Tây Tạng du ký 7

Hùng Đầu Bạc cùng với Hà Ngô Hoàng và Phạm Ky./30 tháng 1 lúc 18:57 · https://www.facebook.com/nvhunghabeco/videos/965635690289147
Trong hình ảnh có thể có: Hùng Đầu Bạc, đang đứng, đám mây và ngoài trời
2Bạn và Khanh Duong
1 bình luận
Khanh Duong Rất ấn tượng 👍💪

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Ly cà phê đắng

Hùng Đầu Bạc/13 tháng 2 lúc 10:30 · 
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, thực vật và ngoài trời
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

K10 – Gặp nhau đầu năm P3

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu và 7 người khác./23 giờ
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Liệu Trần, Thien Vu Quang và Tien Dung Pham, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, món ăn và trong nhà
Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Hội CĐSG thăm Cô Huệ Phi

Trần Thanh Tuân11 giờ · 
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi


Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

K10 – Gặp nhau đầu năm P2

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu và 7 người khác./10 giờ
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Nguyễn Văn Cường và Đỗ Minh Tường, mọi người đang ngồi, đồ uống và trong nhà

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

K10 – Gặp nhau đầu năm P1

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu và 4 người khác.2 giờ
Trong hình ảnh có thể có: Dũng Trác, đang cười, đang đứng và ngoài trời

Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Chúc mừng sinh nhật pac Cổn

Hùng Đầu Bạc‎ đến Đỗ Doãn Cổn2 phút · 
Không có mô tả ảnh.


Tiếp tục đọc
Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi