Tình thu tháng tám

Em ? Dòng lệ trên má em
Khô cạn tự lúc nào
Lấm chấm muối kết tinh
Nắng tháng tám vô tình
Dòng kim cương hữu ý
Làm đẹp khuôn mặt em
Dòng lệ bao nhiêu giọt
Em đã kịp đếm chưa
Nắng cháy buổi trưa chiều
Trong một ngày thảng thốt .
Ôi ! Tình yêu – tình yêu
Ngày đầu thu thế đấy
Rồi hôm nay mưa đến
Xóa nhòa dòng lệ trôi
Chỉ còn lại vết mờ
Trên khuôn mặt em thôi …

icon_11_image_list.pngIMG_20190822_122024.jpg

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Công nghiệp hóa

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Tình cảm dạt dào

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Đi tìm hàng xóm xưa. – P5

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Ngóng chờ

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Lẳng lặng mà nghe…

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Về quê chăn trâu, cắt cỏ đê

Hùng Đầu Bạc Hôm qua lúc 07:19

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi