Thông báo quỹ k10

Hiện nay tôi có cầm quỹ của k10 với tổng số tiền là 13 300 000đ (số tiền kết toán trong trang Tài chính k10, chi tiêu và còn lại, trên blog k10 đến ngày 10/5/18 ). Để công khai và tránh tham nhũng trong tình hình nhạy cảm hiện nay khi k10 chưa kiện toàn được tổ chức, tôi đề xuất 2 hướng giải quyết :

  1. Đóng băng số tiền quỹ trên cho đến khi k10 có BLL mới sẽ quản lý
  2. Chia làm 5 phần đều nhau cho 5 lớp k10, các lớp sẽ cử đại diện tới tôi để lĩnh

Đề nghị các thành viên k10 cho ý kiến để thống nhất thực hiện. ( Cần thể hiện tính công bằng, hợp tình hợp lý, tránh gay gắt đả kích nói xấu nhau. Các ý kiến phải chính danh, nếu nặc danh sẽ bị xóa). Trân trọng !

Trần Liệu

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

K10 Cơ Điện Ngày ấy & Bây giờ 2014 – P9

Có quota mở lớp k10 Open?Posted on  by Trần Minh Oánh

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

K10 Cơ Điện Ngày ấy & Bây giờ 2014 – P8

Các ảnh được đề xuất để bình chọnPosted on  by 

Ảnh do Tuân vịt đề xuất :

10814189_380698465431345_1039628187_n Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

K10 Cơ Điện Ngày ấy & Bây giờ 2014 – P7

HỊCH CƠ ĐIỆNPosted on  by 

IMG_9922

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

K10 Cơ Điện Ngày ấy & Bây giờ 2014 – P6

Các nàng dâu cơ điệnPosted onby 

P1190760

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

K10 Cơ Điện Ngày ấy & Bây giờ 2014 – P5

Đêm Gala Diner K10 Cơ Điện

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

K10 Cơ Điện Ngày ấy & Bây giờ 2014 – P4

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận