đếm vịt chó

Hùng Đầu Bạc/Quản trị viên · 22 giờ  · 
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tháp ở Thái Nguyên

Hùng Đầu Bạc/Quản trị viên · Hôm qua lúc 08:51  · 
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bài toán chó và vịt

Hùng Đầu Bạc/Quản trị viên · 22 giờ  · 
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tỷ thí

Phu Tieu cùng với Hồ Nam và 4 người khác./14 tháng 10 lúc 10:53  · 
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đua xe ở Thung Nham

Hùng Đầu Bạc/13 tháng 10 lúc 06:52  · Đã chia sẻ với Công khai
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi