Hoa đào lượn phố

Sức nóng sân mỹ đình Đang dần làm hoa nở
Trong cái rét đầu đông
Hoa đào nghênh ngang về
Lượn đỏ nơi phố phường
Mang xuân về sớm thế

Ôi sau phút thứ ba
Chưa kịp ngồi ấm chỗ
Cái rét cứ tan ra
Cái nóng lại nhọc nhằn
Chiếm chỗ trong tim ta
Cả khoảng trời mầu đỏ

Hoa đào lại nghênh ngang
Mang xuân về cho phố
Rồi ngày mai hội bia
Cũng không còn sức nóng
Cho hội người yêu thích
Cơ điện – bia cơ điện

Chỉ còn lại cái tên
Habeco traiding của bò ta
Là còn lại trong tôi
Và không ai xóa cả
Những nhành đào sớm nở
Mang xuân về cho ta…

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngày mùng 1 đầu tháng, nghĩ gì cho cả tháng đây …

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Xé vé đồng hạng

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Bao giờ mới đến hội bia …?

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Vẫn oai như ngày nào

Cô ngồi im cho tôi nhờ nhé.

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Sinh nhật …

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Hẹn ngày Hội 15/12… các chiến hữu nhé.

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận