Danh sách đăng ký tham gia LTHG

ds21

Như vậy, tính đến ngày 22/09/2017 

đã có tổng cộng 41 người đăng ký tham gia.

Số người đăng ký nhận KNC là 35 chiếc trên tổng số có 90 chiếc .

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 24 phản hồi

Đề xuất của Hùng bò

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 26 phản hồi

Dự thảo chương trình Lục thập Hoa giáp

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 37 phản hồi

Bên tình bên hiếu

asset

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 8 phản hồi

Thông báo cuộc họp lần 2

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Leo núi thỉnh kinh

bd10

Thiền trên núi

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 4 phản hồi

Đội đá vá trời

asset (4)

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 7 phản hồi

SO SÁNH CƠM – PHỞ (Bản coppy)

VỢ MÌNH – VỢ NGƯỜI

Vợ người hở áo thấy mê
Vợ mình hở áo thấy…ghê cả người…!

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 7 phản hồi